De Schiedammer Online https://deschiedammer.nl/Portals/1/Logo/s-logo.png

Liduina Processie op 17 mei

Liduina Processie op 17 mei

SCHIEDAM - Bij de gemeente Schiedam is de vergunning verleend voor het houden van de Liduina Processie door het centrum van Schiedam op 17 mei 2020 van 14:00 uur tot 16:00 uur.

Op zondag 17 mei 2020 worden door het centrum van Schiedam de relikwieën van de heilige Liduina in processie meegedragen.

Vanaf 5 februari 2020 ligt een afschrift van de verleende vergunning, gedurende zes weken gerekend vanaf de datum van het besluit (28 januari 2020), ter inzage bij het Klant Contact Centrum (Omgevingsloket), Stadserf 1 te Schiedam.

Belanghebbenden die het niet eens zijn met een besluit kunnen binnen zes weken na de datum waarop het besluit is genomen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester van Schiedam (postbus 1501, 3100 EA Schiedam). In het bezwaarschrift dient in ieder geval je naam, adres en telefoonnummer, de datum en een omschrijving van het betreffende besluit (kenmerk) te staan. Vergeet niet je bezwaarschrift te ondertekenen.

Het indienen van een bezwaar- of beroepschrift voorkomt niet dat het besluit waartegen je bezwaar hebt, wordt uitgevoerd. Je kunt dit proberen te voorkomen door, na indiening van je bezwaar- of beroepschrift, een voorlopige voorziening aan te vragen bij de Rechtbank Rotterdam (sector Bestuursrecht) of bij de Raad van State. Hieraan zijn kosten verbonden.

Hier kun je lezen over de processie van 2019.

Archieffoto door Louise Melchers

Als je onze Facebook-pagina  De Schiedammer een Like geeft help je ons met het door ons gratis verspreiden van nieuws en blijf je ook goed op de hoogte van het kerkelijke nieuws uit Schiedam. Alvast dank.

Laat een reactie achter

Naam:
E-mailadres:
Reactie:
Reactie toevoegen

Meest gelezen: