De Schiedammer Online https://deschiedammer.nl/Portals/1/Logo/s-logo.png

Meer veiligheid op bedrijventerreinen

Meer veiligheid op bedrijventerreinen

SCHIEDAM - Onlangs is een convenant ondertekend waarin verschillende partijen zich committeren om aan de veiligheid te werken in de bedrijventerreinen ’s Gravelandse Polder en Spaanse Polder.

Sedert begin 2016 hebben de bedrijventerreinen ’s Gravelandse Polder en Spaanse Polder van het KIWA een ster gekregen als blijk van waardering voor de betrokken partijen gemeente, politie, brandweer, Irado en ondernemersvereniging die beide beide bedrijventerreinen schoon, heel en veilig houden. Uiteindelijk is onlangs het hierbij behorende convenant door alle partijen ondertekend en kunnen de in het convenant genoemde activiteiten geactiveerd worden.

"Een bedrijventerrein dat voldoet aan de strenge eisen van het KIWA krijgt hierdoor ook een meerwaarde. Nieuwe bedrijven willen zich hier graag vestigen en de waarde van het onroerend goed krijgt ook een forse opsteker. Het is dus van het grootste belang dat de ster gehandhaafd blijft, ja zelfs kan uitgroeien tot een 2e of zelfs een 3e ster. De ondernemersvereniging ’s Gravelandse Polder die een en ander samen met het keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) tot stand heeft gebracht, is bijzonder trots op het resultaat", zegt Ad van Geloven, namens het bestuur van de ondernemersvereniging.

Ad van Geloven vat de actviteiten die opgestart worden als volgt samen: "Gemeente zorgt voor het secretariaat. Samen met ondernemersvereniging en de gemeente -afd. openbare ruimte- moet er iedere 3 maanden een schouw worden gehouden. Alle onrechtmatigheden worden dan gerapporteerd en dienen binnen zeer korte termijn opgelost te worden. Denk hierbij aan zwerfvuil, verzakkingen, oude langs de weg geparkeerde aanhangwagens/caravans zonder nummerplaat e.d. Ook proberen we de ondernemers bij iedere vorm van criminaliteit aangifte te laten doen en zullen we de aangifte evalueren."
 

Laat een reactie achter

Naam:
E-mailadres:
Reactie:
Reactie toevoegen

Meest gelezen: