De Schiedammer Online https://deschiedammer.nl/Portals/1/Logo/s-logo.png

Positie mensen met arbeidsbeperking?

Positie mensen met arbeidsbeperking?

SCHIEDAM - De fractie van D66 Schiedam heeft bij monde van raadslid Zülfikar Güler schriftelijke vragen aan het college van B&W gesteld over de positie van mensen met een arbeidsbeperking in Schiedam. Dit naar aanleiding van de recente behandeling in de Tweede Kamer van de begroting van SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid).

"Een belangrijke begrotingsbehandeling voor mensen met een arbeidsbeperking. Deze grote groep mensen (ook in Schiedam) loopt nog steeds ver achter op de rest van de beroepsbevolking, voor wat betreft arbeidsparticipatie, koopkrachtontwikkeling en mogelijkheden voor het opbouwen van een zelfstandig bestaan", zo stelt Zülfikar Güler. 

Uit deze begrotingsbehandeling volgen twee maatregelen, die negatieve gevolgen zullen hebben op de participatie van mensen met een arbeidsbeperking: 'Vervanging van loonkostensubsidie door loondispensatie' en 'Korting van de uitkering van WAjongeren met vermogen tot arbeid'. 
 
De vragen die aan het college gesteld zijn, luiden:
1. Door deze maatregelen dreigt een groep kwetsbare Schiedammers er niet vooruit maar juist op achteruit te gaan. Welke invloed denkt het college dat deze maatregel zal hebben op deze doelgroep in Schiedam? 
2. Kan het college de omvang inzichtelijk maken door aan te geven hoeveel mensen met een arbeidsbeperking (WAjongeren) worden getroffen in Schiedam en in de regio Maassluis/Vlaardingen/Schiedam? 
3. Is het bekend bij het college hoeveel werkenden op dit moment nog gebruikmaken van loonkostensubsidie in Schiedam en in de regio Maassluis/Vlaardingen/Schiedam? Zo ja, hoeveel zijn dit er dan? 

Op zaterdag 27 januari vind je de mensen van D66 van 10:30 – 12:00 uur op de Nolenslaan. Ze gaan graag met je in gesprek. Wat gaat goed in Schiedam of in je wijk? En vooral ook: wat kan beter?
 

We stellen het zeer op prijs als je onze Facebookpagina De Schiedammer een like geeft. Of volg ons via Twitter. Dan kun je ons nieuws over Schiedam en dus ook over politiek goed volgen. Bij voorbaat onze dank.   

Laat een reactie achter

Naam:
E-mailadres:
Reactie:
Reactie toevoegen

Meest gelezen: