De Schiedammer Online https://deschiedammer.nl/Portals/1/Logo/s-logo.png

Alleen voor 65-plussers met laag inkomen blijft RET gratis

Vrij reizen met OV voor minima vervalt

Vrij reizen met OV voor minima vervalt

SCHIEDAM - De regeling vrij reizen voor minima, die per 1 oktober afloopt, krijgt een vervolg in een aangepaste vorm. Het college heeft besloten het vrij reizen tot 1 april 2019 te behouden voor 65-plussers met een laag inkomen. Voor andere gebruikers van de regeling komt het college voor het einde van het jaar met alternatieven.

Sinds juli 2015 kunnen alle Schiedammers met een laag inkomen vrij reizen binnen het netwerk van de RET. De gemeente betaalde de RET hiervoor een vast bedrag. De afgelopen jaren is de mogelijkheid om vrij te reizen intensiever gebruikt dan vooraf was ingeschat. Om die reden zou de gemeente bij verlenging van de huidige regeling een veel hoger bedrag moeten gaan betalen dan tijdens de afgelopen jaren. Het college heeft daarom besloten dat vanaf 1 oktober alleen 65-plussers met een laag inkomen in aanmerking komen voor de regeling. Het college streeft ernaar de regeling voor deze doelgroep zonder onderbreking voort te zetten.

Alternatieven
Het college heeft tot doel dat alle Schiedammers over voldoende mobiliteit kunnen beschikken om mee te doen in de maatschappij. In veel gevallen is het gebruik van de fiets een goed en gezond alternatief. Voor kinderen uit gezinnen met lage inkomens is dit jaar de regeling ‘een fiets voor iedereen’ van start gegaan, waarmee zij een goede opgeknapte fiets kunnen krijgen. Een uitbreiding van deze regeling, waarbij ook volwassenen in aanmerking komen voor een fiets, is in voorbereiding. Daarnaast biedt Stroomopwaarts cliënten ondersteuning in hun mobiliteit als dit vanwege hun re-integratie of opleiding nodig is. Ook Argos Mobiel en Regiotaxi kunnen in een aantal gevallen goede alternatieven zijn. 

De PvdA had begin deze week nog hoopvol gereageerd op 'geruchten' dat het gratis OV voor de minima gecontinueerd zou worden en had vragen aan het college van B&W gesteld, omdat de datum van 1 oktober al heel snel nabij kwam en er nog onzekerheid heerste voor de minima. Nu het voor 65-min stoppen van gratis OV bekend is gemaakt, heeft de PvdA furieus gereageerd. Fractievoorzitter Petra Zwang​ reageerde: "Ik weet niet waar ik bozer om ben. Het gemak waarmee het gratis OV voor minima in Schiedam gestopt wordt. Of de opmerking neem de fiets. Want dat is gezond"

Foto: uitzicht vanaf Stadskantoor op tramrails door de Overschiesestraat

 

1 commentaar(en) op artikel "Vrij reizen met OV voor minima vervalt"

Ik kan door mij knie niet werken en ben alleenstaand laag inkomen met 3 kids.

Door: Patricia van gurp Op:

Laat een reactie achter

Naam:
E-mailadres:
Reactie:
Reactie toevoegen

Meest gelezen: