De Schiedammer Online https://deschiedammer.nl/Portals/1/Logo/s-logo.png

NO2-meetpunten in alle wijken

NO2-meetpunten in alle wijken

SCHIEDAM - Vanmiddag overhandigde wethouder Jeroen Ooijevaar het eerste stikstofdioxide-meetbuisje aan inwoner van Schiedam Fred van de Griendt, die op de hoek van de Lange Nieuwstraat en Oranjestraat woont. Omdat de Oranjestraat bekendstaat als één van de door het verkeer meest vervuilde straten in Schiedam, komt het extra goed uit dat Van de Griendt in Schiedam één van de 52 deelnemers is aan het stikstofdioxidemeetproject, aldus de wethouder.

door Jan Schrijver 

Na de formele woorden, werd het buisje met een tie wrap op zijn balkon vastgemaakt door Fred van de Griendt. De 52 deelnemers aan het project 'Samen Meten' hadden voorafgaand een informatie-avond gehad over de werking van het meetbuisje en hoe het opgehangen moest worden (op zijn kop). In de praktijk bleek het onder de ogen van fotografen, cameramensen en schrijvende journalisten voor wethouder en bewoner nog een klus om de bevestiging voor elkaar te krijgen. Nu het eenmaal hangt kan een kind de was doen. Maandelijks dient nu het buisje naar de DCMR te worden gestuurd en een nieuw buisje in het houdertje te worden geklikt. Niemand van de 52 kandidaten voor het zelf meten van stikstofdioxide (NO2) die zich in Schiedam hadden aangemeld, hoefde te worden teleurgesteld. In andere gemeenten in het Rijnmondgebied was de belangstelling in sommige gevallen groter dan het aantal beschikbare buisjes. Elk van de 52 deelnemers mag zelf bepalen waar hij het meetbuisje hangt. Fred van de Griendt koos voor zijn aan de achterzijde gelegen balkon, dat uitziet op het voormalige postkantoor aan de Lange Nieuwstraat. "Hier zitten Petra en ik vaak buiten, en ook onze slaapkamer ligt aan deze kant, het is goed om te weten wat de kwaliteit van de lucht is die we er binnenkrijgen", zegt hij. 

De 52 deelnemers in Schiedam zijn evenwichtig over de Schiedamse wijken verdeeld, zo stelt Klaas Groot, bureauhoofd lucht en energie van de DCMR. Doordat in elke gemeente in het Rijnmondgebied een DCMR-meetstation staat (in sommige gemeenten staan er meer) heeft de milieudienst inzicht in de luchtkwaliteit. In het Rijnmondgebied staan in totaal 16 meetstations. In Schiedam staat één meetstation, te weten in de Alphons Ariënsstraat in Nieuwland. Dit meetstation meet véél meer dan stikstofdioxide, namelijk zwaveldioxide, benzeen en tolueen. Ook wordt fijnstof gemeten (dit is stof die je niet ziet met het blote oog; zowel gemeten wordt PM10 als PM2,5, waarbij het getal voor het maximale aantal micrometers staat) en grofstof (dit is stof die je wel ziet). Op basis van de 16 over het Rijnmondgebied verspreide meetstations kan de DCMR met grote mate van nauwkeurigheid uitspraken doen over de luchtkwaliteit op alle locaties in het gehele Rijnmondgebied. Dat gebeurt door de toepassing van model-technieken. Met de gegevens van de 225 bewoners die in het Rijnmondgebied stikstofdioxide gaan meten (dit zijn inwoners uit de verschillende gemeenten van het Rijnmondgebied; één van de gemeenten in het Rijnmondgebied doet niet mee), gaat DCMR het gebruikte model en de uitkomsten ervan toetsen. Er kunnen zich geen deelnemers meer aanmelden nu het project is gestart en voor een heel jaar gaat lopen. Na het jaar zal na evaluatie worden bezien hoe de voortzetting ervan zal zijn. Met de deelnemers zal per e-mail worden gecommuniceerd over de meetresultaten. De DCMR zal bovendien een website starten, waarin meetresultaten voor een ieder in te zien zijn. Voor het opzetten van deze website bekijkt DCMR nog, hoe dit kan zonder in strijd te zijn met de privacywetgeving (AVG).  De stof stikstofdioxide, waarvoor vooral het wegverkeer verantwoordelijk is maar bijvoorbeeld ook de industrie, is schadelijk voor de gezondheid. Zoals Klaas Groot ook aangaf: De bevolking zal altijd voor de afweging staan: accepteer je de luchtkwaliteit van nu, met de schadelijke effecten voor de gezondheid? Of wil je de luchtkwaliteit verder verbeteren en lever je daarvoor een stukje van je comfort in? 

Hier lees je ons eerdere artikel over dit onderwerp.

Foto boven:  Fred van de Griendt (rechts) en wethouder Jeroen Ooijevaar hebben het eerste meetbuisje opgehangen
Foto onder: Klaas Groot 

Hier kun je de video zien die Jan Willem de Boer vanmiddag heeft gemaakt over dit onderwerp

Laat een reactie achter

Naam:
E-mailadres:
Reactie:
Reactie toevoegen

Meest gelezen: