Wie nomineer jij voor Valentijnsprijs?

SCHIEDAM - Voor de tiende keer op rij zal D66 Schiedam de Valentijnsprijs uitreiken. De uitreiking vindt plaats op Valentijnsdag, donderdag 14 februari 2019. De inwoners van Schiedam kunnen bewoners, clubs en verenigingen nomineren die een positieve bijdrage aan de leefomgeving in onze stad hebben geleverd. Nomineren kan tot 1 februari 2019.

SP-fractie geheel opgestapt

SCHIEDAM -  In de vorige periode leverde de SP Schiedam met Alexander van Steenderen een wethouder en maakte het onderdeel uit van de coalitie. Dat werd niet beloond door de  Schiedamse kiezer. De SP Schiedam zakte in de laatste gemeenteraadsverkiezingen van 4 naar 2 zetels. De afbrokkeling zet nu verder door. De twee Schiedamse raadsleden Hakan Kucuk en Sun van Dijk stoppen als raadslid voor de SP.

AOV wil Ruseler als wethouder

SCHIEDAM - De fractie van het AOV (Algemeen Ouderen Verbond) stelt Duncan Ruseler (35) kandidaat voor het wethouderschap van de gemeente Schiedam. Naar verwachting vindt de benoeming eind januari 2019 plaats.

Ga opnieuw met RET onderhandelen

SCHIEDAM - De factie van de OuderenPartij Schiedam heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W over het opnieuw onderhandelen met de RET over gratis Openbaar Vervoer voor alle Schiedamse ouderen. Schiedam had tot 1 oktober jl. een regeling voor gratis openbaar vervoer voor ouderen, maar die werd niet voortgezet. Alleen 65plussers met een minimuminkomen komen tot 1 april 2019 voor vrij reizen in aanmerking; daarna is...

B&W willen stekker uit SOBO trekken

SCHIEDAM - Volgende week staat in de commissievergadering van de gemeenteraad bespreking van de brief van het college over de bewonersondersteuning in de wijken op het programma. Nieuwe buurtinitiatieven wortelen zich in de samenleving, aldus het college, dat aan de andere kant concludeert dat het belang van een bestaande organisatie zoals het SOBO afneemt. De subsidie aan SOBO (Schiedams Overleg Bewoners Organisaties) komt te...

Nieuwe burgemeester Nissewaard uit S'DAM

SCHIEDAM/NISSEWAARD - Foort van Oosten (1977) is door de gemeenteraad van Nissewaard voorgedragen als de nieuwe burgemeester voor die gemeente. Deze gemeente heeft ongeveer 85.000 inwoners, bestaat uit verschillende kernen, waarvan qua inwonerstal Spijkenisse de grootste plaats is. 

Wie volgt Catelijne de Groot op?

SCHIEDAM - Aanstaande maandag beginnen de sollicitatiegesprekken met de acht kandidaten voor de vacante wethoudersfunctie na het terugtreden van Catelijne de Groot (AOV). De gesprekken worden gevoerd door Catelijne de Groot, AOV-fractievoorzitter Cock de Jong en (in de vorige gemeenteraad Leefbaar-fractievoorzitter) Gerrie de Bel. 

Gemeente: beperkte invloed vliegverkeer

SCHIEDAM - In een brief aan burgemeester en wethouders hebben verschillende bewonersverenigingen in Schiedam hun zorgen geuit over vliegverkeer van en naar de luchthaven in Rotterdam (RTHA). De brief is namens de bewoners opgesteld door drs. Frans Griffioen, oud-beleidsambtenaar van de gemeente Schiedam. De gemeente heeft met een brief een antwoord gegeven. Deze brief komt er in grote lijnen op neer dat de gemeente de zorgen deelt, maar in...

Opnieuw benoemd voor zes jaar

SCHIEDAM - Burgemeester Cor Lamers is bij Koninklijk Besluit herbenoemd als burgemeester van Schiedam. De herbenoeming gaat in op 4 december 2018. Hiermee gaat Lamers zijn tweede ambtsperiode in voor de duur van zes jaar.

D66 ontevreden over Fotofestival

SCHIEDAM - De fractie van D66 is teleurgesteld over het Fotofestival Schiedam, dat onlangs plaatsvond. Daarom hebben gemeenteraadsleden van deze partij, John van Sliedregt en Jarle Lourens, namens hun fractie schriftelijke vragen ingediend bij het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Schiedam.

Rose: Monique Rotteveel géén racist

SCHIEDAM - Monique Rotteveel (LOS), die aan haar eerste raadsperiode bezig is, heeft bij het indienen van haar eerste motie (over vluchtelingen statushouders die met urgentie een sociale woning krijgen toegewezen) veel stof doen opwaaien. Zij werd beticht van racisme. Fractieleider Andreas Rose neemt het in gesprek met Jan Willem de Boer voor haar op.

Wethouder Catelijne de Groot treedt af

SCHIEDAM - Catelijne de Groot heeft aan de voorzitter van de gemeenteraad kenbaar gemaakt haar functie als wethouder neer te leggen. De reden voor dit besluit is een privésituatie. Het college betreurt het aangekondigde vertrek van de wethouder en respecteert haar besluit. De partij AOV zal spoedig een opvolger als wethouder voordragen.