De Schiedammer Online https://deschiedammer.nl/Portals/1/Logo/s-logo.png

Waarschuwing door DCMR: stankcode 1

Waarschuwing door DCMR: stankcode 1

SCHIEDAM - Vanaf zondagochtend 8 april om 6.00 uur is Stankcode 1 van kracht. Dit is een waarschuwingscode voor bedrijven in het Rijnmondgebied.

"De meteorologishe omstandigheden zijn momenteel zodanig dat lucht zich minder snel verspreidt. Dat verhoogt de kans op stank. Daarom geven we vanaf zondagochtend een voorwaarschuwing af aan bedrijven. Bij een stankcode moeten zij maatregelen nemen om luchtverontreiniging tegen te gaan", is de uitleg door de milieudienst DCMR die de stankcode vannacht heeft afgegeven.

De verwachting is dat de ongunstige meteorologische omstandigheden in ieder geval een paar dagen zullen aanhouden. 

Algemene informatie over stankcodes
Bij bepaalde weersomstandigheden (bijvoorbeeld een lange periode met weinig wind) verspreiden stoffen in de lucht zich minder snel dan normaal. DCMR kan in zo’n situatie een waarschuwingscode afkondigen voor de industrie.

Aan de hand van de betreffende ‘stankcode’ moeten bedrijven maatregelen nemen om luchtverontreiniging tegen te gaan. Soms geldt een stankcode voor het hele Rijnmondgebied en Goeree-Overflakkee. Soms geldt een stankcode alleen voor het oostelijk deel of het westelijk deel van het gebied.

5 stankcodes
Code 1: Voorwaarschuwing. Bedrijven die daarover voorschriften in hun vergunning hebben, zijn verplicht om informatie over actuele emissies en het laden en lossen van ‘stankstoffen’ door te geven aan de meldkamer van DCMR. Ook moeten zij extra alert zijn bij werkzaamheden die stank kunnen veroorzaken.

Code 2: Bedrijven moeten hun emissies beperken of mogen bepaalde activiteiten niet meer uitvoeren.

Code 3: Bedrijven zijn verplicht tot verdere beperking van hun emissies.

Code 4: DCMR adviseert de Commissaris van de Koning om, gezien de ernst van de situatie, verdergaande maatregelen te laten treffen.

Code 5: DCMR trekt alle voorgaande maatregelen in, omdat er geen bijzondere omstandigheden meer zijn.

 

Laat een reactie achter

Naam:
E-mailadres:
Reactie:
Reactie toevoegen

Meest gelezen: