De Schiedammer Online https://deschiedammer.nl/Portals/1/Logo/s-logo.png

Station Kethel op de kaart gezet door gemeente Schiedam

Nieuwe Buurt is aan vernieuwing toe

Nieuwe Buurt is aan vernieuwing toe

SCHIEDAM - Wethouder Fahid Minhas heeft vanmiddag de nieuwe Woonvisie aan de pers gepresenteerd, een honderd pagina's tellend rijk geïllustreerd boekwerk. Het is vooral een opsomming van de plannen die grotendeels het afgelopen jaar al naar buiten zijn gebracht, maar er zitten enkele nieuwtjes in. Zo is een derde treinstation in Schiedam (opnieuw) op de kaart gezet: Station Kethel. Ook opmerkelijk is dat de 'Nieuwe Buurt' volgens de gemeente aan stedelijke vernieuwing toe is. Dit is een buurt in de binnenstad met pas in de jaren tachtig gebouwde woningen.

door Jan Schrijver

Het huidig aantal woningen in Schiedam is ongeveer 37 duizend. Dat er de komende tien jaar zevenduizend nieuwe woningen gebouwd moeten worden, is bijvoorbeeld al vaker gezegd. Omdat er duizend woningen gesloopt worden, worden er per saldo zesduizend woningen aan de woningvoorraad toegevoegd. De wethouder geeft aan dat hij in de komende tien jaar een nog hoger aantal nieuw te bouwen woningen programmeert: 7.800. "Dit 'overprogrammeren' doen we, omdat plannen die gemaakt worden mogelijk niet doorgaan dan wel vertraging kunnen hebben; die zevenduizend willen we echt halen in de gestelde termijn, dus maken we plannen voor de bouw van méér woningen."

Behalve de geplande nieuwbouw, zullen bovendien bestaande woningen gerenoveerd worden en leegstaande kantoorpanden omgevormd tot woningen. Boven genoemd geprogrammeerde aantal nieuwe woningen komt ook nog dat er tweeduizend 'zorgwoningen' bijgebouwd moeten worden.

Een belangrijk verschil met de oude uit 2012 daterende Woonvisie is volgens de wethouder dat de plannen om woningbouw te plegen op het voormalige Gusto-terrein en in het sportpark-Thurlede verlaten zijn. Mogelijk zou er op het terrein van de oude glasfabriek, dat bedrijventerrein is, wel enige woningbouw kunnen komen. Oppervlakte voor bedrijfsontwikkeling die opgeofferd wordt op het glasfabriekcomplex, is beschikbaar op het voormalige Gustoterrein, met als voordeel voor bedrijven dat dit aan groot water ligt. Overigens wordt niet alleen op het glasfabriekcomplex, maar ook in het gebied rond de Van Deventerstraat (waar de gemeente reeds het nodige bedrijfsmatig vastgoed in bezit heeft) aan woningbouw gedacht. 

In algemene zin is als verschil tussen de oude en nieuwe visie aan te geven, "dat we niet gaan verdunnen maar verdichten", zegt Minhas. Bij 'verdunnen' wordt er bijvoorbeeld vooral gestreefd naar woningen met tuinen (grondgebonden woningen), bij 'verdichten' wordt er meer gedacht aan appartementen in hoogbouwcomplexen. Dat moeten appartementen zijn van minimaal 70 vierkante meter (alleen in uitzonderingsgevallen mogen deze kleiner zijn, bijvoorbeeld als ze specifiek bedoeld zijn voor studentenhuisvesting). Ook dienen er appartementen gebouwd te worden die geschikt zijn voor gezinnen met kinderen. Overigens zal splitsing van bestaande bouw in de kwetsbare wijken Schiedam Oost en Schiedam West worden tegengegaan.

Voor dat verdichten wordt gedacht aan het benutten van de knooppunten van het openbaar vervoer, zoals station Schiedam Centrum (Schieveste) en station Schiedam Nieuwland en in de verdere toekomst Station Kethel. "Hoe mooi zou het zijn als het spoortraject naar Delft verdubbeld zou kunnen worden en dat er dan een station Kethel zou kunnen komen. We hebben het station maar alvast in onze plannen ingetekend", zegt Minhas. Enkele decennia geleden was er ook al sprake van dat er een Station Kethel zou komen; met de dubbele tunnel op de 's-Gravelandseweg werd daar zelfs al op vooruitgelopen. 

Het zal overigens pas in de periode 2025-2035 zijn - als er een 'Station Kethel' komt - dat daar woningbouw geconcretiseerd zal kunnen worden. En hoe zie je hoogbouw rond Station Kethel dan voor je in de wetenschap dat landende vliegtuigen boven de buurt Kethel-Oost al erg laag vliegen? Dat zal in de toekomst kunnen passen in de  contouren van het luchtverkeer, uitgaande van het nieuwe beleid van de gemeente op dat vlak, meent de wethouder. 

