De Schiedammer Online https://deschiedammer.nl/Portals/1/Logo/s-logo.png

Gemeente Schiedam is na aangenomen motie voorstander

Statiegeld op flesjes en blikjes

Statiegeld op flesjes en blikjes

SCHIEDAM - Onze stad sluit zich aan bij de 'Statiegeld-alliantie'. Hierin ijveren vele maatschappelijke organisaties, bedrijven en gemeenten gezamenlijk voor statiegeld op kleine PET-flesjes en blikjes.

GroenLinks-fractievoorzitter Jeroen Ooijevaar had daartoe een motie ingediend, om het college op te dragen de gemeente aansluiting te laten zoeken bij deze recent gelanceerde Statiegeld-alliantie. De motie is gisteren met een grote meerderheid aangenomen (29 voor, 5 tegen). Alleen de VVD en ChristenUnie/SGP stemden tegen. Schiedam zal zich dus aansluiten bij de Statiegeldalliantie.

"Het grootste deel van het zwerfvuil dat Schiedam ontsiert, bestaat uit plastic flesjes en frisdrankblikjes. De gemeente probeert op allerlei manieren het zwerfafval terug te dringen. Een bewezen probaat middel om zwerfafval te voorkomen is statiegeld. Daarom wordt er al langere tijd aangedrongen op het in stand laten van de statiegeldregeling voor PET-flessen en uitbreiding daarvan met kleine PET-flesjes en blikjes. De Schiedamse gemeenteraad vroeg op 27 mei 2015 via een GroenLinks-motie aan het college er bij de VNG op aan te dringen te lobbyen voor die uitbreiding. Dit jaar werd een Statiegeldalliantie gelanceerd waarin vele maatschappelijke organisaties, bedrijven en gemeenten samen ijveren voor statiegeld op kleine PET-flesjes en blikjes", zo luidt de uitleg van Jeroen Ooijevaar, fractievoorzitter GroenLinks. Ooijevaar: "Zwerfafval is slecht voor het milieu én is ook een grote ergernis van veel mensen. De leefbaarheid van de stad wordt voor een belangrijk deel bepaald door hoe netjes de openbare ruimte is.  De gemeente steekt daarom veel geld in het opruimen van zwerfafval en in zaken als afvalbakken op allerlei plekken in de stad. Dat is goed en nodig, maar we kunnen een hoop zwerfafval voorkomen als er statiegeld op de plastic flesjes en frisdrankblikjes komt."

PET is de afkorting van Polyethylene terephthalate.

Bron foto: Feralbt (Eigen werk Feralbt, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16354121)

Laat een reactie achter

Naam:
E-mailadres:
Reactie:
Reactie toevoegen

Meest gelezen: