Brandbrief aan Raad over vliegverkeer

SCHIEDAM - Door een groot aantal bewonersorganisaties is een brief aan de gemeenteraad gestuurd over de ernstige geluidsoverlast die een deel van de Schiedamse bevolking dagelijks, van vroeg in de ochtend tot laat op de avond, ondervindt. Een krachtige oproep wordt gedaan aan de gemeenteraad: denk niet alleen aan de economie maar ook aan gezondheid en welzijn van bewoners. En laat je niets aanleunen door het vliegveld. Doe zelf onderzoek...

Alleen de dood kan me nog verrassen

SCHIEDAM - Gisteravond 30 augustus 2018 is Henk Groenewegen om elf uur 's avonds in het Sint Franciscus Gasthuis in Rotterdam overleden. In december zou Henk 70 jaar oud zijn geworden. Henk Groenewegen was getrouwd met Sonja. Samen kregen zij twee kinderen, dochter Karin en zoon Jeroen. Henk laat een vrouw, twee kinderen en vier kleinkinderen achter. 

‘Nieuwe’ planten in het Beatrixpark

SCHIEDAM – Ook het Beatrixpark heeft de laatste maanden last gehad van de droogte. Zo werden er tot voor kort waarschuwing afgegeven voor mensen die wilden BBQ’en. Maar de droogte zorgt ook voor veel nieuwe planten in het park.

Hoe kom je van 700 weesfietsen af?

SCHIEDAM - In de nieuwe rubriek Mopperpuntjes is stadsfotograaf Cees Kroone de tweede gast. Wat hem dwars zit, is de grote hoeveelheid ongebruikte oude fietsen die voor eeuwig gestald lijken te zijn in met name de oudere wijken van de stad. We hebben het dan over de zogenoemde weesfietsen.

Stroomopwaarts functioneert niet goed

SCHIEDAM - Jan Willem de Boer heeft een nieuwe rubriek geïntroduceerd. Schiedammers kunnen bij hem aankloppen met hun mopperpunten en Jan Willem maakt hiervan een film die te zien is op JW TV. De rubriek heet Mopperpuntjes en Gerhard de Kok is de eerste Schiedammer die hierin zijn hart lucht.

Op fluisterboot voor 1 euro opfrissen

SCHIEDAM - Ik zocht deze week verfrissing op het water met de fluitsterboot. Dat kostte me dinsdag slechts één euro, maar was me met deze hitte heel wat waard. 

Schiedam op 3 in kamermuziek top 11

SCHIEDAM - Schiedam staat in de door de Volkskrant gepubliceerde top elf van plaatsen in ons land waar je moet zijn voor de beste kamermuziekseries. Schiedam staat zelfs hoog in die top elf, namelijk op de derde plaats. De muziekredactie van de Volkskrant noemt Schiedam een 'geheimtip' met echter "niet het allerbeste imago'' door DENK en PVV. Een valse noot van de muziekredactie. 

Een kei van een gemeente

SCHIEDAM - Onze wijk Kethel-Oost is de afgelopen twee jaar opgehoogd. Voordat daar aan begonnen werd, lagen er verkeersdrempels. Zo ook op de Kaag. Onze buurt is een woonerf, waar je wettelijk bepaald maximaal 15 km per uur mag rijden. Eerst was de regel ‘stapvoets’, maar in 2013 heeft de Hoge Raad dat duidelijker gemaakt: 15 km is de max. Tijdens de ophoging is deze drempel verdwenen en wordt er stelselmatig te hard gereden.

Wij begrijpen er géén zier meer van

SCHIEDAM - Sinds 2 april jl. zijn de Stadsomroep en Pop Up tv gefuseerd. Op 10 april werd Jan Willem de Boer in 3 minuten ontslagen. Te lastig? Henk Groenewegen en Jan Geervliet verklaarden zich solidair en stapten op. Karel Leeuwangh probeerde te bemiddelen maar dat had geen resultaat. Sinds 2 april zijn er nauwelijks nog programma’s op radio en tv. Het nieuwe bestuur geeft aan in september heel groots uit te pakken.

Het is van de ratten bezeken

SCHIEDAM - Help, er zijn ratten gesignaleerd in verschillende delen van Schiedam. Je leerde het op school. Ratten zijn gevaarlijk. Ratten en andere knaagdieren veroorzaken ziektes en beschadigen gebouwen.

Animeermeisjes in de politiek

SCHIEDAM - Afgelopen woensdag waren de gemeenteraadsverkiezingen in Schiedam. Op basis van de definitieve verkiezingsuitslagen zouden 13 vrouwen en 22 mannen in de raad komen. Helaas is het in de praktijk niet zo dat iemand die met voorkeurstemmen gekozen is, ook de raad in gaat. Juist in de gemeenteraadspolitiek vind ik dit een kwalijke zaak. In een kleine stad als Schiedam ken je de kandidaten vaak persoonlijk en dit...

Ga stemmen vandaag. Ook jij doet ertoe!

SCHIEDAM - Al naar het stembureau geweest om te stemmen voor de gemeenteraad? Dat kun je op heel veel plekken doen in de stad. Als je het maar doet, want we willen in onze stad uiteraard af van het bedenkelijke record van de laatste gemeenteraadsverkiezingen: de stad met de laagste opkomst.