De Schiedammer Online https://deschiedammer.nl/Portals/1/Logo/s-logo.png

CDA: Fatsoen moeten we weer doen!

CDA: Fatsoen moeten we weer doen!

SCHIEDAM - Wij willen werken aan een stad waarin we fatsoenlijk met elkaar omgaan en mensen omzien naar elkaar. Binnen de criteria normen en waarden vinden wij respect voor anderen belangrijk. Door de ander te respecteren in zijn soms vreemde gedragingen ontstaat er vruchtbare grond voor wederzijdse verdraagzaamheid.

Diversiteit is realiteit; verschil in cultuur en achtergrond mag geen belemmering zijn voor wederzijds respect. Wij vinden wederzijds respect belangrijk voor een verdraagzame en fatsoenlijke samenleving.

De gemeente moet activiteiten uit de samenleving die zijn gericht op binding en ontmoeting tussen mensen onderling ondersteunen. Ook de activiteiten die het overdragen van de Nederlandse cultuur waarden en tradities stimuleren achten wij belangrijk.

Het CDA Schiedam staat voor het fatsoenlijk met elkaar omgaan en dat gaan we weer doen!

(dit is een advertorial van het CDA Schiedam)
 

Laat een reactie achter

Naam:
E-mailadres:
Reactie:
Reactie toevoegen

Meest gelezen: