De Schiedammer Online https://deschiedammer.nl/Portals/1/Logo/s-logo.png

Bij toewijzing woningen in bepaalde wijken

Voorrang voor 'makers' en dienstverleners

Voorrang voor 'makers' en dienstverleners

SCHIEDAM - De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft besloten twaalf gebieden in Schiedam aan te wijzen in het kader van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp). De gemeenteraad had op 24 oktober 2017 besloten een aanvraag te doen voor toepassing van deze wet, die ook bekend is als de ‘Rotterdamwet’. De minister heeft de gehele aanvraag, die betrekking heeft op in totaal 2.688 woningen, gehonoreerd. De maatregel wordt op 1 januari 2018 van kracht.

De gemeente Schiedam streeft naar een aantrekkelijk woonklimaat voor alle inwoners. In een aantal buurten en straten in de stad moet de leefbaarheid verbeteren om dit aantrekkelijke woonklimaat te realiseren. Schiedam zet in deze wijken al lange tijd in op een breed spectrum aan maatregelen om dit te bereiken. Dit omvat onder meer het vernieuwen van woningen, het verbeteren van de openbare ruimte, inzet op ‘Schoon, Heel en Veilig’ en het versterken van de sociale structuur. 

De inzet van de Wbmgp zal naar verwachting, in aanvulling op deze maatregelen, in de nu aangewezen buurten een bijdrage leveren aan het verbeteren van de leefbaarheid. In vijf buurten zullen woningen met voorrang worden toegewezen aan woningzoekenden die werken in de maakindustrie in Schiedam, dienstverlening of die studeren aan een hbo-opleiding of universiteit. In vijf andere buurten zal bij kandidaat-huurders eerst worden onderzocht of zij in de afgelopen jaren woonoverlast hebben veroorzaakt. In twee buurten zullen deze maatregelen, voorrang en onderzoek woonoverlast, worden gecombineerd.

Wij vroegen de gemeente om een beschrijving van het begrip 'maakindustrie'. "In eenvoudige bewoordingen: alle bedrijven die 'iets' produceren, van voedingsmiddelen en textiel tot machines en apparaten. Je kunt speciaal voor Schiedam denken aan bedrijven in de scheepvaartsector en de jeneverindustrie, maar ook aan kleine ambachtelijke bedrijven (zoals een meubelmaker) en nieuwe startups die met bijvoorbeeld 3D-printen bezig zijn. De indeling die we hanteren is de SBI-indeling van het CBS", aldus de woordvoerder van de gemeente Schiedam. Dat komt neer op de volgende rubrieken van de zogenoemde C  Industrie: 
 
10 Vervaardiging van voedingsmiddelen 11 Vervaardiging van dranken 12 Vervaardiging van tabaksproducten 13 Vervaardiging van textiel 14 Vervaardiging van kleding 15 Vervaardiging van leer, lederwaren en schoenen 16  Primaire houtbewerking en vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk (geen meubels) 17 Vervaardiging van papier, karton en papier- en kartonwaren 18 Drukkerijen, reproductie van opgenomen media 19 Vervaardiging van cokesovenproducten en aardolieverwerking 20 Vervaardiging van chemische producten  21 Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen en producten 22 Vervaardiging van producten van rubber en kunststof 23 Vervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale producten  24 Vervaardiging van metalen in primaire vorm  25 Vervaardiging van producten van metaal (geen machines en apparaten)  26 Vervaardiging van computers en van elektronische en optische apparatuur  27 Vervaardiging van elektrische apparatuur  28 Vervaardiging van overige machines en apparaten  29 Vervaardiging van auto's, aanhangwagens en opleggers  30 Vervaardiging van overige transportmiddelen  31 Vervaardiging van meubels  32 Vervaardiging van overige goederen  33 Reparatie en installatie van machines en apparaten 

3 commentaar(en) op artikel "Voorrang voor 'makers' en dienstverleners"

wat is maakindustrie?? wat een term.

Door: twink Op:

De redactie heeft de gemeente de vraag voorgelegd om de definitie te geven voor deze term, zodra we deze hebben ontvangen, voegen we de definitie aan het artikel toe.

Door: Redactie Op:

Waneer komt iemand die al jaren hard werk en alleen is dan Aan

de beurt schaam me eigen dat ik een schiedammer ben je wordt hier ge discrimineert als je gewoon kei hard werk dan krijg je geen voorrang op een huis ze pakken wel je punten af maar helpen ho maar

Door: Ada Op:

Laat een reactie achter

Naam:
E-mailadres:
Reactie:
Reactie toevoegen

Meest gelezen: