De Schiedammer Online https://deschiedammer.nl/Portals/1/Logo/s-logo.png

Volledige tekst Nieuwjaarstoespraak burgemeester

In samenspraak stad laten bloeien

In samenspraak stad laten bloeien

"Dames en heren, jongens en meisjes.Van harte welkom op de nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente Schiedam. Ik hoop dat u fijne kerstdagen heeft gehad en wens u en de uwen namens het gemeentebestuur een gezond en gelukkig nieuwjaar."

"Beste aanwezigen, 
Vraag aan Schiedammers om te vertellen over hun stad en ze raken niet uitgepraat. Want wat misschien kritisch begint, eindigt vaak met persoonlijke en trotse verhalen over de stad. 

Vraag aan Schiedammers om te laten zien hoe zij tegen hun stad aankijken en u krijgt een diversiteit aan beelden te zien. En het mooie is dat de plaatjes ook het karakter van onze Schiedammers tonen: kritisch, realistisch, betrokken en trots op de historie van de stad.
Beelden zeggen meer dan woorden en geven altijd weer stof tot nadenken en aanleiding voor een goed gesprek. In dialoog met elkaar kunnen gaan, met respect voor elkaars perspectief en in vrijheid kunnen spreken,  is een groot goed. Dat is waar we in Schiedam voor staan. 
We zijn de bestuursperiode begonnen met de uitnodiging om kritisch met ons mee te kijken. En zo wilden we de periode ook eindigen. Daarom vroegen we aan Schiedammers om te laten zien hoe zíj tegen hun stad aankijken. Dat hoefde geen mooie verhalen te zijn, het mocht ook kritische beelden opleveren. 

Het resultaat is een uniek fotoboek, ’Door de ogen van de Schiedammer’, dat we vandaag presenteren. Samen met een tentoonstelling. ‘Door de ogen van de Schiedammer’ is van de Schiedammer en voor de Schiedammer. 
U krijgt vandaag allemaal een exemplaar van het boek mee naar huis en een digitale versie staat vanaf nu op onze website. De expositie is tijdens deze bijeenkomst voor het eerst te zien. Daarna gaat de tentoonstelling naar het Dreesplein. In de Korenbeurs zijn de beelden vanaf februari te bewonderen. Bekijkt u de foto’s en gaat u gerust met elkaar in gesprek, zoals Schiedammers dat altijd doen. De foto’s die op social media het meest werden gewaardeerd, de top 20, zijn op de expositie te zien. Een aantal fotografen is vandaag aanwezig, ik geef hen straks graag een exemplaar. De foto’s tonen de veelzijdigheid van de stad, in al haar facetten. Maar de foto’s tonen misschien vooral dat wat wij allemaal wel weten: Schiedam is een stad om trots op te zijn. Ik zei dat bij mijn aantreden in 2012, maar ook nu na meer dan vijf jaar kan ik dat nog steeds bevestigen. Schiedam is zo veelzijdig. Iedere dag opnieuw kom ik mooie dingen tegen. 

We hebben aan u gevraagd om naar de stad te kijken. Als ú het mij vraagt, dan ben ik heel trots op al die historie, dat authentieke, die pareltjes. 

De kracht van onze stad zit erin dat wij niet alleen onze historie koesteren, maar ook met een moderne blik vooruit durven te kijken. Dat we vernieuwend durven te zijn. Met andere ogen, waarin we de uitdaging aanpakken.  Dat zie ik terug in onze inwoners, met grensverleggende initiatieven. Dat zie ik ook terug in onze ondernemers die vaak met de kracht van de historie een moderne invulling geven aan hun onderneming. Dat houdt onze stad levendig. 
En dat zie ik ook terug bij onze ambtenaren. In onze dienstverlening bijvoorbeeld, waarbij wij onze inwoners en partners op allerlei wijzen en verschillende manieren bij willen en kunnen staan. 

Het afgelopen jaar heeft het gemeentebestuur met de visienota Open Schiedam aangegeven hoe wij met de stad omgaan. Een belangrijk onderdeel daarvan is Dienstverlening. Wij merken dat die voor Nederlandse gemeenten in Schiedam op hoog niveau staat.
Vanuit de gemeenteraad is gevraagd om te laten zien dat we goed bezig zijn. Daarvoor is de campagne ‘Aan de slag’ gestart. Hier mogen we wat meer trots op zijn. Het kan altijd beter, maar we gaan samen verder op de ingeslagen weg en vooruit.

In samenspraak kunnen we de stad laten bloeien. Deze periode hebben we echt stappen gemaakt. Er is veel ingezet op verbetering van de woningmarkt en stadsvernieuwing. Een belangrijke voorwaarde voor sociale stijging. Ik gun dat iedereen ook. De economische tijden worden en zijn beter. Ik weet dat niet al onze inwoners dat nog zo ervaren of beleven, maar ik hoop dat dat in dit jaar zich verder doorzet en al onze inwoners bereikt. 

Dames en heren, jongens en meisjes,

Dit jaar is een belangrijk jaar. In maart hebben we gemeenteraadsverkiezingen.
Ik nodig u uit om dan, door de ogen van u als Schiedammer, naar de stad te kijken. De raadsverkiezingen zijn belangrijk voor Schiedam. 
Als ik terugkijk op de afgelopen raadsperiode van vier jaar, dan hebben we als het gaat om de bestuurlijke cultuur enorme stappen gemaakt. Er is een goede samenwerking, met respect voor elkaars politieke opvattingen. Dat is een groot goed,  dat we ook in de komende periode moeten koesteren. En dat is ook nodig, want Schiedam beschikt sinds kort over 15 raadsfracties. En daarmee staan we aan de top in Nederland en het maakt het gemeenteraadswerk er niet makkelijker op. Ondanks dat grote aantal is de samenwerking goed geweest en gaan we op correcte en integere wijze met elkaar om. Ik reken erop dat dat ook in de komende periode zo blijft. Daarbij moeten polarisering en een té scherp politiek debat worden voorkomen. Dat werkt juist tegendraads. De Schiedammer zal dat niet begrijpen. Ik roep de politieke partijen op daar een bijdrage aan te leveren. Ook tijdens de campagne. En Schiedammers roep ik op: laat uw stem bepalen door lokale factoren en wat partijen lokaal hebben bereikt en aan plannen hebben. En dan zijn ook landelijke partijen bij deze verkiezingen ‘gewoon’ lokale partijen: beoordeel hen daar dan ook op. Wat telt is:  wat is het voor Schiedam, waar wordt onze stad beter van. Maak uw eigen keus: stem voor wat ú belangrijk vindt en niet wat anderen zeggen dat u belangrijk moet vinden.

Heel kort en iets heel anders, maar ook belangrijk: de jaarwisseling. Er deden zich ook dit jaar weer geen grote incidenten voor. De hulpdiensten hadden het wel druk, maar vooral met preventieve acties. Ook werd er helaas nog te vroeg  vuurwerk afgestoken. Net als in voorgaande jaren werken brandweer, politie, Irado en de gemeente Schiedam weer intensief samen. En dat levert resultaat op. Daarbij hebben we ook dankbaar gebruikgemaakt van de oren en de ogen van de Schiedammers, die meldingen deden. Het aantal schades is met een derde afgenomen.  We zetten deze aanpak door, want elke vernieling is er één te veel. 

Dames en heren, jongens en meisjes, 

We hebben u het afgelopen jaar gevraagd om met uw ogen naar de stad te kijken en te bedenken: Hoe staat Schiedam er nu voor? Ik nodig u uit om dat ook komend jaar te blijven doen. Kritisch en trots. Hou dat vast. 

Ik dank u hartelijk voor uw aandacht en wens u een mooi jaar toe."

 

 

Laat een reactie achter

Naam:
E-mailadres:
Reactie:
Reactie toevoegen

Meest gelezen: