De Schiedammer Online https://deschiedammer.nl/Portals/1/Logo/s-logo.png

Robert Berns, fractievoorzitter CU-SGP

Hard werken raad leidt tot resultaat

Hard werken raad leidt tot resultaat

SCHIEDAM - In het slotdebat van de Stem van Schiedam merkte de CU-SGP gisteravond op dat we de afgelopen 4 jaar als gemeenteraad hard gewerkt hebben. Zo heeft de gemeenteraad de gezamenlijke lokale omroepen aangemaand meer samen te gaan werken. Het feit dat de uitzending van het debat van gisteren door hen samen werd vormgegeven, toont aan dat er naar ons geluisterd is en het harde werken van de raad tot een uitstekend resultaat leidt.

door Robert Berns, fractievoorzitter CU-SGP

We stonden gisteren tijdens het slotdebat gastvrij in de aula van het Stedelijk Museum. De raad heeft erop aangedrongen dat het Stedelijk Museum meer een museum voor de Schiedammers zou moeten zijn. Het museum slaagt erin om in een korte tijd daar op creatieve wijze inhoud aan te geven. Nu ook om voor dit slotdebat de ruimte beschikbaar te stellen. Niet alleen in de aula maar ook de ruimte op de zolder. Want daar staan komende weken 14 kunstvoorwerpen tentoongesteld. Deze voorwerpen zijn uit de stedelijke kunst- en historische collectie gekozen door de 13 lijsttrekkers en de burgemeester als voorzitter van de raad.

Wanneer je woensdag je stem uitbrengt in het Stedelijk Museum dan mag je gratis de tentoonstellingen bekijken. Boeiend om de keuzen en de motieven en de persoon daarachter te ontdekken. Wanneer je nog geen definitieve keuze voor een partijprogramma of lijsttrekker hebt kunnen maken, dan kun je ongetwijfeld inspiratie opdoen. Succes. Oh ja, mijn keuze wil ik je hier alvast meegeven met de wat uitgebreide historische achtergrond en motivatie. Maar laat je er niet door weerhouden de tentoonstelling zelf te bezoeken.

In de tentoonstelling zie je als mijn keuze een blok zandsteen (zie foto boven dit artikel). Dit blok zandsteen kon niet in het werk van de Schiedamse kunstenaar Sjef Hendrickx verwerkt worden (zie foto onder, klik op de foto voor een grotere weergave). Uit kleinere eeuwenoude brokstukjes heeft hij een verbrokkeld beeld gemaakt, met de titel “t Lam”. Deze brokstukken zijn restanten van de Beeldenstorm die in 1572 in Schiedam ook zijn sporen naliet. De misstanden in de katholieke kerk werden van binnenuit door de beweging van de Moderne Devotie aan de kaak gesteld. De prediking van Gods woord had een zuiverende doorwerking, maar corrupte kerkstructuren en tradities waren taaie bolwerken om te slechten.

De Moderne Devotie heeft door hun vertegenwoordigers zoals Geert Grote en Thomas á Kempis positieve gevolgen voor Schiedam gehad. Geert Grote (1340-1384) kwam door zijn studies tot inkeer en verbrandde zijn boeken over magie en astrologie. Hij genas van zijn ziekte en gaf zijn rijkdom weg en at met de armen, erwtenmoes en zoute haring. Zijn huis werd een thuis voor de “zusters van het gemeenschappelijke leven”. Hij vertaalde de psalmen in het Nederlands en preekte in de landstaal en bracht in Europa vanuit Deventer een van de meest invloedrijke en krachtige spirituele hervormingsbeweging tot stand en het begin van de moderne tijd (Titus Brandsma instituut). Thomas á Kempis (1380-1471) liet zich door hem inspireren en werd de auteur van het boekje Imitatio Christi, “In de navolging van Christus”, maar ook van Vita Lidewigis, over het leven van Lidwina (1380-1433) uit Schiedam. Door de prediking in de landstaal kwam het volk los van de kerkelijke machtsstructuur. In 1570 kreeg de st. Janskerk een preekgestoelte. De hervormingen van de kerk in de voorafgaande eeuwen wierpen een dam op tegen de misstanden in de zichzelf verrijkende katholieke kerk. Toen de Watergeuzen in 1572 Schiedam binnentrokken, werden de beelden in het rijke interieur van de st. Jan vernield. De Schiedammers gingen over naar de hervormden. 

De enige Nederlandse paus Adrianus van Utrecht is opgevoed in de geest van de Moderne Devotie evenals bekende tijdgenoten van hem zoals Erasmus, keizer Karel V en Maarten Luther. De Lutheranen streefden meer en meer naar een verandering van de kerkelijke gezagsstructuren. De toenmalige vernieuwingsbeweging streefde echter meer naar een sober, werkzaam, godvruchtig en gewetensvol leven in de geest van de eerste christelijke gemeenschappen. Anders dan de Lutheranen stuurden de moderne devoten aan op een reformatie van het hart en het leven, meer dan op een kerkelijke revolutie. Dat was ook het pad dat Adrianus van Utrecht verkoos, het verenigde het volk en bracht menigeen tot een levenswandel met ontzag voor God en Zijn Woord. Na een pontificaat van amper twintig maanden stierf Adrianus, op 14 september 1523, onder verdachte omstandigheden. Twee eeuwen later blijken de kerkelijke gezagsstructuren en corrupte leringen nog steeds de vrijheid van geloof en geweten te beknotten. Het levensverhaal van Franciscus  Adrianus van Achter, een geleerde monnik uit Gent windt daar geen doekjes om. Het boek ”Geloofs belydenisse” beschrijft hoe deze Adrianus in 1754, in de grote kerk van Schiedam getuigt van zijn verworven vrijheid door het Woord van God.

(dit is een advertorial van CU-SGP Schiedam)

Laat een reactie achter

Naam:
E-mailadres:
Reactie:
Reactie toevoegen

Meest gelezen: