De Schiedammer Online https://deschiedammer.nl/Portals/1/Logo/s-logo.png

De omgekeerde wereld; dus gewoon blijven scheuren op het woonerf

Een kei van een gemeente

Een kei van een gemeente

SCHIEDAM - Onze wijk Kethel-Oost is de afgelopen twee jaar opgehoogd. Voordat daar aan begonnen werd, lagen er verkeersdrempels. Zo ook op de Kaag. Onze buurt is een woonerf, waar je wettelijk bepaald maximaal 15 km per uur mag rijden. Eerst was de regel ‘stapvoets’, maar in 2013 heeft de Hoge Raad dat duidelijker gemaakt: 15 km is de max. Tijdens de ophoging is deze drempel verdwenen en wordt er stelselmatig te hard gereden.

door Eugène Dumoulin 

Bijvoorbeeld door het almaar toenemend aantal koeriersdiensten, dat onze wijk in- en uitvliegt om de online bestelde pakketjes en boodschappen te bezorgen. Door de bezoekers van de wijk, maar helaas ook door de inwoners van de wijk. Die zien onze straat vooral als toegangsweg tot hun woonerven, Oever en Rietkraag. Er zijn ook positieve uitzonderingen, maar die zijn - zoals het woord uitzondering al behelst - tot mijn spijt in de minderheid.

Ik heb al ettelijke brieven hierover naar de gemeente gestuurd. De oplossing, dacht men, was een kei in de hoek van de bocht. Hierdoor werd de snelheid iets minder, maar niet veel. Op mijn aandringen heeft de gemeente snelheidsmeting gedaan, waaruit bleek dat ruim 80% te hard reed, een enkeling rijdt zelfs 50 km per uur. Als oplossing werd de drempel aan het begin van de wijk veranderd. Ik kreeg vorige week de verkeersdeskundige over de vloer om te kijken of dat geholpen had. Nee dus.

“Ja, dat is een 30 km drempel”, zei hij. “In een 15 km zone", zei ik, "waarom? Waarom kan er geen 15 km per uur drempel bij de uitgang van de speeltuin, voor mijn deur?” “Daar kunnen fietsers over vallen”, zei hij, hij kon verder niets toezeggen. De steen in de hoek was al ettelijke malen verschoven door deze of gene om snellere doorgang te kunnen hebben, en de verkeersdeskundige zou kijken of de steen vastgelegd zou kunnen worden.

Maandagavond belde een buurman bij me aan. ‘’Ik hoorde een harde knal. Er is net een koerier tegen de steen gereden en hij heeft een klapband gekregen”, zei de buurman. De buurman, die inmiddels uit de kleine kinderen is maar wél denkt als een vader, sprak de chauffeur vervolgens op zijn rijgedrag aan. “Te hard gereden?”, vroeg hij de man. “Nee echt niet, maar de zon stond laag en ik zag die steen gewoon niet.” “Dus te hard gereden”, antwoordde de buurman, “want als je geen of geen goed zicht hebt, dien je als bestuurder vaart te minderen, ja zelfs zo nodig te stoppen. Zo simpel is het. Dan is 15 km zelfs nog te hard, of je nou op een woonerf rijdt of ergens anders. Géén zicht = Stoppen!” De koerier kon de vaderlijke bemoeienis van de buurman geenszins op prijs stellen, hij had andere dingen aan zijn hoofd, namelijk een lekke band, waarover hij drie uur heeft gedaan om te vervangen. 

Ik dacht, ik geef de eenzijdige aanrijding van de bestelauto met de kei door aan de verkeersdeskundige, want die kei dat had ook mijn kind kunnen zijn. Of een van de vele andere kinderen die deze wijk rijk is. Nu komt de apotheose van het verhaal dat al twee jaar speelt.

In plaats van de hardrijders, die over het voetgangersdeel een bocht afsnijden, aan de linkerkant van de weg (daar lag de steen) op hun donder te geven, wordt de steen betiteld als oorzaak voor de onveilige situatie, en is deze binnen 3 dagen weggehaald... er wordt nu alweer harder gereden in de straat. Nóg harder.

Hulde Gemeente Schiedam, hulde voor deze superoplossing. Ik hoop dat een betere oplossing ook binnen 3 dagen te regelen is... blijkbaar is de angst voor een claim vanwege blikschade, belangrijker dan de veiligheid van onze kinderen.

 

2 commentaar(en) op artikel "Een kei van een gemeente"

Een gemeente met een hart van steen!

Door: Janet Bakker Op:

Ik kan melden, dat er vorderingen zijn. Ik kreeg een email van de verkeersdeskundige:

Na overleg met onze afdeling beheer zijn wij tot de conclusie gekomen dat het toch mogelijk is om in de knik van de Kaag net na uw woning (op de locatie van de oude “biggenrug”) een extra verkeersdrempel aan te leggen om de snelheid hier af te remmen. Het betreft een zogenaamde kussen-drempel zoals die ook in bijvoorbeeld de Van Limburg Stirumstraat in Nieuwland op enkele locaties is aangebracht.

Om het afsnijden van de bocht voor uw woning tegen te gaan zal daarnaast voor uw erf (op de plek waar tot voor kort de kei lag) een paaltje worden geplaatst.

Door: Eugene Op:

Laat een reactie achter

Naam:
E-mailadres:
Reactie:
Reactie toevoegen

Meest gelezen: