De Schiedammer Online https://deschiedammer.nl/Portals/1/Logo/s-logo.png

LHBTI Schiedam voelt zich gekwetst en beledigd door CU/SGP

'Lamers snoerde raadsleden de mond'

'Lamers snoerde raadsleden de mond'

SCHIEDAM - "In de raadsvergadering van 2 juli liet de fractie van de CU/SGP zich onnodig kwetsend en beledigend uit over LHBTI’ers. Toen een aantal raadsleden daarover een opmerking wilde maken werd hen door de burgemeester de mond gesnoerd", schrijft Theo van der Heijden, voormalig homo-ambassadeur in Schiedam  en tegenwoordig voorzitter van de Stichting Jillis Bruggeman.

Dit bewijst, aldus Theo van der Heijden, dat het ook in 2019 nog steeds hard nodig is om op te komen voor de Schiedamse LHBTI’er (afkorting staat voor Lesbische vrouwen -Homoseksuele mannen - Biseksuelen - Transgenders - Interseksuelen). Hij heeft namens deze stichting, die is opgericht om de belangen van de LHBTI’ers in Schiedam te behartigen, over dit voorval in de raad een brief  naar de burgemeester gestuurd. Van der Heijden: "In de brief laat de stichting weten het ongepast te vinden dat de burgemeester als voorzitter van de raad alle ruimte biedt voor beledigende en kwetsende uitlatingen over LHBTI’ers maar geen enkele ruimte voor het broodnodige weerwoord. En dat terwijl de gemeente een zgn. regenbooggemeente is. Wat zoveel wil zeggen dat de gemeente van het Rijk extra geld krijgt om op het gebied van diversiteit een koploper te zijn."

"De uitlatingen van de CU/SGP in de raadsvergadering suggereerden allereerst dat LHBTI’ers voor een gevoel van sociale onveiligheid zouden zorgen en dat jongetjes die op school les zouden krijgen over transgenders huilend thuis zouden komen met de vraag of ze nog wel een jongetje mochten blijven. Hiermee draait deze partij de werkelijkheid volledig om. Het zijn juist de transgenders die maar al te vaak te horen krijgen dat ze niet mogen zijn wie ze zijn. Wij zouden ons ook moeten afvragen of politieke opvattingen, vrijheid van meningsuiting en religieuze vrijheid, die de Stichting Jillis Bruggeman onderschrijven echter een vrijbrief moet zijn voor, ongemanierdheid, kwetsen, beledigen en mensen hun recht op bestaan in de weg moeten staan."

"Om de burgemeester, de wethouders en raadsleden te laten zien hoe het is om niet te mogen zijn wie je bent, heeft de stichting Jillis Bruggeman hen uitgenodigd voor de voorstelling No Label waarin onder anderen LHBTI’ers maar ook vluchtelingen, hun persoonlijke verhaal vertellen."

Jaarlijks nomineert de stichting een Nederlander, die zich inzet voor de emancipatie van LHBTI’ers, voor de Jillis Bruggemanpenning, een prijs voor LHBTI-emancipatie uitgereikt door de Stichting en de gemeente Schiedam. Zo kreeg dit jaar de voorvechter van het homohuwelijk Boris Dittrich de penning opgespeld. 

De CU/SGP-fractie is door de redactie om een reactie gevraagd.

Hieronder kun je de brief van de stichting aan de burgemeerster lezen:

“Voorzitter gemeenteraad Schiedam

De heer C.H.J. Lamers

Stadserf 1

3112 DZ Schiedam

Schiedam, 4 juli 2019

Geachte voorzitter van de gemeenteraad,

Ik schrijf u deze brief naar aanleiding van de raadsvergadering van 2 juli jl. waarin opmerkingen werden gemaakt over LHBTI’ers die onnodig kwetsend en beledigend waren en waarbij u als voorzitter een raadslid dat hierover een opmerking wilde maken de mond snoerde. Als voorzitter van de Stichting Jillis Bruggeman, een stichting die zich inzet voor de emancipatie van LHBTI’ers in Schiedam, vind ik het onaanvaardbaar dat kwetsende uitspraken kennelijk onweersproken mogen blijven. Dat terwijl de gemeente zich er op voor staat een regenbooggemeente te zijn. Ik spreek u hierbij dan ook aan in uw rol als voorzitter van de gemeenteraad, maar ook als burgervader van alle Schiedammers.

