De Schiedammer Online https://deschiedammer.nl/Portals/1/Logo/s-logo.png

Op Schieveste:

Groen licht bouwen 3000 woningen

Groen licht bouwen 3000 woningen

SCHIEDAM - Het raadsvoorstel om het bestemmingsplan te wijzigen voor het gebied Schieveste om het mogelijk te maken daar ruim 3000 woningen te bouwen is zojuist aangenomen. 

Tijdens de bespreking van het raadsvoorstel 'Kwalitatieve en financiële haalbaarheid van Schieveste als woonlocatie' dient Maarten Reuderink namens de OuderenPartij Schiedam een motie in. In de motie wordt gevraagd om een soberder ontwerp van het ambitieuze woningbouwplan tussen de spoorlijn en de A20, met meer grotere en betaalbare sociale en betaalbare woningen. De motie wordt afgewezen. Daarna wordt het raadsvoorstel 'Kwalitatieve en financiële haalbaarheid van Schieveste als woonlocatie' in stemming gebracht. Het raadsvoorstel wordt aangenomen, waarbij alleen de OuderenPartij Schiedam tegenstemt.

Dit betekent dat het het college aan de slag kan met het maken van een nieuw bestemmingsplan voor het gebied en de daarbij behorende Milieu Effect Rapportage. Dit houdt in dat de volgende stap naar bebouwing van het gebied achter het station Centrum met ruim drieduizend wooneenheden kan worden gezet.

Directeuren van de uit vier partijen bestaande projectontwikkelcombinatie OCS zitten op de publieke tribune, maken een foto van het moment waarop burgemeester Lamers het voorstel als aangenomen afhamert en feliciteren elkaar, waarna zij de raadszaal verlaten. De raad gaat over tot het volgende voorstel: het voorstel tot verkoop van de aandelen Eneco. 

Hier lees je het artikel: 'Het antwoord op de vraag naar woningen'

Afbeelding boven: artist's impression van het nieuw te ontwikkelen stedelijk gebied achter het station Schiedam, bron OCS, website https://www.nieuwbouwschieveste.nl/
Foto onder: enkele directieleden van de in OCS samenwerkende partijen op de voorste rij van de publieke tribune volgen het debat


Als je onze Facebook-pagina  De Schiedammer een Like geeft help je ons met het door ons gratis verspreiden van nieuws en blijf je ook goed op de hoogte van het politieke en woonnieuws uit Schiedam. Alvast dank.

 

 

Laat een reactie achter

Door het invullen en verzenden van dit formulier, wordt je naam, e-mailadres, IP-adres en inhoud van je reactie bewaard in de database van ons content management system voor deze website. Alleen je naam en de inhoud van je reactie zijn zichtbaar voor de lezers van de website. De redactie/beheerder van deze website kan je per e-mail naar het door jou opgegeven e-mailadres door middel van een persoonlijk bericht een reactie geven.
Reactie toevoegen

Theme picker

Meest gelezen:

Theme picker