De Schiedammer Online https://deschiedammer.nl/Portals/1/Logo/s-logo.png

Mogelijk cannabiswinkel op Rubensplein

Bezwaren tegen coffeeshop

Bezwaren tegen coffeeshop

SCHIEDAM - O.a. vijf directeuren van scholen in de omgeving van het Rubensplein hebben bij de gemeente Schiedam bezwaar aangetekend tegen het openen van een coffeeshop dan wel afhaal-coffeeshop op het Rubensplein 4G in Schiedam. De reactie is naar aanleiding van de aanvraag omgevingsvergunning Rubensplein 4G, zaaknummer 190MGS118. 

"Onze scholen en kindcentra zijn op loopafstand van het Rubensplein verwijderd. Dat toekomstige bezoekers wordt geadviseerd om verderop in de wijk te parkeren, verbaast me zeer", schrijft Karlijn Kroon, directeur OBS Het Kleurrijk, mede namens Saskia Mak, directeur CBS De Wieken, Herman Lamferkamp, directeur Montessori Schiedam, Leontien Stofbergen, directeur basisschool Sint Bernardus, directeur Van Os van het ProNova college, Desiree Salman, manager van KomKids, als ook de managers van praktijken voor fysiotherapie en logopedie. 

"Los van het feit dat de wijk al een parkeerprobleem heeft, bevinden zich in een straal van 200-300 meter nl. 2 basisscholen en een kinderopvang 0-12. In een straal van 500 meter zijn zelfs 4 locaties van basisscholen en kinderopvanglocaties te vinden. Een vijfde school met kinderopvang is maar net verder dan 500 meter verwijderd van het Rubensplein, evenals de school voor praktijkonderwijs met leerlingen in de kwetsbare leeftijd van 13-18 jaar. De praktijken voor logopedie en fysiotherapie, waar kinderen zowel onder als na schooltijd behandeld worden, zijn in een straal van 50 meter gevestigd."

Naast locatie Rubensplein, is ook bekend dat Schiedamseweg 26 in Schiedam Noord een mogelijk locatie is. Dat wil zeggen vijftien ondernemers hebben zich aangemeld bij de gemeente voor de beschikbare vergunning voor een coffeeshop. Bij hun aanmelding dienen de kandidaat uitbaters aan te geven welke locatie zij voor ogen hebben voor hun shop. Door een aanvraag omgevingsvergunning werden de locaties Rubensplein en Schiedamseweg bekend. De gemeente wil desgevraagd niet bekendmaken wat de andere dertien locaties zijn. De gemeente geeft aan de vijftien aanmeldingen eerst ruimtelijk te zullen beoordelen, waarbij gekeken zal worden naar aspecten als nabijheid van scholen etc. Pas als een ondernemer met bijbehorende locatie geselecteerd is, zal vervolgens in het kader van de exploitatieaanvraag de vergunningsprocedure voor die ene ondernemer worden doorlopen waarbij onder meer naar de integriteit van de desbetreffende ondernemer wordt gekeken. 

Hier lees je meer over dit onderwerp: https://deschiedammeronline.nl/artikel-detail/coffeeshop-in-oude-raadhuis-van-kethel


Als je onze Facebook-pagina  De Schiedammer een Like geeft help je ons met het door ons gratis verspreiden van nieuws en blijf je ook goed op de hoogte van het vestigingsnieuws uit Schiedam. Alvast dank.​​

Laat een reactie achter

Door het invullen en verzenden van dit formulier, wordt je naam, e-mailadres, IP-adres en inhoud van je reactie bewaard in de database van ons content management system voor deze website. Alleen je naam en de inhoud van je reactie zijn zichtbaar voor de lezers van de website. De redactie/beheerder van deze website kan je per e-mail naar het door jou opgegeven e-mailadres door middel van een persoonlijk bericht een reactie geven.
Reactie toevoegen

Theme picker

Meest gelezen:

Theme picker