De uitspraken waarover het hier gaat werden gedaan door de  fractievoorzitter van de Christen Unie/ SGP, de heer R.M.M. Berns. Hij sprak - nogal cryptisch - over ‘dat het moreel laakbaar zou zijn wanneer we in de sociale omgang het afwijkende normaal en het normale afwijkend gaan noemen’. Uit de context van zijn betoog bleek overduidelijk dat hij mede doelde op LHBTI’ers. Dit werd nog eens bevestigd door opmerkingen van zijn kant later op de avond dat een groep waarvan het merendeel zich als LHBTI’ers presenteert voor sociale onveiligheid zou zorgen. Hij deed deze uitspraak naar aanleiding van de door de gemeente georganiseerde conferentie over diversiteit van 20 juni jl., een conferentie die de Stichting juist als zeer inspirerend en positief heeft ervaren.

In een gemeente die zich voor laat staan op het zijn van een Regenbooggemeente is de gang van zaken tijdens de raadsvergadering van 2 juli voor ons als belangenbehartiger van LHBTI’ers in Schiedam onbegrijpelijk. Wij kunnen niet anders dan constateren dat het kennelijk nog ontbreekt aan de nodige sensitiviteit binnen de gemeenteraad van Schiedam.

Om hier op een constructieve wijze iets aan te doen, stellen wij voor voorafgaand aan een volgende raadsvergadering de voorstelling NO LABEL op te voeren voor de raads- en collegeleden. In deze voorstelling vertellen verschillende Schiedammers, waaronder ook LHBTI’ers, hun zeer persoonlijke en aangrijpende verhaal over hoe het is om uitgesloten te worden louter en alleen om wie je bent. De initiatiefnemers van deze voorstelling hebben zich al bereid verklaard deze voorstelling na het zomerreces speciaal voor de raad en het college op te voeren.

Tevens verzoek ik u een toelichting te geven op uw rol als raadsvoorzitter en burgervader in relatie tot uitlatingen zoals die in de raad zijn gedaan, niet naar ons als Stichting, maar naar alle Schiedammers zodat Schiedam niet alleen een Regenbooggemeente op papier is maar ook een Regenbooggemeente in woord én daad.”

Een kopie van deze brief hebben wij naar alle raadsfracties gestuurd en landelijkkantoor CU.

In afwachting van een spoedige reactie,

Hoogachtend namens het bestuur van de Stichting Jillis Bruggeman,

Theo van der Heijden"


Jan Willem de Boer van JW TV maakte een reportage over dit onderwerp, die je kunt zien onder deze link.

Foto: Het bestuur van de Stichting Jillis Bruggeman bestaat (v.l.n.r. op de foto) uit Theo van der Heijden, Janette Schellingerhout en Eric Vercruysse 

 

 

2 commentaar(en) op artikel "'Lamers snoerde raadsleden de mond'"

Allemaal mooi en prachtig. Allemaal gelijk wat en wie je bent. Voorbeeldje. 4 jonge sporters mogen naar de Olympische Spelen. Het moeten wel 2 blanke en 2 sporters zijn met een donkere huidskleur. Omdat ze anders aan discriminatie zou kunnen worden gedacht. Ook al zijn ze minder goed. De benadeelde, jou zoon een blanke, kan gewoom naar huis. Wie discrimineert er dan ??

Door: Joep van eck Op:

Wij herkennen ons niet in het hier beschreven beeld. Op onze website hebben wij beschreven waar het ons in de discussie op de gemeenteraadsvergadering van 2 juli en de daaraan voorafgaande raadscommissie vergadering om ging. Zie: www.Schiedam.ChristenUnie-SGP.nl

Door: ChristenUnie-SGP Schiedam Op:

Laat een reactie achter

Door het invullen en verzenden van dit formulier, wordt je naam, e-mailadres, IP-adres en inhoud van je reactie bewaard in de database van ons content management system voor deze website. Alleen je naam en de inhoud van je reactie zijn zichtbaar voor de lezers van de website. De redactie/beheerder van deze website kan je per e-mail naar het door jou opgegeven e-mailadres door middel van een persoonlijk bericht een reactie geven.
Reactie toevoegen

Theme picker

Meest gelezen:

Theme picker