De Schiedammer Online https://deschiedammer.nl/Portals/1/Logo/s-logo.png

Kom op voor meest kwetsbare gebieden

Kom op voor meest kwetsbare gebieden

DEN HAAG/SCHIEDAM - Hieronder kun je de tekst lezen van het manifest dat o.a. door burgemeester Lamers van Schiedam vanochtend is aangeboden aan het kabinet. "Inwoners in onze kwetsbaarste gebieden worden zwaar getroffen door de gevolgen van de coronacrisis. Juist nu moeten we investeren in deze gebieden. Huishoudens met een stapeling van problemen. Plekken waar kinderen sneller en vaker onderwijsachterstanden oplopen, waar criminaliteit als een virus om zich heen grijpt en de levensverwachting structureel lager is. De coronacrisis zorgt in deze gebieden een exponentiële toename van deze problematiek", is een kern van de boodschap van het manifest.

(Hier kun je ons eerdere bericht van vandaag lezen: 15 burgemeesters vragen om geld, om kwetsbare bewoners te helpen in de coronacrisis)

"Geachte leden van het Kabinet,

De coronacrisis raakt ons allemaal. De zorg staat onder druk en banen staan op de tocht. Als burgemeesters zien wij echter nog een verontrustend probleem steeds manifester worden: de ontwikkeling van de meest kwetsbare gebieden in ons land. Dit zijn de wijken en buurten waar een hele hoge concentratie van mensen woont die veel hulp en ondersteuning nodig hebben. Hier wonen veel mensen zonder werk, met psychische problemen, in armoede. Huishoudens met een stapeling van problemen. Plekken waar kinderen sneller en vaker onderwijsachterstanden oplopen, waar criminaliteit als een virus om zich heen grijpt en de levensverwachting structureel lager is. De coronacrisis zorgt in deze gebieden een exponentiële toename van deze problematiek. Het eindverslag van de tijdelijke werkgroep Sociale Impact corona crisis o.l.v. Femke Halsema spreekt zich ook hierover uit.

Onze oproep aan u is: juist nu moeten we investeren in deze gebieden. Inwoners in onze kwetsbaarste gebieden worden zwaar getroffen door de gevolgen van de coronacrisis. Denk bijvoorbeeld aan de toegenomen spanningen binnen gezinnen waar teveel problemen samenkomen, in kleine huizen met weinig veilige (buiten)ruimte. Mentale gezondheidsproblemen als stress, angst en depressie nemen toe, door de onzekerheid t.a.v. de eigen gezondheid maar ook door de onzekerheid t.a.v. het toekomstperspectief van kinderen, jongeren en volwassenen. De werkloosheid, die al hoog was, neemt toe en het vinden van nieuw werk is moeilijker, zeker ook voor arbeidsmigranten en andere kwetsbare groepen die hier meer dan in andere wijken wonen.

Denk aan de kinderen in deze gezinnen die onvoldoende ondersteuning vanuit huis kregen in de periode dat de scholen dicht waren waardoor onderwijsachterstanden schrikbarend zijn opgelopen. Kinderen die soms de afgelopen periode niet meer buiten kwamen, omdat hun ouders bang waren voor het coronavirus. En denk aan jongeren die hun werk verloren en zich verzamelen op straat. Ze veroorzaken overlast in de openbare ruimte, waardoor spanningen in de wijk verder toenemen. Sommigen van hen kiezen juist nu voor het makkelijke geld van de criminaliteit. Als bestuurders van de steden met deze stedelijke vernieuwingsgebieden zien wij dit met grote zorg gebeuren. Er wordt hier maatschappelijke schade aangericht die nog heel erg lang zal doorwerken.

De tweedeling in onze gemeenschap en de kansenongelijkheid nemen nog verder toe, de binding met de rest van de samenleving neemt nog meer af. Daarom doen wij nú, namens 15 gemeenten en de 1 miljoen mensen die in deze gebieden wonen, de dringende oproep aan u om samen alles op alles te zetten om dit te voorkomen. Natuurlijk doen we al veel, samen met onze partners in de stad: inwoners, ondernemers en professionals. Vaak werken we daarbij al samen met het Rijk. Belangrijke onderwerpen bijvoorbeeld op het gebied van Wonen (zoals het verhogen van de investeringsaftrekmogelijkheden op de verhuurderheffing) maar ook andere beleidsvelden staan nog op de agenda.

Eind vorig jaar hebben we als burgemeesters van de 15 betrokken steden in het kader van het Programma Leefbaarheid en Veiligheid met de minister van BZK en enkele andere ministers de afspraak gemaakt langjarig en vanuit een brede agenda (sociaal domein, onderwijs, veiligheid, wonen) met directe betrokkenheid van onze partners in de wijken samen te gaan werken aan een integrale aanpak van deze gebieden, geïnspireerd op het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid. Wij zien dat als een erkenning dat we ook op complexe dossiers en met betrekking tot de samenhang daarvan samen knopen moeten doorhakken. Werken aan deze lange termijn aanpak blijft onverminderd nodig.

Onder de uitzonderlijke omstandigheden van de coronacrisis is dit echter simpelweg niet genoeg en vooral ook niet snel genoeg. Vandaar deze uitgestoken hand. Een versnelling en een intensivering van de aanpak van deze gebieden is onontkoombaar. Wij pleiten daarom voor een, op deze stedelijke vernieuwingsgebieden toegespitst sociaal offensief. We verzoeken de ministeries van BZK, OCW, J&V, VWS en SZW om met ons een bondgenootschap aan te gaan en te investeren in de grootste knelpunten die wij signaleren en die hier samenkomen in de huishoudens in deze kwetsbare buurten: onderwijsachterstanden, het lerarentekort dat in deze wijken nog schrijnender is, het oplopen van de werkloosheid, toename van schulden en armoede, spanningen in huis en op straat, huisvestingsproblemen voor kwetsbare groepen als arbeidsmigranten en spoedzoekers, jeugdoverlast en risico’s op een vlucht in (ondermijnende) criminaliteit.

Onorthodoxe maatregelen moeten daarbij niet worden geschuwd, en uiteraard doen we dit in samenspraak met de inwoners van de stedelijke vernieuwingsgebieden. Alleen zo kunnen we voorkomen dat er een verloren generatie opgroeit, dat criminaliteit toeneemt en de tweedeling in onze samenleving groter wordt."

Foto: Nieuwland in Schiedam is één van de wijken met kwetsbare gebieden in onze stad, 'Parkweg en het metrostation' staat op één in een top 15 van onveilige plekken in onze stad

Als je onze Facebook-pagina  De Schiedammer een Like geeft help je ons met het door ons gratis verspreiden van nieuws en blijf je ook goed op de hoogte van het politieke en sociale nieuws uit Schiedam. Alvast dank.​​

Laat een reactie achter

Door het invullen en verzenden van dit formulier, wordt je naam, e-mailadres, IP-adres en inhoud van je reactie bewaard in de database van ons content management system voor deze website. Alleen je naam en de inhoud van je reactie zijn zichtbaar voor de lezers van de website. De redactie/beheerder van deze website kan je per e-mail naar het door jou opgegeven e-mailadres door middel van een persoonlijk bericht een reactie geven.
Reactie toevoegen

Theme picker

Meest gelezen:

Theme picker