De Schiedammer Online https://deschiedammer.nl/Portals/1/Logo/s-logo.png

Voor 4 miljoen liter water

Park Bijdorp is waterberging

Park Bijdorp is waterberging

SCHIEDAM - Vanmiddag werd het vernieuwde Park Bijdorp geopend. Jan Willem de Boer nam een kijkje en sprak met Annemiek Bongers (Atelier Ondertussen) die bij het ontwerp van het nieuwe park betrokken was.

Het park ligt achter de wijk Bijdorp, tussen de rails (waar binnenkort de metro gaat rijden) en de snelweg. Het park was donker en stond na zware regenval doorgaans onder water. Het is omgevormd: van eng naar minder onveilig en tot mooi speellandschap. Bij veel regen dient het park als opvang voor overtollig water. 4000 kubieke meter water kan er worden opgevangen, welk water vervolgens geleidelijk aan wordt afgevoerd naar de Poldervaart. 

Annemiek Bongers legde uit dat er bewust niet gekozen is voor het aanleggen van een zogenoemde natuurspeelplaats, uit het oogpunt van sociale veiligheid. Het heeft nu de functie gekregen van waterberging, waar je overigens wel kunt spelen. Annemiek Bongers noemde het opmerkelijk dat hier 300 bomen zijn gekapt, zonder protesten vanuit de bevolking.

"Kom hier maar kijken na een flinke hoosbui; dan ziet het er hier heel anders uit dan nu (voor het nu: zie foto boven, red.)", aldus Bongers. Voor het hele interview door Jan Willem de Boer van JW TV zie onder deze link

Da gemeente zegt over de vernieuwing van het park:
"Het afgelopen jaar heeft park Bijdorp een flinke opknapbeurt ondergaan. Het groen en de fiets- en wandelpaden zijn aangepakt en er is een natuurlijke waterberging aangelegd. Hierdoor heeft het park een meer open karakter met een gevarieerde, ecologische samenstelling gekregen.

Ruimte voor groen en spelen
Veel struikgewas is verwijderd en bomen zijn vervangen. Hierdoor is park Bijdorp overzichtelijker en sociaal veiliger geworden voor wandelaars en fietsers. Door de openheid valt er meer licht in het park, wat de ontwikkelingsmogelijkheden voor de natuur sterk vergroot.

Twee jaar geleden is er een wijkdeal afgesloten tussen de gemeente Schiedam en Scouting BvH. Hierin is vastgelegd dat de scouting het park regelmatig mag gebruiken als natuurspeeltuin.

Samenwerking voor het behoud van droge voeten
Voor een goed waterbeheer in de toekomst hebben de gemeente Schiedam en het Hoogheemraadschap Delfland een wateragenda samengesteld. De komende jaren wordt gewerkt om Schiedam bestand te maken tegen de gevolgen van bijvoorbeeld hevige regenbuien. Daarom wordt het watersysteem in Bijdorp opnieuw ingericht. Een onderdeel hiervan is de waterberging in park Bijdorp."

Laat een reactie achter

Naam:
E-mailadres:
Reactie:
Reactie toevoegen

Meest gelezen: