De Schiedammer Online https://deschiedammer.nl/Portals/1/Logo/s-logo.png

Motie VVD in Provinciale Staten aangenomen:

Decathlon op Harga wél toestaan

Decathlon op Harga wél toestaan

DEN HAAG/SCHIEDAM - Het nieuwe lid van de Provinciale Staten van Zuid-Holland René van Hemert (VVD) meldt zojuist in de eerste speech die hij in de Provinciale Staten heeft gehouden een pleidooi te hebben gehouden vóór ontheffing tot het vestigen van de megavestiging van Decathlon in Schiedam. De motie die de VVD hiervoor heeft ingediend is aangenomen. 

door Jan Schrijver

Zoals enige weken geleden werd gemeld, was de Provincie Zuid-Holland, die ertegen is dat Decathlon op Harga wordt gevestigd, door de Raad van State gedwongen een ruime heroverweging te maken. Echter ook na deze opgelegde ruime heroverweging blijft het dagelijks bestuur van de provincie - Gedeputeerde Staten - tegen vestiging en weigert het de voor vestiging benodigde ontheffing te verlenen.

Door de motie van de VVD, die met 28 voorstemmers van de in totaal 55 zetels werd aangenomen, dient de gedeputeerde Adri Bom-Lemstra (CDA) deze wens tot het geven van ontheffing nu mee te nemen in haar besluitvorming.

Door de VVD waren twee verschillende moties ten aanzien van Decathlon-vestigingen ingediend, één motie die de ontheffing bepleit die vestiging van de mega-Decathlon mogelijk maakt in Schiedam Harga, de ander die de ontheffing bepleit die vestiging van de mega-Decathlon mogelijk maakt in Den Haag. De motie voor de Schiedamse vestiging haalde het wel, voor de Haagse vestiging niet. René van Hemert zegt desgevraagd geen verschil te zien in beide ontheffingen, voor beide locaties zijn ze volgens hem even nodig. Omdat mogelijk niet iedereen daarover in beide gevallen hetzelfde zou denken, waren de moties gesplitst.

In de Schiedamse binnenstad is weliswaar veel leegstand, maar die is niet op te lossen door er een mega-Decathlon te vestigen omdat die nu eenmaal niet in de binnenstad gevestigd kan worden. "Die Schiedamse binnenstad krijgt echter wél een flinke boost van een vestiging van zo'n Decathlon aan de rand van de stad, zo heb ik duidelijk gemaakt", aldus Van Hemert in een toelichting aan De Schiedammer Online. 

“Na jaren van lobbyen voor de komst van Decathlon naar Schiedam, ziet het ernaar uit dat het nu echt gaat gebeuren. We zijn blij met de aangenomen motie door de Provinciale Staten. Het is nu aan de Gedeputeerde Staten om de motie tot uitvoering te brengen. Het college van Schiedam is van mening dat het Decathlon-concept van try and buy van grote waarde is voor de sportparticipatie in Schiedam", zo reageert Fahid Minhas, wethouder van Schiedam. 

Foto: lid Provinciale Staten René van Hemert (VVD) tijdens zijn betoog over het verlenen van een ontheffing voor de vestiging van Decathlon aan de rand van Schiedam

1 commentaar(en) op artikel "Decathlon op Harga wél toestaan"

Ongeloofwaardig dat er weer geen definitief besluit is genomen . Hier geldt wie wordt de winnaar.

Moet de VAR hier nog wat over gaan zeggen. Goliath - Klein Duimje voorlopige stand 1-0 nog 2 minuten te spelen. Het is Spannend.

Door: H.Z Op:

Laat een reactie achter

Door het invullen en verzenden van dit formulier, wordt je naam, e-mailadres, IP-adres en inhoud van je reactie bewaard in de database van ons content management system voor deze website. Alleen je naam en de inhoud van je reactie zijn zichtbaar voor de lezers van de website. De redactie/beheerder van deze website kan je per e-mail naar het door jou opgegeven e-mailadres door middel van een persoonlijk bericht een reactie geven.
Reactie toevoegen

Theme picker

Meest gelezen:

Theme picker