(lees ook ons eerdere artikel:  Plannen voor station Kethel Schiedam ()

Ten aanzien van 'verdichten' rond OV-knooppunt Station Nieuwland geeft de wethouder aan begin volgend jaar met 'breaking news' naar buiten te zullen komen. De wethouder wil daar nog niet verder op ingaan, maar als je hoogbouw wil gaan plegen in de buurt van het Station Nieuwland zal daarvoor ruimte gemaakt dienen te worden. Zou dat bijvoorbeeld gebeuren door de daar staande lagere appartementencomplexen op te offeren? Vorig jaar werden 66 woningen aan de Johan de Wittsingel en de Heinsiusstraat nog grondig aangepakt en werd er een energietransitie gepleegd naar 'volledig-elektrisch'. "Ja dat komt in het kader van de nieuwe totaalplannen voor dit gebied wellicht niet zo gelukkig uit", zo beaamt de wethouder. 

In de binnenstad kun je het 'rondje winkelstraten' lopen van Hoogstraat-Grote Markt-Lange Kerkstraat-Broersveld. Binnen dit rondje lag in de jaren zestig-zeventig een stuk grond braak. In de jaren tachtig zijn daar woningen gebouwd. Dit gebied heet de 'Nieuwe Buurt'. Je vindt hier veel Woonplus-huurwoningen. In de gebouwde woningen is sprake van koudebruggen, waardoor de isolatiewaarde lager wordt en de kans op condensatie en schimmelgroei groter.

De wethouder spreek van 'toen gemiste kansen' voor wat betreft de bouw van deze 'Nieuwe Buurt'. Hij refereert aan recente nieuwbouw 'Leven in de Branderij' op het voormalige terrein van de brandweerkazerne en op toekomstige nieuwbouw daar en op het Dirkzwager-terrein. Dat zijn woningen die beter passen bij de sfeer van een historische binnenstad. Wat betekent dat voor de 'Nieuwe Buurt'? Renovatie van de bestaande woningen? Slopen ervan en opnieuw bouwen van woningen? Een combinatie hiervan? Het behoort allemaal tot de mogelijkheden, aldus wethouder Fahid Minhas. In het Woonvisie-rapport wordt gesproken van de jaren 2035-2045 voor de stedelijke vernieuwing van de Nieuwe Buurt. 

De gemeenteraadsleden zullen zich nog dienen uit te spreken over deze nieuwe Woonvisie, die zij vorige week kregen aangeboden. 

Foto: een straat in de Nieuwe Buurt
Foto: wethouder Fahid Minhas met de Woonvisie, die vorige week van de persen kwam bij drukkerij Magneet en welk document vandaag naar buiten werd gebracht

Lees over woningbouw ook:
Loop of fiets langs de bouwplaatsen ()
Mogelijk sloop delen van Stadskantoor ()
7000 nieuwe huizen in 10 jaar ()
Nieuwbouwdag in foyer theater ()
Minhas gaat in op selectie partners ()
Kick-off woontorens ()
Schieveste rijp maken als woongebied ()
Gemeente vraagt ruim 18 miljoen euro ()
Vragen over 450 studentenhuizen ()
450 huizen voor Delftse studenten ()
SchieDistrict: de naam dekt de lading ()
Blikvanger op Singel bij station Centrum ()
'Het antwoord op de vraag naar woningen' ()
Groen licht bouwen 3000 woningen ()
'Een gedrocht van een plan' ()
Bouwproject achter het station ()
Schiedam bouwt 5.000 woningen ()
Bouw ruim 3000 woningen in A20-zone ()
Start bouw 238 woningen Parkweg ()
Van Wijnen bouwt 238 huizen ()
Uitbuiten van huurders aanpakken ()
Nieuwe huizen aan Fabriplein in West ()
Eerste stenen 31 appartementen ()
Start van verkoop 73 huizen Harga ()
54.000 woningen erbij in regio ()

Als je onze Facebook-pagina  De Schiedammer een Like geeft help je ons met het door ons gratis verspreiden van nieuws en blijf je ook goed op de hoogte van het woningnieuws uit Schiedam. Alvast dank.

 

 

 

Laat een reactie achter

Door het invullen en verzenden van dit formulier, wordt je naam, e-mailadres, IP-adres en inhoud van je reactie bewaard in de database van ons content management system voor deze website. Alleen je naam en de inhoud van je reactie zijn zichtbaar voor de lezers van de website. De redactie/beheerder van deze website kan je per e-mail naar het door jou opgegeven e-mailadres door middel van een persoonlijk bericht een reactie geven.
Reactie toevoegen

Theme picker

Meest gelezen:

Theme picker