De Schiedammer Online https://deschiedammer.nl/Portals/1/Logo/s-logo.png

Casus Schiedam

Praktijkvoorbeeld op site woonoverlast

Praktijkvoorbeeld op site woonoverlast

SCHIEDAM - De door het adviesbureau TBA Amsterdam ontwikkelde website over woonoverlast is uitgebreid met pratijkvoorbeelden uit Schiedam, Lelystad, Dordrecht en Apeldoorn, zo meldt dit bureau.

De door het bureau ontwikkelde website betreft een kennisportal van het CCV, het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid. Op deze website werden reeds praktijkvoorbeelden van woonoverlast besproken uit de gemeenten Den Haag, Amsterdam, Oss, Leersum, Nissewaard, Utrecht, Eindhoven, Rotterdam en Den Helder. 

Van Schiedam wordt het 'Uitvoeringsprogramma Woonoverlast' besproken. Dit uitvoeringsprogramma onderscheidt enerzijds problemen die worden veroorzaakt door gedrag in en rondom de woning. Anderzijds gaat het om problemen die te maken hebben met het gebruik van de woning voor andere doeleinden dan waarvoor een woning bedoeld is; het kan zijn dat hierbij sprake is van illegaal gebruik.

Ten aanzien van woonoverlast veroorzaakt door gedrag,  zet Schiedam in op het herstellen van de relatie tussen bewoners. Als dit niet baat dan worden mogelijk ingezet: buurtbemiddeling, de wijkboa, de wijkagent, het interventieteam Woonoverlast. Ten slotte is toepassing van de Wet Aanpak Woonoverlast een mogelijkheid.

Voor wat betreft illegaal gebruik van de woning richt Schiedam zich met name op het aanpakken van huisjesmelkers, malafide uitzendbureaus en malafide huisvestingsbemiddelaars, aldus de CCV-website

Bron foto: Interventieteam Ondermijning (uit ons eerdere artikel onder deze link)

Laat een reactie achter

Door het invullen en verzenden van dit formulier, wordt je naam, e-mailadres, IP-adres en inhoud van je reactie bewaard in de database van ons content management system voor deze website. Alleen je naam en de inhoud van je reactie zijn zichtbaar voor de lezers van de website. De redactie/beheerder van deze website kan je per e-mail naar het door jou opgegeven e-mailadres door middel van een persoonlijk bericht een reactie geven.
Reactie toevoegen

Theme picker

Meest gelezen:

Theme picker