De Schiedammer Online https://deschiedammer.nl/Portals/1/Logo/s-logo.png

PvdA Schiedam: én sociaal én duurzaam

PvdA Schiedam: én sociaal én duurzaam

SCHIEDAM - Het verkiezingsprogramma van de PvdA Schiedam is door Energiek Schiedam uitgeroepen tot het allerduurzaamste programma van alle partijen! Dat is natuurlijk erg mooi nieuws. Niet alleen voor de meest sociale stad moet je dus op de PvdA stemmen, maar ook voor de meest duurzame stad. Een sociale en duurzame stad gaan volgens ons verkiezingsprogramma hand in hand. Dit is niet perse een uitgemaakte zaak. Kijk maar naar het nieuwe kabinet, dat vooral de lasten van duurzamere energieopwekking bij de gewone mensen neerlegt door belasting met 150 euro te verhogen op energie. De PvdA kiest hier heel bewust anders.

door Petra Zwang, PvdA Schiedam

Duurzaam is noodzaak
Een zo goed mogelijk leven voor iedereen, nu én in de toekomst. Dat is waar politiek zich wat mij betreft altijd mee bezig moet houden. Juist in een stad als Schiedam is duurzaamheid niet iets wat voor de meeste mensen de eerste prioriteit heeft. Schiedam is een echte arbeidersstad. Veel Schiedammers maken zich in de regel eerder druk of ze volgende maand nog wel werk hebben, of de huur kunnen betalen. Het is daarom niet meer dan logisch dat veel Schiedammers vooral meer bezig zijn met het ‘nu’ dan met de ‘toekomst’. 

GroenLinks is bijvoorbeeld niet voor niets nooit een grote partij in onze stad geweest. Heel anders is dat in universiteitssteden als Amsterdam en Utrecht, waar groen altijd veel belangrijker thema is. Mensen die zich niet zorgen hoeven te maken over de dag van vandaag en morgen kunnen makkelijker nadenken over de toekomst. Natuurlijk is het een grote noodzaak Schiedam op zo kort mogelijke termijn zo duurzaam als mogelijk te krijgen: we wonen in een zwaar vervuild gebied letterlijk onder de rook van de haven van Rotterdam. Dit is slecht voor de gezondheid waardoor Schiedammers korter dan gemiddeld leven. Daarnaast is duurzame opwekking van energie de toekomst. We moeten ons voorbereiden op een wereld zonder gebruik van fossiele brandstoffen. Zo raakt het gas in Groningen op en moeten we ons houden aan de energieafspraken die in Parijs zijn gesloten.  Dat laatste is pure noodzaak. Dramatisch gesteld: als we als wereld niets doen hebben we over pakweg honderd jaar geen wereld meer om ons zorgen over te maken. 

Het mooie is dat door slim beleid we zowel sociale als duurzame politiek kunnen maken. Beide zijn noodzakelijk. Door sociaal beleid houden we de stad bij elkaar en bieden we iedereen kansen op een goed leven. Zonder duurzaam beleid hebben we in de toekomst geen wereld meer en daarmee zeker geen sociale stad. Duurzaam en sociaal zijn daarom onlosmakelijk aan elkaar verbonden. 

Fonds voor duurzame stadsvernieuwing
De belangrijkste maatregel die de PvdA wil nemen is het oprichten van een fonds voor duurzame stadsvernieuwing. Doel van dit fonds is het opknappen van wijken waarin: 
•    Iedereen prettig kan wonen;
•    Er geen enkel glas en gaskachels meer voorkomen;
•    Opknappen van huizen in slechte staat;
•    Huizen staan die klaar zijn voor een wereld zonder fossiele brandstoffen.

In dit fonds moet veel geld, het liefst tientallen miljoenen, want er moet bijzonder veel gebeuren in de oude wijken van onze stad.  Samen met woningbouwcorporaties en particuliere eigenaren kunnen we met het fonds Schiedam een prettige plek om te wonen maken voor iedereen en duurzaam maken. Voor de investeringen die moeten worden gedaan in oude wijken is veel geld nodig waarbij je er met een paar ton niet komt. Een grote aanpak is daarom nodig, vergelijkbaar met de Vogelaaraanpak van enkele jaren geleden in Nieuwland. Schiedam heeft nog nog veel te veel huizen die in een slechte staat verkeren. Als je door sommige wijken als Schiedam Oost, of Nieuwland loopt, dan zie je nog veel te veel huizen die absoluut niet meer passen in een rijk land als Nederland. Er zijn nog te veel Schiedammers die in slecht onderhouden huizen wonen met alleen een gaskachel in de woonkamer, enkel glas in tochtige ramen en doorgeslagen muren. 

Dit kan zo niet langer en daarom moeten ten minste alle huurwoningen van onze stad goed geïsoleerd worden en van dubbel glas worden voorzien. Zo gaat én de energierekening omlaag van mensen met de kleinste inkomens én helpen we het klimaat. Hiernaast moeten veel huizen radicaal worden opgeknapt, of gesloopt en vervangen worden door nieuwbouw. Renovatie en nieuwbouw hierbij moeten ook zo duurzaam mogelijk plaatsvinden, onder meer zonder aardgas. Zo zorgen we voor wijken waar het prettig en betaalbaar wonen is voor iedereen en bovendien klaar zijn voor een duurzame toekomst. 

Eigen initiatief makkelijk maken
Naast het fonds voor duurzame stadsvernieuwing kan er nog veel meer. Veel Schiedammers willen graag zelf aan de slag met duurzaamheid. Alleen zien veel mensen door de bomen het bos niet meer. Er kan heel veel, maar vaak is onduidelijk wat je met je eigen huis kan doen. Zijn zonnepanelen niet moeilijk te installeren? Hoe kan ik mijn huis goed isoleren? Vaak zijn maatregelen heel eenvoudig, maar moet je het maar net weten. Zo heb ik zelf windrechten in een windmolen, waardoor al mijn stroom duurzaam wordt opgewekt. Hier kwam ik toevallig achter dat dat kon, anders had ik dat ook niet geweten.
 
De PvdA vindt dat de gemeente er alles aan moet doen om duurzame initiatieven zo makkelijk mogelijk te maken. Dit kan bijvoorbeeld door de oprichting van een duurzaam loket, dat Schiedammers helpt om duurzame initiatieven op te richten. Maar bijvoorbeeld ook makkelijk maken dat er meer energiecorporaties worden opgericht, waarbij Schiedammers samen duurzame energie opwekken. Ook moet de gemeente het zo makkelijk mogelijk maken dat nieuwe initiatieven kunnen ontstaan, door bijvoorbeeld hinderende regels op te ruimen. 

Schonere en socialere mobiliteit
Naast duurzamere huizen en energieopwekking wordt ook een groot deel van luchtvervuiling door verkeer veroorzaakt. Fietsen, lopen en openbaar vervoer zijn veel schonere vormen van vervoer. Daarom moet dat stevig gestimuleerd worden en wil de PvdA onder meer dat gratis OV voor meer mensen beschikbaar komt. In Duitsland denkt de nieuwe regering ook al na over gratis OV om luchtvervuiling aan te pakken. Dankzij de PvdA hebben we al gratis OV voor minima. Deze regeling is al heel succesvol. Laten we dit daarom als tweede stap uitbreiden naar ouderen. Gratis OV is daarmee goed voor het milieu omdat mensen zo de auto vaker laten staan, maar ook heel sociaal omdat geld niet meer uitmaakt of je je kan verplaatsen. Alleen gratis OV is niet genoeg. Ook de inrichting van de stad is belangrijk. Meer groen, meer plek voor fietsers en voetgangers zijn hierbij uitgangspunten. Dit betekent vaak dat er minder plek is voor de auto, maar met goede alternatieven hoeft dat geen probleem te zijn.

Stem PvdA: beste visie op sociaal en duurzaam
Een sociale en duurzame toekomst in Schiedam is heel goed mogelijk. Iedere Schiedammer kan hiervan profiteren. Hiervoor is het wel noodzakelijk dat er een gemeentebestuur komt met een duidelijke visie en lef. Een grote PvdA biedt hiervoor de beste garantie met het meest sociale en duurzame programma van Schiedam. Stem daarom op de PvdA op woensdag 21 maart, lijst 2!

(dit is een advertorial van de PvdA Schiedam)

 

2 commentaar(en) op artikel "PvdA Schiedam: én sociaal én duurzaam"

Even een vraagje; Wat heeft de PvdA voor de gewone (werkende) mensen gedaan toen ze nog in de vorige regering zaten? Ik meen toch niet heel erg veel, o ja, toch wel, ze hebben behoorlijk de lasten voor de burgers verhoogd. Deze jongen zal nooit meer PvdA stemmen.

Door: P. Holleman Op:

Betaalbare neiwubouw wordt niet waar gemaakt in wwetnschappersbuurt. Het is dom om de twee goed lopende winkels Op de lorentzlaan uit te kopen. dat kost mer dan een ton. Ik plei voor behoud van de Rog en de telefoon-winkel plus de hele flat aan de Hogenbanweg. Een renovatieplan ervoor ligt al klaar.Nog 20 jaar deze woningen behouden is duurzaam.Dat is gunstig i.v.m. de lange wachttijd voor een socaile woning.

Door: A.Lukaart Op:

Laat een reactie achter

Naam:
E-mailadres:
Reactie:
Reactie toevoegen

Meest gelezen: