De Schiedammer Online https://deschiedammer.nl/Portals/1/Logo/s-logo.png

Cor Lamers krijgt lof en 2e termijn

Cor Lamers krijgt lof en 2e termijn

SCHIEDAM -  Aan het einde van de gemeenteraadsvergadering werd zojuist bekendgemaakt dat burgemeester Cor Lamers zal worden voorgedragen voor een nieuwe ambtstermijn (van zes jaar). Volgens de vertrouwenscommissie heeft Lamers in "zeer ruime mate aan het bij aanname gestelde profiel voldaan". 

De burgemeester zei in zijn dankwoord blij te zijn met deze voordracht. Hij had al eerder kenbaar gemaakt een nieuwe termijn te ambiëren. Vooral ook omdat er nog voldoende uitdaging is en werk aan de winkel in Schiedam -  een stad waarin de politiek het vertrouwen van de burger in de afgelopen jaren terug te winnen had (nog niet veel jaren geleden was men het vertrouwen in de politiek kwijt geraakt na een burgemeestersdebacle, red.).

Ervan uitgaande dat de voordracht in Den Haag gehonoreerd wordt, zal de prolongatie van de burgemeester rond het zomerreces ook formeel een feit kunnen zijn. De burgervader beloofde in zijn tweede termijn geenszins op zijn lauweren te gaan rusten. "Dat werken aan de stad doen we samen: de raad, het college, ik en niet vergeten met de steun van de ambtelijke organisatie", zo stelde de vanavond met applaus en bloemen beloonde burgemeester. Bij zijn functie hoort ook het uitoefenen van de ambassadeursrol voor onze stad. "Niet omdat ik graag op de voorgrond wil treden, maar omdat Schiedam het waard is", zo besloot hij.

De gemeente omschrijft het in een persbericht als volgt: "De gemeenteraad van Schiedam heeft besloten burgemeester C.H.J. Lamers voor te dragen voor herbenoeming voor een tweede periode van zes jaar. De voordracht wordt doorgeleid naar de Commissaris van de Koning, die de Minister van Binnenlandse zaken zal vragen een definitief besluit tot herbenoeming aan de Koning voor te leggen. Naar verwachting kan dit Koninklijk Besluit voor het zomerreces geslagen zijn. Aan de voordracht ligt een advies van de Vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester ten grondslag. De vertrouwenscommissie heeft getoetst of de burgemeester de afgelopen jaren heeft voldaan aan de profielschets die in 2012 leidde tot de benoeming van deze burgemeester. Hiervoor is gebruik gemaakt van de verslagen van functioneringsgesprekken van de afgelopen jaren, waarvoor de fracties in de raad en andere betrokken functionarissen inbreng hebben geleverd."


Foto door Louise Melchers

Laat een reactie achter

Naam:
E-mailadres:
Reactie:
Reactie toevoegen

Meest gelezen: