De Schiedammer Online https://deschiedammer.nl/Portals/1/Logo/s-logo.png

Gemeente houdt seminar '5G in Schiedam'

Eén groot reclame-verhaal voor 5G

Eén groot reclame-verhaal voor 5G

SCHIEDAM - De gemeente Schiedam hield vanmiddag 6 februari in het Stadskantoor het seminar '5G in Schiedam: Digitale infrastructuur en alles wat u verder wilt weten over nieuwe connectiviteit'.

door Jan Schrijver

5g is voluit het '5e generatie mobiele netwerk'. Voor succesvol werken van dit snellere netwerk zullen er meer antennes nodig zijn. Want: hoe hoger de frequentie, hoe meer capaciteit, dan wel hoe sneller de verbinding, maar hoe minder het bereik van de antenne is (zie verder wikipedia).

Voor dit seminar waren vertegenwoordigers van onder meer de gemeente Schiedam, de gemeenten van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, de provincie Zuid-Holland, kennisinstellingen en de Schiedamse gemeenteraad uitgenodigd.

Verschillende sprekers gaven hun visie op aspecten van de gevolgen die 5G zal hebben op de samenleving.
•    Rob Bongenaar (Monet)
•    Jos Beriere (KPN)
•    Joop Hazenberg (schrijver)
•    Jan-Willem Wesselink (Future City)
•    Rob Schmidt (gemeente Rotterdam)

Met name de eerste inleiding ging over de technische mogelijkheden en moeilijkheden van het aanleggen van een 5G-netwerk. Daarbij bracht LOS-fractievoorzitter Arie Villerius als deelnemer aan dit seminar naar voren dat er gezondsheidsrisico's kleven aan mobiele netwerken en dus aan 5G dat nog meer antennes nodig zal hebben dan de huidige netwerken. De in de zaal aanwezige afgevaardigden van de mobiele netwerkindustrie veegden dit soort argumenten van tafel door de uitgevoerde onderzoeken in twijfel te trekken. Maar was dat vele jaren her ook niet zo met de tabaksindustrie en in recenter jaren met de zonnebank-wereld? 

"Ze zouden er nog op terugkomen in het seminar, zeiden ze. Nou ik heb niets meer gehoord," was Arie Villerius na afloop teleurgesteld. "Ik had het vooraf al voorspeld dat het eigenlijk één groot reclameverhaal zou worden voor 5G. Nou dat was het!"

De sprekers erna gingen met name in op de toepassingen van 5G en van technologische innovatie in het algemeen. Joop Hazenberg schetste een somber beeld van nog leger wordende winkelstraten. "Maar", zo hield hij de ambtenaren van Schiedam en andere gemeenten in de zaal voor, "u moet leren openstaan voor technologie. Ga daarbij uit van de feiten en niet van asumpties (veronderstellingen)".  Jan-Willem Wesselink deed onder meer een oefening met de aanwezigen. Zij moesten een tekening maken van de stad van de toekomst. Deze oefening stond in het kader van het goed toepassen van de ontwerpprincipes voor een stad. Rob Schmidt (foto boven; aan het woord) besprak een casus voor het toepassen van sensortechnologie in de openbare ruimte in de Rotterdamse wijk Reyeroord.

Marcel Bregman gaf aan dat de gemeente Schiedam onderzoekt of een pilot met 5G in het havengebied van Schiedam mogelijk is. Als je dit in een dergelijk begrensd gebied doet, kun je naar de effecten van de straling kijken, want, zo geeft Bregman aan, daar zijn nog veel onduidelijkheden over. Jan Willem de Boer van JW TV ging na het seminar in gesprek met wethouder Marcel Bregman, dat kun je zien onder deze link. Hij geeft aan dat er geen sluitend antwoord is op de vragen over de gezondheid. De gemeente houdt zich aan de bestaande landelijke regels. Wellicht zal de nieuwe technologie een herformulering van de landelijke regels nodig maken. Voor een goede werking van 5G zijn meer antennes/zendmasten noodzakelijk. Het bijplaatsen van nieuwe zendmasten gaat geleidelijk, vooralsnog zullen het er niet meer dan zes extra zijn en dat valt nog binnen de huidige regels. 

Schiedam is een van zes Europese steden die deelnemen aan TechRevolution, een URBACT Transfer Network dat door Europa wordt gestimuleerd (zie https://urbact.eu). "Door kennisdeling met TechRevolution willen wij leren van andere steden om zo in Schiedam innovaties te versnellen", zo licht de gemeente toe. "5G roept immers veel vragen op. Wat zijn de mogelijkheden en de uitgangspunten. Hoe bepalen we wat er nodig is voor implementatie van zo’n nieuwe technologie? Deze en andere vragen over praktijk, ontwerp en gebruik komen aan bod tijdens het seminar. Om kansen optimaal te kunnen benutten is intensieve samenwerking nodig met andere gemeenten, maar ook met het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en deskundigen."

Eerste foto onder: woud van antennes op een gebouw (foto door Ikar.us - Eigen werk, CC BY 3.0 de, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=57288401 )

Als je onze Facebook-pagina  De Schiedammer een Like geeft help je ons met het door ons gratis verspreiden van nieuws en blijf je ook goed op de hoogte van stedelijke ontwikkeling en het duurzaamheidsnieuws uit Schiedam. Alvast dank.

2 commentaar(en) op artikel "Eén groot reclame-verhaal voor 5G"

Op de aanwezigenlijst zie ik 5 sprekers in de hoek van de verdediging, maar geen enkele criticus. Dat zal dus wel een eenzijdige benadering worden.

Door: Joop van Opijnen Op:

Dat het een reclameverhaal zou worden was dus niet zo moeilijk te voorspellen...!

Door: Joop van Opijnen Op:

Laat een reactie achter

Door het invullen en verzenden van dit formulier, wordt je naam, e-mailadres, IP-adres en inhoud van je reactie bewaard in de database van ons content management system voor deze website. Alleen je naam en de inhoud van je reactie zijn zichtbaar voor de lezers van de website. De redactie/beheerder van deze website kan je per e-mail naar het door jou opgegeven e-mailadres door middel van een persoonlijk bericht een reactie geven.
Reactie toevoegen

Theme picker

Meest gelezen:

Theme picker