De Schiedammer Online https://deschiedammer.nl/Portals/1/Logo/s-logo.png

Is er voldoende capaciteit bij te verwachten toename in najaar?

CDA stelt vragen over coronatesten

CDA stelt vragen over coronatesten

SCHIEDAM - De fractie van de CDA heeft veertien schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W van Schiedam. De fractie noemt het maken van een afspraak voor een coronatest een horde, en het wachten op de uitslag een tweede horde. Is de maximale testcapaciteit voor Schiedam en voor de regio voldoende, ook na het vandaag verhuizen van de testlocatie in Schiedam naar de Fokkerstraat. Heeft de GGD voldoende bekwame mensen kunnen werven voor het testen? Je leest de vragen en de inleiding erop integraal in dit artikel

"Sinds 1 juni kan iedereen zich in Nederland laten testen of men al dan niet besmet is met het Covid-19 virus. De landelijke GGD GHOR heeft nog niet zo gek lang geleden geconstateerd dat het extra druk is  - geworden - op de speciale telefoonlijn die men kan bellen om een test aan te vragen.

De fractie van het CDA Schiedam heeft de laatste weken van diverse kanten gelijksoortige geluiden opgevangen, namelijk, dat de wachttijden voor het afnemen van een test sterk aan het oplopen waren. Als men dan – eindelijk – een afspraak kon maken, bleek deze niet altijd in Schiedam te kunnen worden afgenomen, of niet de volgende dag, soms een paar dagen later en dan vaak ook nog eens op een locatie in een andere stad. De fractie was, naar aanleiding van de signalen, bezig schriftelijke vragen over de testcapaciteit aan het opstellen.
De door de fractie opgevangen geluiden blijken ook op andere niveaus te zijn doorgedrongen, getuige de berichtgeving over het verplaatsen van de “Schiedamse” testlocatie van Sporthal Margriet naar de Fokkerstraat. Deze locatie schijnt, volgens de berichtgeving, meer mogelijkheden te bieden om, indien nodig, op te schalen.    

Is het maken van een afspraak voor het afnemen van een test één te nemen horde, het wachten op de uitslag is nog een andere. De beloofde “binnen 48 uur hoort u de uitslag” wordt niet in alle gevallen gehaald!

De fractie van het CDA Schiedam was, zoals gezegd, bezig met het formuleren van vragen. Zijn deze vragen nu allemaal beantwoord met het openen van de testlocatie aan de Fokkerstraat? Wij denken van niet. Daarom dient de fractie op grond van artikel 47 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad 2018, schriftelijke vragen in. De beantwoording ziet de fractie graag schriftelijk tegemoet.

Wellicht dat de vragen van het CDA Schiedam voor het college aanleiding zijn om, nog meer dan thans het geval is, en ondanks de verplaatsing van de testcapaciteit naar de Fokkerstraat, er bij de verantwoordelijke instanties op aan te (blijven) dringen, de testcapaciteit blijvend te monitoren en als blijkt dat uitbreiding/opschaling nodig is, daar onverkort werk van te maken. Niemand wil, en zeker wij niet, dat burgers met klachten zich niet laten testen, omdat men niet snel terecht kan op de testlocatie naar keuze. Daarnaast is uit gedragsonderzoek van het RIVM al gebleken, dat de testbereidheid omlaag gaat!

De vragen:

 1. Wat is de maximale testcapaciteit in onze regio op dit moment?
 2. Wat is de maximale testcapaciteit op de testlocatie in Schiedam op dit moment?
 3. Kan men alleen met de auto op de testlocatie aan de Fokkerstraat terecht, of is deze ook gemakkelijk per fiets of te voet bereikbaar?
 4. Wat is de maximale testcapaciteit in onze regio in het weekend op dit moment?
 5. Wat is de maximale testcapaciteit op de testlocatie in Schiedam in het weekend op dit moment?
 6. Zijn de onder 1. en 2. genoemde capaciteiten voldoende om grootschalig te testen?
 7. Zo ja, zijn deze capaciteiten voldoende als zich in Schiedam een uitbraak voordoet?
 8. Heeft de GGD Rotterdam-Rijnmond mensen geworven en opgeleid voor grootschalig bron- en contactonderzoek?
 9. Gelet op de huidige hoge besmettingscijfers in de Rotterdamse regio:
  1. is er voldoende capaciteit om elk verdacht coronageval te testen?
  2. is er bij elke besmetting een effectief en uitbreid contactonderzoek te doen?
  3. wordt de uitslag van de tests binnen de door het ministerie aangegeven periode van “niet meer dan 2 dagen” bekend gemaakt? (zie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/uitslag-test)

Uit een rondgang van onder meer dagblad Trouw van begin april van dit jaar is gebleken dat nog niet de volledige testcapaciteit werd benut. Eén van de belangrijkste knelpunten toen was, dat er te weinig geschoold personeel was dat nodig was om te testen.

 1. Hoeveel mensen zijn er sindsdien (lees: begin april) door de GGD Rotterdam-Rijnmond geworven?
 2. Zitten deze mensen ook in de haarvaten van de samenleving, bij bijvoorbeeld sportclubs, zodat zij bij een besmetting laagdrempelig en effectief contactonderzoek kunnen doen? 
 3. Heeft de GGD Rotterdam-Rijnmond voldoende capaciteit om dit te doen?

De fractie heeft ook berichten gelezen, dat men verwacht dat er met name in het najaar te weinig tests en/of testcapaciteit zullen blijken te zijn. Een en ander als gevolg van de vraag naar tests in het buitenland en een toename van de vraag naar het afnemen van testen.

 1. Welke acties onderneemt het college om er bij de verantwoordelijke instanties op aan te dringen, om aan de te verwachten toename aan testen in onze regio en dan in het bijzonder voor onze Schiedamse inwoners in het najaar te kunnen voldoen?

De fractie van het CDA Schiedam vraagt zich ook af of de GGD Rotterdam-Rijnmond voldoende financiële middelen heeft om goed te kunnen blijven functioneren tijdens de coronacrisis en in hoeverre de GGD hierin afhankelijk is van gemeentelijke bijdragen.

 1. Kan het college hier duidelijkheid over verschaffen? Het antwoord op deze vragen leest de fractie graag in de Bestuursrapportage van september a.s."

Foto: de voormalige teststraat naast de Margriethal

Laat een reactie achter

Door het invullen en verzenden van dit formulier, wordt je naam, e-mailadres, IP-adres en inhoud van je reactie bewaard in de database van ons content management system voor deze website. Alleen je naam en de inhoud van je reactie zijn zichtbaar voor de lezers van de website. De redactie/beheerder van deze website kan je per e-mail naar het door jou opgegeven e-mailadres door middel van een persoonlijk bericht een reactie geven.
Reactie toevoegen

Theme picker

Meest gelezen:

Theme picker