De Schiedammer Online https://deschiedammer.nl/Portals/1/Logo/s-logo.png

'Coronacrisis treft mensen zonder verblijfsvergunning extra hard'

Met kapjes voor 4 € steun je goed doel

Met kapjes voor 4 € steun je goed doel

SCHIEDAM - De 'Manifestgroep Schiedam verwelkomt Vluchtelingen' en 'Stichting Meredia' hebben samen een brief aan de leden van de Tweede Kamer gestuurd waarin zij aandacht vragen voor mensen zonder status die tijdens de coronacrisis het extra zwaar hebben. De brief kun je hieronder lezen. Daarnaast zijn de beide organisaties betrokken bij het 'mondkapjesinitiatief' in Schiedam. Een aantal Schiedamse statushouders maakt mooie stoffen mondkapjes (zie twee voorbeelden van de mondkapjes op de foto) die voor vier euro per stuk verkocht worden.

door Jan Schrijver

De verkoopprijs van vier euro is de kostprijs met een geringe opslag erop. Deze marge wordt onder meer gebruikt om deze mondkapjes gratis beschikbaar te stellen voor mensen met een heel smalle beurs. 

Er zijn tot op heden 350 mondkapjes gratis verstrekt. Zo zijn ze in de voedselbankpakketten gegaan. Ook zijn ze verstrekt aan dak/thuisloze mensen zonder status die een postbusadres hebben in de Erker. De mondkapjes zijn door Schiedamse particulieren geschonken en ook het 'kleinecoronahulp' fonds heeft hiervoor geld gedoneerd.

Mensen die willen doneren of mondkapjes willen kopen kunnen een e-mail sturen naar rita@meredia.nl of Whatsappen naar 06 30394289.

Brief aan de Tweede Kamer
Coronacrisis treft mensen zonder verblijfsvergunning extra hard, heb ook voor hen aandacht

Geachte leden van de 2e Kamer Statengeneraal, 

De Coronacrisis heeft een ontwrichtende werking op onze samenleving. Ook u als 2e Kamerleden zetten zich in om goede maatregelen te (laten) nemen die de gevolgen van deze crisis zo goed mogelijk opvangen en mensen die hierdoor keihard geraakt worden te ondersteunen. Ook lokaal in Schiedam en vele andere steden zijn dagelijks vele vrijwilligers en professionals op diverse terreinen en vanuit verschillende disciplines bezig om gevolgen van deze crisis zo goed mogelijk op en aan te pakken, vaak ook vanuit de plaatselijke politiek. 

Voor mensen in Nederland zonder papieren - zoals Vluchtelingen zonder status - is het goed en gezond overleven in deze crisisperiode helemaal een zware opgave. Zij kunnen in het algemeen niet terugvallen op de voorzieningen die de overheid nu ter beschikking stelt. Is het dan wellicht een idee om hen een (tijdelijke) verblijfsvergunning te geven of in ieder geval een eenvoudige toegang tot medische voorzieningen en zorg? 

Jan den Volder, historicus, verbonden aan de KU Leuven en actief in de gemeenschap van Sant’Egidio, een organisatie die zich onder andere inzet voor vluchtelingen en nieuwkomers, vindt van wel. “We zien het alle dagen, en terecht, het is met z’n allen pompen of verzuipen. De samenleving die ieders welzijn beoogt, laat daarbij de grootste zorg uitgaan naar de meest kwetsbare bevolkingsgroepen, ouderen, zieken, bewoners van instellingen en diverse voorzieningen”, aldus Den Volder. “Er is een heel kwetsbare groep, die altijd buiten beeld blijft. Omdat ze per definitie niet in de statistieken voorkomen: mensen die zonder geldige verblijfspapieren op ons grondbied verblijven”.

Voor status-loze vluchtelingen zijn flink wat voorzieningen niet beschikbaar. Ze hebben geen recht op werk, een uitkering of een ziektekostenvoorziening.  Bij Coronasymptomen kunnen zij niet eenvoudig met de dokter contact opnemen, want hoe weet ik wat ik moet doen en wie gaat het consult en mogelijke vervolgbehandeling betalen? Kortom, een aantal gezinnen in Schiedam en elders in Nederland is in dit corona-tijdperk volstrekt afhankelijk van steun vanuit vrijwilligers en kerkelijke instellingen. Isolement en eenzaamheid zijn het gevolg, met veel onzekerheid en weinig perspectief hoe hier gezond weer uit te komen. Daarnaast heeft een corona besmetting zonder behandeling een besmettingsgevaar in zich, ook voor andere burgers.  Dus ook gezien de volksgezondheid is het van belang deze groep mensen goed in beeld te hebben, actief te monitoren en te bedienen bij gezondheidsklachten. 

Schiedamse vrijwilligersorganisaties als Meredia en de Manifestgroep Schiedam Verwelkomt Vluchtelingen hebben de situatie van deze status-loze vluchtelingen in onze stad ook onder de aandacht gebracht van de lokale politiek.

Het probleem speelt niet alleen in Schiedam, maar in heel Nederland. Wij vragen de leden van de politieke partijen in de 2e kamer dringend om via de geëigende kanalen aan te kaarten dat – ten tijde van de Coronacrisis – status-loze vluchtelingen tijdelijk een verblijfsvergunning te verstrekken of in ieder geval dat ook zij gebruik kunnen maken van voorzieningen en ondersteuningsmaatregelen. 

Namens de Manifestgroep Schiedam Verwelkomt Vluchtelingen en Stichting Meredia,

Rita van der Eijk-Lamein/dir 
Smetanalaan 110
3122 HR Schiedam
rita@meredia.nl  

Voor het artikel van jan den Volder zie: 
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/03/31/geef-mensen-zonder-papieren-verblijfsvergunning/  


 

 

1 commentaar(en) op artikel "Met kapjes voor 4 € steun je goed doel"

Kompliment.

Door: aart lukaart Op:

Laat een reactie achter

Door het invullen en verzenden van dit formulier, wordt je naam, e-mailadres, IP-adres en inhoud van je reactie bewaard in de database van ons content management system voor deze website. Alleen je naam en de inhoud van je reactie zijn zichtbaar voor de lezers van de website. De redactie/beheerder van deze website kan je per e-mail naar het door jou opgegeven e-mailadres door middel van een persoonlijk bericht een reactie geven.
Reactie toevoegen

Theme picker

Meest gelezen:

Theme picker