De Schiedammer Online https://deschiedammer.nl/Portals/1/Logo/s-logo.png

Uit 18 aanvragers voor cannabis-winkel géén geschikte

Herstart procedure voor 4e coffeeshop

Herstart procedure voor 4e coffeeshop

SCHIEDAM - In onze stad zijn drie coffeeshops, maar er zou behoefte zijn aan vier coffeeshops. De gemeentelijke procedure voor de uitgifte van een vergunning voor de vestiging van een vierde coffeeshop heeft geen resultaat opgeleverd, zo liet burgemeester Lamers gisteravond in de commissievergadering van de gemeenteraad weten. Er volgt een herstart van de procedure.

De burgemeester antwoordde op een in de rondvraag door raadslid Andreas Rose van Lokaal Onafhankelijk Schiedam (LOS) gestelde vraag. Voor de beschikbare vierde vergunning hadden zich achttien gegadigden gemeld, waarvan vijftien een mogelijke locatie op het oog hadden. Dat laatste was een voorwaarde, zodat de gemeente de procedure inging met vijftien gegadigden. Nu blijkt dat aan géén van de vijftien gegadigden de vergunning gegeven gaat worden. Rose bracht naar voren dat zijns inziens de procedure beter ingericht kan worden, waarin de gemeente 'hand-in-hand' met gegadigde(n) kan optrekken in de zoektocht naar een geschikte locatie. In de nu gevolgde procedure is er sprake van een hoop onbeloonde inspanningen van veel ondernemers en is er bovendien onrust ontstaan onder de bevolking (in Groenoord, in Kethel en rond Rubensplein). 

De burgemeester antwoordde dat het noodzakelijk is een dergelijke procedure te volgen om bij een coffeeshopvergunning - waarbij sprake is van schaarste - recht te doen aan de marktwerking. Niet alleen was een eis om mee te dingen naar de beschikbare vergunning, dat de aanvrager met een locatie aankwam maar ook dat de aanvrager bewezen ervaring heeft als coffeeshophouder. Ongeveer de helft van de aanvragers bleek echter starter te zijn. Géén van de voorgedragen locaties bleek geschikt, derhalve was er géén enkele ervaren aanvrager mét een geschikte locatie.  

De gemeente heeft het voornemen de procedure te gaan herstarten. Lamers gaf aan dat de gemeente vooraf nog duidelijker zal moeten maken wat de eisen zijn bijvoorbeeld ten aanzien van geschikte locaties. Overwogen wordt een 'locatiekaart' op te stellen, zoals ook in het prostitutiebeleid van de gemeente wordt toegepast. 

Rose had zich ook afgevraagd of een gemeente als Schiedam eigenlijk een vierde coffeeshop nodig heeft. Lamers gaf aan dat volgens landelijkse cijfers er een coffeeshop nodig is per twintigduizend inwoners, vandaar de ruimte voor vier coffeeshops in onze stad, zoals de situatie ook was voordat de coffeeshop aan de Boterstraat werd gesloten. 

"Een coffeeshop is in Nederland een openlijk verkooppunt van cannabis. De verkoop van koffie is een bijzaak. Alcohol mag er sinds 2007 niet meer worden verkocht. Naast de functie van winkel heeft een coffeeshop ook de functie van ontmoetings- en ontspanningsruimte en gebruiksruimte voor cannabis", aldus Wikipedia over de benaming ofwel de vlag die de lading niet dekt.

Foto: één van de voorgedragen locaties, de groentezaak aan de Borodinlaan 68

Hier kun je enkele van onze eerdere artikelen lezen over dit onderwerp:
https://deschiedammeronline.nl/artikel-detail/pand-van-eetcaf233-baumann-verkocht
https://deschiedammeronline.nl/artikel-detail/op-deze-3-adressen-g233233n-weedshop-1
https://deschiedammeronline.nl/artikel-detail/petitie-tegen-coffeeshop-aan-borodinlaan
https://deschiedammeronline.nl/artikel-detail/op-deze-4-locaties-komt-g233233n-coffeeshop
https://deschiedammeronline.nl/artikel-detail/de-tien-mogelijke-locaties-coffeeshop
https://deschiedammeronline.nl/artikel-detail/petitie-tegen-coffeeshop-in-kethel
https://deschiedammeronline.nl/artikel-detail/bezwaren-tegen-coffeeshop
 

1 commentaar(en) op artikel "Herstart procedure voor 4e coffeeshop"

Gemeente Schiedam laat weinig zien aangaande de 4de vergunning. Het is muisstil. Waar wacht men op? Ga in gesprek met wat overgebleven ondernemers en je zult zien dat die zelf met oplossingen komen waar de ambtenaren zo snel niet aan denken.

Kom op Schiedam, stroop je mouwen op.

Door: Thomas Op:

Laat een reactie achter

Door het invullen en verzenden van dit formulier, wordt je naam, e-mailadres, IP-adres en inhoud van je reactie bewaard in de database van ons content management system voor deze website. Alleen je naam en de inhoud van je reactie zijn zichtbaar voor de lezers van de website. De redactie/beheerder van deze website kan je per e-mail naar het door jou opgegeven e-mailadres door middel van een persoonlijk bericht een reactie geven.
Reactie toevoegen

Theme picker

Meest gelezen:

Theme picker