De Schiedammer Online https://deschiedammer.nl/Portals/1/Logo/s-logo.png

Stadsdichter Vlaardingen sprak haar woordje mee

Hoe kies je een stadsdichter?

Hoe kies je een stadsdichter?

SCHIEDAM - Onze stad heeft dit millennium al eens een stadsdichter gehad, Ron Elshout in 2010, maar dat werd geen onverdeeld succes. Niet duidelijk genoeg was toen, wat er van de stadsdichter werd verwacht. Met ingang van volgende maand heeft onze stad opnieuw een stadsdichter, Yvette Neuschwanger-Kars. Nu hebben beide partijen een contract ondertekend, waarin opgesomd is wat partijen van elkaar mogen verwachten. Vijf kandidaten solliciteerden er op de functie, met vier werd een gesprek gevoerd. In de vijfhoofdige selectiecommisie was ook de praktijk van de stadsdichterij vertegenwoordigd in de persoon van Marjoleine van Aperen (foto), de stadsdichter van Vlaardingen. Hoe kwam de selectiecommisie tot haar keuze?

"Nadat de gemeenteraad van Schiedam op 3 juli 2018 met een motie het initiatief van het Literair Gezelschap Schiedam en de Bibliotheek Schiedam heeft omarmd om op zoek te gaan naar een stadsdichter, zijn door LGS en Bibliotheek met de gemeente afspraken gemaakt over de hanteren spelregels; spelregels voor het werven van een stadsdichter en over wat over en weer van elkaar mag worden verwacht. Zo gaat de stadsdichter voor ten minste 6 gelegenheden/activiteiten per jaar een stadsgedicht maken en dit zo mogelijk bij die gelegenheid voordragen; daartegenover krijgt de stadsdichter een jaarvergoeding van €2500 en publicatiemogelijkheden", aldus LGS op zijn website. 

Vijf reacties zijn ontvangen. Eén viel af want woont niet in Schiedam. Het overblijvende kwartet kwam een voor een op gesprek bij de selectiecommissie. Onderdeel van het gesprek was dat zij uit hun gedichten en andere teksten voordroegen. De commissie heeft unaniem Yvette Neuschwanger-Kars gekozen als stadsdichter 2019-2020. "Ze heeft een visie op de positie van stadsdichter en weet spontaan gelegenheden te noemen waarbij een stadsgedicht heel gepast kan zijn. Haar houding en taalgebruik zijn heel toegankelijk waardoor ze meteen contact heeft met het publiek. Het ingezonden nieuwjaarsgedicht is het beste. Ze heeft tijdens het gesprek getoond een ware stadsdichter te zijn!", aldus Jan Gordijn, namens de selectiecommissie. "Aan de gesprekken die op 27 november 2018 in de Korenbeurs hebben plaatsgevonden, heeft Annette niet kunnen deelnemen; zij heeft op basis van het ingezonden materiaal een voorkeur uitgesproken. De commissie sluit niet uit tijdens de gesprekken ook al de stadsdichter 2021-2022 te hebben ontmoet."

De selectiecommissie bestaat uit
* Marjoleine van Aperen (Stadsdichter Vlaardingen) (foto)
* Annette Jongen (Schiedams Boekhuis)
* Gerben de Bruijn (Post Scriptum)
* Jan van Bergen en Henegouwen (Bibliotheek Schiedam)
* Jan Gordijn (Literair Gezelschap Schiedam)

Yvette Neuschwanger, ook bekend als 'Feetje', stelde zich - nadat Adriaan van Dis tijdens het Literair Café de naam van de uitverkoren stadsdichter bekend had gemaakt - door middel van een gedicht aan het publiek in de Korenbeurs voor. 

Foto: de stadsdichter in Vlaardingen, Marjoleine van Aperen (foto door Louise Melchers)

Laat een reactie achter

Door het invullen en verzenden van dit formulier, wordt je naam, e-mailadres, IP-adres en inhoud van je reactie bewaard in de database van ons content management system voor deze website. Alleen je naam en de inhoud van je reactie zijn zichtbaar voor de lezers van de website. De redactie/beheerder van deze website kan je per e-mail naar het door jou opgegeven e-mailadres door middel van een persoonlijk bericht een reactie geven.
Reactie toevoegen

Theme picker

Meest gelezen:

Theme picker