De Schiedammer Online https://deschiedammer.nl/Portals/1/Logo/s-logo.png

Er is een gebrek aan fractiediscipline

Anneke Post verlaat AOV-fractie

Anneke Post verlaat AOV-fractie

SCHIEDAM - De nieuwe gemeenteraad zit net enkele maanden van de beoogde vier jaar en er is al sprake van een afsplitsing. Anneke Post verlaat de AOV fractie en gaat als eenmansfractie verder, als Fractie Post. 

Dat heeft Anneke Post (66) per brief (gedateerd 24 september 2018) aan de burgemeester van Schiedam laten weten. "Met dit schrijven deel ik u mee dat ik, Anneke Post, per heden de fractie van het AOV verlaat en als onafhankelijk raadslid binnen de gemeenteraad actief blijf voor de huidige periode. De reden van vertrek moet vooral worden gezocht in de onderlinge afstemming die verschilt met de Leefbaar Schiedam cultuur. Ben dan ook bereid u daar mondeling een weergave van te geven. Ik vertrouw erop dat deze, zij het korte mededeling, geacht voldoende te zijn", zo luidt de brief. 

Anneke Post was in de voorgaande raadsperiode vier jaar raadslid voor Leefbaar Schiedam. Deze partij deed in de laatste gemeenteraadsverkiezingen niet mee. Daarom stelde zij zich verkiesbaar via de lijst van AOV (Algemeen Ouderen Verbond). 

Vanaf de eerste vergaderingen, die zij in haar nieuwe raadstermijn met haar nieuwe partij AOV meemaakte, raakte zij reeds aan het twijfelen. "Ze zweven alle kanten op, er is een gebrek aan fractie-discipline. Ik heb dat in de beginfase al bij Catelijne de Groot en de fractie aangegeven. Dan komt de vakantie ertussen en hoop je dat het geleidelijk aan beter gaat, maar dat gebeurt helaas niet. Het blijft maar doorsudderen. Alle fractieleden werken keihard, dat wel. Omdat ik echter geen verbetering zie, kies ik ervoor alleen door te gaan, waarbij ik wel zoveel mogelijk het programma van de AOV blijf volgen", zo licht Anneke Post toe aan De Schiedammer Online. 

In de vorige raadsperiode deed Anneke Post, toen 61 jaar, voor het eerst ervaring op als raadslid. "Dat is echt een leerproces geweest. Je hebt uiteraard niet zomaar ervaring. De fractievoorzitster van Leefbaar Schiedam, Gerrie Bel, heeft er wel voor gezorgd dat ik die ervaring opdeed, ze nam me overal mee naar toe. Ze leerde me hoe je afstemt, hoe je communiceert binnen een fractie. Ik werd zeg maar achter de strijkplank weggerukt toen, en heb het werk van raadslid geleerd. Ik moet wel zeggen, als je het eenmaal bent, dat het verslavend is, althans in mijn geval is dat zo. Als je met vakantie bent, blijf je denken aan de politiek thuis. Als je in je eigen stad op straat loopt, ben je ook gemeenteraadslid. De mensen komen naar je toe met hun vragen en problemen. Ook als mensen niet naar je toekomen, signaleer je problemen. Kinderen die op straat lopen in de winter, met zomerschoenen en een zomerjasje aan. Dat is niet goed, dan zie je armoe, dan wil ik dat oplossen, als gemeenteraadslid maar ook op eigen titel." 

Zie ook het interview door Jan Willem de Boer van JW TV

 

Laat een reactie achter

Door het invullen en verzenden van dit formulier, wordt je naam, e-mailadres, IP-adres en inhoud van je reactie bewaard in de database van ons content management system voor deze website. Alleen je naam en de inhoud van je reactie zijn zichtbaar voor de lezers van de website. De redactie/beheerder van deze website kan je per e-mail naar het door jou opgegeven e-mailadres door middel van een persoonlijk bericht een reactie geven.
Reactie toevoegen

Theme picker

Meest gelezen:

Theme picker