De Schiedammer Online https://deschiedammer.nl/Portals/1/Logo/s-logo.png

Werken aan nieuwe duurzame fundering

Tijdens het heien gaat het knippen door

Tijdens het heien gaat het knippen door

SCHIEDAM - De panden aan de Singel 114 tot en met 122 krijgen een nieuwe duurzame fundering. Wethouder Fahid Minhas (Wonen) heeft hiervoor met een heimachine een symbolische eerste paal geslagen vanmiddag om 16.30 uur. In zijn toespraak gaf hij aan dat er meer van dergelijke projecten zullen volgen, dat de financiering daarvoor in 2019 geregeld is, maar dat er komende jaren meer geld nodig zal zijn, waarvoor hij zich hard zegt te zullen maken.

Het project dat nu gestart is betreft de bocht van de Singel, schuin tegenover het stadskantoor, met als eerste pand in het rijtje - waar de wethouder vanmiddag de officiële handeling verrichtte - een pand waarin nu een kapperszaak is gevestigd (tijdens het heien ging het knippen binnen gewoon verder) (ooit was hier slagerij Noordegraaf gevestigd). In het laatste pand in het rijtje (tweede foto onder) was ooit een dierenbenodigdhedenwinkel gevestigd, en de ouderen zullen nog weten dat je nog verder terug in de tijd in het dubbele pand  bij Houtman piano's kon kopen. De panden werden gebouwd in het einde van de negentiende eeuw. 

Het funderingsherstel is mogelijk gemaakt door het gemeentelijk Servicepunt Woningverbetering dat de eigenaren met deskundige begeleiding en een laagrentende lening terzijde staat. Deze locatie aan Singel 114 tot en met 122 is de dertigste locatie in Schiedam waar eigenaren in samenwerking met het Servicepunt Woningverbetering de funderingsproblemen oplossen. “Dankzij intensieve begeleiding van de adviseurs van het Servicepunt Woningverbetering hebben deze eigenaren hun verantwoordelijkheid genomen en lossen zij nu de funderingsproblemen van hun huis op. Hierdoor kunnen deze historische panden uit 1886 behouden blijven voor de toekomst. De gemeente Schiedam hecht er belang aan dat de particuliere woningvoorraad op orde blijft en duurzaam wordt gemaakt”, aldus wethouder Fahid Minhas. 

Sinds 2004 heeft de gemeente Schiedam een actieve aanpak van de particuliere woningverbetering en het funderingsherstel. Uitgangspunt daarbij is de leefbaarheid in vooral de oude wijken te vergroten door huiseigenaren te stimuleren het onderhoud aan het huis aan te pakken, de woning te verduurzamen, energiebesparende maatregelen te nemen of gereed te maken met het oog op een veilige toekomst in het eigen huis. Behalve deskundige begeleiding vanuit het Servicepunt Woningverbetering biedt de gemeente Schiedam ook enkele stimuleringspremies en een laagrentende lening aan, bijvoorbeeld bij funderingsherstel. 

Hierdoor hebben vele eigenaren inmiddels het advies van de adviseurs ter harte genomen en onder andere funderingsproblemen op 29 locaties in de stad aangepakt. Eigenaren hebben tot nu toe in totaal voor 55,5 miljoen euro geïnvesteerd in hun huis als gevolg van de gemeentelijke aanpak particuliere woningverbetering en funderingsherstel. De gemeente Schiedam is een van de weinige steden in Nederland waar door funderingsproblemen gedupeerde eigenaren structureel en intensief worden begeleid en waar een gemeentelijke laagrentende lening mogelijk is voor herstel van de problemen. 

De vijf panden aan Singel 114 tot en met 122 hebben te kampen met paalrot en overmatige zetting van de funderingspalen (zakking). In december heeft aannemer Brefu funderingstechnieken voorbereidende werkzaamheden getroffen ter plaatse. De nieuwe funderingspalen worden zeven meter dieper geheid dan in 1886. Het werk zal eind april 2019 gereed zijn. 

Na afloop van de formaliteiten vond in het pand van het Servicepunt Woningverbetering, gevestigd tegenover de te verbeteren panden, de nieuwjaarsreceptie plaats van het Servicepunt Woningverbetering.

Laat een reactie achter

Naam:
E-mailadres:
Reactie:
Reactie toevoegen

Meest gelezen: