De Schiedammer Online https://deschiedammer.nl/Portals/1/Logo/s-logo.png

Erfpacht zet aan tot verduurzaming bedrijvenpolders

Studenten adviseren Technotrading

Studenten adviseren Technotrading

SCHIEDAM - De gemeente Schiedam wil de Spaanse Polder en de ‘s-Gravelandsepolder herontwikkelen naar duurzame en innovatieve bedrijventerreinen. Daarom maken gemeente en ondernemers bij nieuwe gronduitgiften afspraken over onder meer duurzaamheid. Technotrading is de eerste ondernemer die het vernieuwde erfpachtcontract aangrijpt om duurzaam te investeren. Wethouder Fahid Minhas heeft vanochtend om 09.00 uur bij Technotrading samen met studenten van de Hogeschool Rotterdam het startsein voor dit project gegeven.

door Jan Schrijver

Bij verschillende kavels op de bedrijventerreinen ’s-Gravelandsepolder en Spaanse Polder in Schiedam loopt binnenkort het erfpachtrecht af. De gemeente Schiedam wil de polders herontwikkelen naar duurzame en innovatieve bedrijventerreinen. Bij de nieuwe gronduitgiften maken gemeente en (nieuwe) ondernemers afspraken over het type bedrijvigheid en vooral ook over duurzaamheid. Wethouder Fahid Minhas (o.a. Bedrijventerreinen): “Het uitgangspunt is om hier economisch sterke en toekomstbestendige bedrijventerreinen te creëren. We willen ondernemers kansen bieden zich te ontwikkelen. Duidelijkheid en maatwerk lonen, dat blijkt uit de initiatieven die sommige ondernemers nu ontplooien”.

Technotrading, een technische groothandel met apparatuur voor industrieel onderhoud, is de eerste ondernemer die het vernieuwde erfpachtcontract aangrijpt om duurzaam te investeren. Het bedrijf gaat daardoor van een energielabel op D-niveau naar een A-label. Ook de aanpak tot verduurzaming is innovatief: in samenwerking met circa twintig studenten van de Hogeschool Rotterdam gaat Technotrading het pand en de bedrijfsprocessen verduurzamen. 

Het bedrijf bestaat ruim 35 jaar. Jeroen van Waveren is zo'n 8 jaar directeur eigenaar van het bedrijf. Bij het bedrijf aan de Calandstraat 78 werken 12 mensen. In Oud-Beijerland heeft Technotrading een dochterbedrijf Medisafe Benelux BV, dat werk biedt aan vijf mensen. Het is de bedoeling dat dit onderdeel op termijn intrekt bij het moederbedrijf in Schiedam. Technotrading was eerst huurder van het pand aan de Calandstraat 78 en is sinds enige tijd eigenaar van het pand. Het erfpachtcontract (erfpacht afgekocht) liep nog 15 jaar. Daaraan zijn nu 20 twintig jaar toegevoegd. Op termijn zou Jeroen van Waveren de grond graag in eigendom krijgen. In het vernieuwde contract heeft de gemeente ook een boetebeding opgenomen, dat erop ziet dat de ondernemer zijn duurzaamheidsdoelstellingen gaat halen.

Over duurzaamheid zegt hij: “Duurzaamheid is voor de gemeente een belangrijke factor bij de uitgifte van grond. Op basis van dit erfpachtcontract ga ik investeren in ons pand; het merendeel van de investeringen zal gericht zijn op duurzaamheid. Technotrading wil maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dit kunnen we niet alleen en daarom is de hulp van studenten van de Hogeschool Rotterdam ingeschakeld.” De komende twee maanden gaan de studenten aan de slag met het vraagstuk wat voor Technotrading de slimste en meest efficiënte manier is om te verduurzamen. 

Onder de studenten van de hogeschool zijn studenten makelaardij/vastgoed, studenten facilitaire dienstverlening en studenten bouwkunde, zodat ze hun onderzoeken en adviezen vanuit verschillende invalshoeken kunnen aanpakken. Ze gaan te werk in groepjes van drie. Daarbij zijn er groepjes die zich met name op de binnenkant van het bedrijf en de bedrijfsinterne processen richten, groepjes die zich met name op de buitenkant van het bedrijf richten en groepjes die zich vooral op het bedrijvengebied in zijn geheel richten. De laatste groep zal enquêtes houden onder ondernemers om bijvoorbeeld inzicht te krijgen in de ondermijnende krachten.

Tijdens de bijeenkomst van vanmorgen kwamen er al direct ideeën op vanuit de groep, zoals het volbouwen van het dak met zonnepanelen wat meer energie oplevert dan Technotrading nodig heeft en dit dan ter beschikking stellen van metaalbedrijf Boers & Co dat altijd energie tekortkomt. Een andere mogelijkheid die geopperd werd, is het circulair gebruiken van waterstromen van een nabijgelegen wasserij. Dergelijke samenwerking tussen bedrijven zou dan in een coöperatie gegoten kunnen worden. Het doortrekken van de tram door de polder, het beter inrichten van parkeerfaciliteiten en het initiëren van een systeem van ruilauto's kwamen als wensen boven tafel met betrekking tot het bedrijventerrein. En zo werden er meer schoten voor de boeg gegeven. Over enkele maanden zullen de studenten hun concrete voorstellen presenteren. 

Op de tweede foto onder: v.l.n.r. wethouder Fahid Minhas, directeur Technotrading Jeroen van Waveren en student Sebastiaan Govers die vertelt hoe de groep studenten het onderzoek gaat aanpakken
Op de derde foto van rechts: student Leendert Schot laat weten waaraan zoal gedacht wordt bij verduurzaming van het pand, zoals zonnepanelen op het dak, vervangen van het enkel glas en het samenwerken tussen verschillende bedrijven die naast elkaar gevestigd zijn, rechts van hem op de voorgrond Stephan Jansen, planecononoom van de gemeente Schiedam

1 commentaar(en) op artikel "Studenten adviseren Technotrading"

Leuk om kennis te nemen van dit project, welliswaar ver van mijn bed, waarbij ook jongelui vanuit de makelaardij aan deel nemen.

Helemaalgoed, werk allen mee aan een betere toekomst in het groot maar ook in het klein.

Proficiat!

Door: Van der woerd Karel Op:

Laat een reactie achter

Door het invullen en verzenden van dit formulier, wordt je naam, e-mailadres, IP-adres en inhoud van je reactie bewaard in de database van ons content management system voor deze website. Alleen je naam en de inhoud van je reactie zijn zichtbaar voor de lezers van de website. De redactie/beheerder van deze website kan je per e-mail naar het door jou opgegeven e-mailadres door middel van een persoonlijk bericht een reactie geven.
Reactie toevoegen

Theme picker

Meest gelezen:

Theme picker