De Schiedammer Online https://deschiedammer.nl/Portals/1/Logo/s-logo.png

Conferentie voor onderwijspersoneel basisscholen

Samen Durven Delen Doen

Samen Durven Delen Doen

WATERWEG - Onderwijsprofessionals uit Schiedam, Vlaardingen en Maassluis gaan 7 maart aan de slag voor verbetering van het lokale onderwijs. Dat doen zij tijdens de werkconferentie ‘Samen Durven Delen Doen’, met sprekers uit het veld en ongeveer zestig workshops van collega’s rond onderwijsvernieuwing.

Uniek aan de werkconferentie is de omvang, maar ook dat vier schoolbesturen voor primair onderwijs uit de verschillende zuilen (openbaar, katholiek, interconfessioneel en islamitisch) met het Samenwerkingsverband Onderwijs Dat Past deze dag organiseren. Doel van de werkconferentie ‘Samen Delen Durven Doen’ is werken aan allerlei manieren waarop leerlingen in de drie gemeenten onderwijs kunnen krijgen dat beter op ze aansluit en waarin ze zich prettig voelen, zodat ze hun eigen kwaliteiten optimaal kunnen inzetten.

De vijf organisaties stappen voor de werkconferentie over de bestuurlijke en organisatorische muren heen. Leerkrachten, IB’ers (intern begeleiders), directeuren en andere, bij het onderwijs en de opvang betrokken, professionals kunnen onbelemmerd van elkaar leren en met elkaar samenwerken. Op de werkconferentie ‘Samen Delen Durven Doen’ worden de deelnemers ‘s ochtends geïnspireerd door onderwijsdeskundigen Erik Meester en Mathieu Weggeman op de terreinen ‘Professionalisering’ en Ilias El-Hadioui en Anja Beerepoot voor ‘Cultuur in de klas’.
‘s Middags verspreiden de deelnemers zich over verschillende locaties voor workshops van collega’s over zeer uiteenlopende thema’s en gezamenlijke issues. Onder meer: kunstonderwijs, beeldtaal, hoogbegaafdheid, drama en taal, leesmotivatie, kinderen in balans, ouderbetrokkenheid, the world music box, robotica, afschaffing van de Cito-toets, sociaal-emotioneel leren, nieuwkomersonderwijs, bewegend leren, enzovoorts.

De workshops zijn zo opgezet dat kennisdeling plaatsvindt: best practices kunnen inspireren maar ook met inbreng van collega’s van andere scholen verder worden ontwikkeld. Zo kan het primair onderwijs in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis continu verbeteren en meegaan met ontwikkelingen.
 

1 commentaar(en) op artikel "Samen Durven Delen Doen"

Is er ook een workshop vr ik heb het gezien op een school in rotterdam

Door: dan Op:

Laat een reactie achter

Naam:
E-mailadres:
Reactie:
Reactie toevoegen

Meest gelezen: