De Schiedammer Online https://deschiedammer.nl/Portals/1/Logo/s-logo.png

Rose: Monique Rotteveel géén racist

Rose: Monique Rotteveel géén racist

SCHIEDAM - Monique Rotteveel (LOS), die aan haar eerste raadsperiode bezig is, heeft bij het indienen van haar eerste motie (over vluchtelingen statushouders die met urgentie een sociale woning krijgen toegewezen) veel stof doen opwaaien. Zij werd beticht van racisme. Fractieleider Andreas Rose neemt het in gesprek met Jan Willem de Boer voor haar op.

Rose spreekt van beginnersfouten bij het indienen van de motie; de voorbereiding had beter gemoeten. Na beticht te zijn van racisme klapte zij als onervaren raadslid dicht en zei zij dingen waar Rose niet achter staat, maar om haar van racisme te betichten vindt Rose grote onzin. Vluchtelingen krijgen met voorrang een huurhuis in de sociale sector toegewezen, terwijl er kinderen uit Schiedamse gezinnen al zes of zeven jaren zonder resultaat op de wachtlijst staan voor een huis om eindelijk op zichzelf te kunnen gaan wonen. En onder die gezinnen zijn ook heel veel gezinnen met bijvoorbeeld een Turkse of Surinaamse achtergrond, dus de motie heeft niets van doen met ras. Het is wel de vraag, zo merkte Rose op, of niet met het COA gesproken moet worden of het verstandig is vluchtelingen in een stad als Schiedam onder te brengen, aangezien de stad al genoeg problemen heeft zoals relatief een hoog percentage laaggeletterden c.q. taalachterstand en relatief veel verwarde mensen. 

Rose is in het verleden ook wel uitgemaakt voor racist. Dat ze er me voor uitmaken, doet me niet zoveel, want ik ben het niet, aldus Rose. 

Voor het complete interview dat Jan Willem de Boer van JW TV had met Andreas Rose, zie onder deze link.

Laat een reactie achter

Naam:
E-mailadres:
Reactie:
Reactie toevoegen

Meest gelezen: