De Schiedammer Online https://deschiedammer.nl/Portals/1/Logo/s-logo.png

Op nummer 1: uitdagende entree naar bruisende historische stad

IT speelt G1000 parten

IT speelt G1000 parten
SCHIEDAM - De techniek liet de organisatie van de G1000Schiedam, die zaterdag in de Prinses Margriethal plaatsvond, danig in de steek. Ook de sportiviteit onder de deelnemers in de burgertop was vandaag niet 100%, hetgeen te wijten was aan een 'derangerende tram-frustratie'. De toptien wensen/plannen lijst was weinig concreet en niet zonder overlappingen. De opkomst was zo'n 150 lager dan de voorspelling. Toch overheerste na afloop bij de organisatie een positief gevoel en leken de meeste deelnemers het vandaag, wat ons uit gesprekken met deelnemers ter ore kwam, naar de zin gehad te hebben en ook het nut in te zien van hun zaterdagbesteding.

 

De G1000 ontwikkelt de techniek van het digitaal peilen van de wensen die bewoners hebben ten aanzien van hun stad en het met moderne presentatietechnieken ondersteunde maar 'ongeleide' burgerraadplegen (géén strakke gespreksleiding, maar groepen zijn zelfsturend; want mensen zitten al te veel in het systeem vast en worden daardoor belemmerd in hun gedachtevorming), presenteren van ideeën die eruit voortkomen en het aan einde van een dag erop stemmen, steeds verder. In Schiedam liet de techniek de organisatoren echter danig in de steek. De internetverbindingen wilden vooral in het ochtendgedeelte niet optimaal functioneren. Ook in het middaggedeelte had de techniek kuren, konden sommige presentaties niet worden gestart en lukte het stemmen met de chipkaarten bij de kaartlezers niet optimaal en werd als lapmiddel verschillende mensen de mogelijkheid gegeven met ouderwetse kleurstikkers hun stem uit te brengen.

 

Uiteindelijk leverde dat een voorlopige toptien van burgerwensen/plannen op die niet uitblinken door concreetheid. Het thema 'tram', dat in het ochtendgedeelte door dubieus stemgedrag op de agenda was gezet, werd in het middaggedeelte gediskwalificeerd omdat hier opnieuw dubieus stemgedrag werd geconstateerd. Harm van Dijk, van de centrale G1000 organisatie, hierover: "Ik weet dat het technisch mogelijk is om in het ochtendgedeelte via de smartphone als persoon per gestelde vraag meerdere stemmen uit te brengen terwijl het de bedoeling is dan één stem per persoon per vraag uit te brengen. Het is echter de eerste keer dat ik meemaak dat iemand zich niet aan de spelregels houdt."  In het middaggedeelte wordt er gevraagd niet op je eigen plan te stemmen. Op het 'tramvoorstel' bleken met name analoge stemmen (met gele stikkertjes gedaan dus) door de indieners van het plan te zijn uitgebracht. "Ja de techniek liet ons vandaag wat in de steek. Maar van een mislukte dag willen we geenszins spreken. We krijgen terug van de deelnemers dat de bijeenkomst en de gevoerde gesprekken positief gewaardeerd worden", aldus Karina Bliek en Jook de Haan, twee van de Schiedamse organisatoren.

"Dromen van een uitnodigende entree naar een bruisende historische stad", was het plan dat op de meeste instemming, voor zover het stemmen dan lukte, kon rekenen. Groepen hadden de opdracht in het eerste uur van de middagsessie hun dromen op tafel te leggen en daaruit een gemeenschappelijke droom te formuleren en in de tweede sessie van een uur erover na te denken wat er moet gebeuren om dromen werkelijkheid te laten worden. De groep met het voorstel dat de meeste stemmen heeft gekregen, is dus echter niet verder gekomen dan het 'dromen'. De kreet die als tweede uit de bus komt, zou zo een slogan van de Stichting Schiedam Promotie kunnen zijn, maar ook hier weer kunnen wij opmerken: hoe bewerkstellig je dat dan? Nu kan dat in de opvolgende slides in de diapresentatie wellicht naar voren gekomen zijn, maar het zou beter zijn dat ook in hoofdkop te verwerken. Die hoofdkop is het met name waarop gestemd wordt. Gespreksleider Harm van Dijk stimuleerde de deelnemers ook om vooral niet alle 35 presentaties geheel gezien te willen hebben, voordat een stem uitgebracht zou worden (elke deelnemer had met zijn persoonlijke chipkaart 4 stemmen, voor zover die chipkaart dus werkte), omdat daar simpelweg de tijd niet voor was. 

Waar het uiteindelijk om zal gaan draaien is, hoe de ideeën opgepakt gaan worden door uit de deelnemers te vormen werkgroepen. Anders blijft het bij 'praatjes vullen geen gaatjes'. We hopen dus van ganser harte dat de uitkomst van deze G1000Schiedam zal zijn, hetgeen in de top tien op nummer vijf staat: "Praatjes vullen WEL gaatjes." Na afloop kregen alle deelnemers een drankje aangeboden, aangekleed met een stukje kaas en worst. Er werd met elkaar getoost. Door mensen die elkaar kenden (bepaalde wijken en bevolkingsgroepen waren oververtegenwoordigd, andere - zoals allochtonen - ondervertegenwoordigd), maar zeker ook door Schiedammers die elkaar vandaag hebben leren kennen. En met leren kennen, en het daarmee ontsluiten en mobiliseren van kennis en kunde, zet je eerste stappen naar mogelijke burgerinitiatieven.

"Meer dan 80 aanmeldingen voor het vervolgtraject G1000Schiedam, inclusief de Tram. Prachtig resultaat!", is het laatste woord aan de centrale G1000-organisatie.

 

Laat een reactie achter

Naam:
E-mailadres:
Reactie:
Reactie toevoegen

Meest gelezen: