De Schiedammer Online https://deschiedammer.nl/Portals/1/Logo/s-logo.png

Wethouder Van Aaken en burgemeester Lamers

Twee vertrouwde gezichten in college

Twee vertrouwde gezichten in college

SCHIEDAM - In het nieuwe college van B&W van Schiedam liefst 4 nieuwe wethouders. Die stelden we gisteren voor. Vertrouwde gezichten zijn Patricia van Aaken (43) van de CDA als wethouder en haar partijgenoot burgemeester Cor Lamers. De burgemeester is vandaag 62 jaar geworden. Jan Willem de Boer sprak met hen.

Patricia van Aaken heeft in haar portefeuille 'zorg en welzijn' behouden. Duurzaamheid is nu verdeeld over alle wethouders. Erbij gekregen in haar portefeuille is 'jeugd en onderwijs'. Er zijn nog volop uitdagingen, zoals het verbeteren van de hulp aan de jeugd. Ondanks dat er al veel basisscholen gebouwd zijn de afgelopen jaren, is men ook op dat punt nog lang niet klaar. 

Formeel is de portefeuille van wethouder Van Aaken als volgt beschreven:
5e loco-burgemeester
Jeugd; Zorg, welzijn en gezondheid; Onderwijs.

Burgemeester Lamers vertelde dat samenwerken binnen het college op nog meer dossiers zal gaan gebeuren dan dit in het vorige college al het geval was. Bij alle grote dossiers zullen er twee of drie leden van het college op betrokken zijn. De burgemeester geeft aan inmiddels geleerd te hebben met een gemeenteraad te werken met daarin veel fracties. In het politieke debat is het van belang iedereen in zijn of haar waarde te laten. Een ieder in de gemeenteraad is gekozen door de burgers en heeft dus recht van spreken. De burgemeester zal meer nog dan in het vorige college de stad extern vertegenwoordigen binnen metropool-verband c.q. Rijnmond Regio-verband. 

Formeel is de portefeuille van de burgemeester als volgt beschreven:
Algemene- en juridische zaken en communicatie; Bestuur, integriteit en algemeen beleid; Openbare orde en veiligheid; Regionale aangelegenheden; Internationale betrekkingen (Europa).
 

Hier kun je het complete interview zien dat door Jan Willem de Boer van JW TV werd gehouden met alle collegeleden en burgemeester Lamers.

Vervanging
Bij afwezigheid van een of meerdere wethouders is de onderlinge vervanging als volgt: Wethouder Minhas wordt vervangen door wethouder Ooijevaar; Wethouder Ooijevaar wordt vervangen door wethouder Bregman; Wethouder Bregman wordt vervangen door wethouder Van Aaken; Wethouder Van Aaken wordt vervangen door wethouder De Groot; Wethouder De Groot wordt vervangen door wethouder Minhas.
 

Laat een reactie achter

Naam:
E-mailadres:
Reactie:
Reactie toevoegen

Meest gelezen: