De Schiedammer Online https://deschiedammer.nl/Portals/1/Logo/s-logo.png

54.000 woningen erbij in regio

54.000 woningen erbij in regio

ROTTERDAM/SCHIEDAM - Op 30 januari 2019 tekenden gemeenten, woningcorporaties en de provincie Zuid-Holland het 'Regioakkoord Nieuwe Woningmarktafspraken Regio Rotterdam 2018-2030'. De veertien gemeenten van het Samenwerkingsverband Wonen maken zich samen sterk om het aantal woningen in de regio Rotterdam met 54.000 uit te breiden. De gemeenten en de woningcorporaties zetten zich ook in voor een betere balans van het woningaanbod in de regio. 

De regionale doelen zijn vastgesteld en de afspraken laten zien welke bijdrage iedere gemeente daaraan levert. In de periode tot 2030 worden zo voldoende woningen gerealiseerd. Er komen in totaal 54.000 extra woningen en de sociale woningvoorraad wordt beter verspreid. “De regio ligt in grote lijnen op koers voor 2030 en daar mogen we trots op zijn,” zegt Jan Willem Mijnans, voorzitter van het samenwerkingsverband en wethouder in Nissewaard. Mijnans zet daarbij ook een kanttekening. “We zijn er nog niet helemaal. Zo zie ik in de samenstelling van de voorraad graag meer corporatiewoningen in de regio en zou ik graag meer spreiding willen zien. Daar hebben we de aandacht en de sturende en faciliterende rol van de provincie bij nodig.”

Rob van den Broeke, voorzitter Federatie Maaskoepel, waar alle woningcorporaties in verenigd zijn, vult aan: “Niet alleen over de omvang en spreiding van de sociale voorraad zijn nieuwe afspraken gemaakt. Ook ten aanzien van de betaalbaarheid en de beschikbaarheid van de corporatiewoningen zijn aanvullende afspraken gemaakt. Zo zorgen we ervoor dat de corporatiewoningen ook terechtkomen bij de doelgroep waarvoor deze bedoeld zijn.” Ook van den Broeke relativeert: “Het succes is mede afhankelijk van politiek draagvlak, de steun van de provincie en het rijk en de bestedingsruimte bij corporaties. Daarnaast moeten we ons realiseren dat voor de uitvoering van de plannen ook mankracht en bouwmaterialen nodig zijn."

Gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland, Adri Bom-Lemstra, is blij met dit akkoord en de goede samenwerking tussen de gemeenten en de provincie Zuid Holland. “Doordat het woningbouwprogramma nu op regionale schaal wordt afgestemd, worden vraag en aanbod meer in balans gebracht en zorgen we voor de juiste woning op de juiste plek. Laten we nu vooral werk maken van het daadwerkelijk realiseren ervan.”

Over Samenwerkingsverband Wonen regio Rotterdam
Veertien gemeenten hebben het Samenwerkingsverband Wonen regio Rotterdam opgericht en in 2014 afspraken gemaakt in de publicatie ‘Dat spreken we af’ over het aantal te realiseren woningen in de regio. De deelnemende gemeenten aan het samenwerkingsverband zijn: Albrandswaard, Barendrecht, Brielle, Capelle aan den IJssel, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis, Nissewaard, Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Westvoorne. De gemeenten binnen het samenwerkingsverband werken nauw samen om te komen tot afstemming van beleid en uitvoering op het beleidsveld wonen, waaronder woonruimteverdeling en woonruimtebemiddeling en regionale afstemming huisvesting EU-arbeidsmigranten. 

Over Maaskoepel federatie van woningcorporaties Regio Rotterdam
Zesentwintig corporaties zijn aangesloten bij Maaskoepel: 3B Wonen, Bouwvereniging Onze Woning, De Leeuw van Putten, Havensteder, Laurens Wonen, Maasdelta Groep, Mooiland, Patrimonium Barendrecht, QuaWonen, Ressort Wonen, Rondom Wonen, Samenwerking Vlaardingen, SOR, Stichting Humanitas Huisvesting, Vestia, Waterweg Wonen, Woningbouwvereniging Hoek van Holland, Woningbouwvereniging Poortugaal, Woningstichting Eendracht, Woonbron, WoonCompas, Woonplus Schiedam, Woonstad Rotterdam, Woonstichting De Zes Kernen, Woonvisie, Woonzorg Nederland.

Foto: de groep ondertekenaars; het akkoord is namens de gemeente Schiedam ondertekend door wethouder Fahid Minhas (foto door  Peter de Jong Fotografie)

Als je onze Facebook-pagina  De Schiedammer een Like geeft help je ons met het door ons gratis verspreiden van nieuws en blijf je ook goed op de hoogte van het woningbouwnieuws uit Schiedam en omgeving. Alvast dank. 

Laat een reactie achter

Door het invullen en verzenden van dit formulier, wordt je naam, e-mailadres, IP-adres en inhoud van je reactie bewaard in de database van ons content management system voor deze website. Alleen je naam en de inhoud van je reactie zijn zichtbaar voor de lezers van de website. De redactie/beheerder van deze website kan je per e-mail naar het door jou opgegeven e-mailadres door middel van een persoonlijk bericht een reactie geven.
Reactie toevoegen

Theme picker

Meest gelezen:

Theme picker