De Schiedammer Online https://deschiedammer.nl/Portals/1/Logo/s-logo.png

Met vergunningplicht voor 'huisjesmelkers'

Uitbuiten van huurders aanpakken

Uitbuiten van huurders aanpakken

SCHIEDAM - De gemeente Schiedam wil via een vergunningplicht uitwassen in de particuliere verhuur van woningen tegengaan. Burgemeester Cor Lamers en wethouder Fahid Minhas gaven op het Stadskantoor in een persbijeenkomst een toelichting.

door Jan Schrijver

Nu worden er door particuliere verhuurders van woningen soms woekerprijzen gerekend en of moeten uitgebuite huurders het doen met veel te weinig leefruimte. Ook een probleem is dat het voor arbeidsmigranten die korter dan 4 maanden in ons land verblijven niet noodzakelijk is zich in te schrijven in de Basisregistratie Personen (BRP). Daardoor heeft de gemeente er niet altijd voldoende zicht op hoeveel mensen er op een bepaald adres wonen. Deze informatie is bijvoorbeeld van belang bij een brand op dat adres.

Het college van B&W van Schiedam zal de gemeenteraad voorstellen via de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) een vergunningplicht mogelijk te maken voor eigenaren van woningen die deze verhuren en voor bemiddelaars van te verhuren woningen (waaronder uitzendbureaus die aan hun medewerkers woningen verhuren dan wel in deze verhuur bemiddelen). Deze vergunningplicht kan opgelegd worden voor een bepaalde woning of voor een bepaalde straat of voor een bepaalde buurt of voor een bepaalde verhuurder/bemiddelaar. Deze aanpak is nieuw in ons land. “We proberen iets uit dat nog niet bestaat”, zegt burgemeester Lamers. In de zoektocht naar de juridische inbedding van de aanpak weet de gemeente zich gesteund door het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Bij het aanvragen van een vergunning wordt de integriteit van de verhuurder getoetst. Er kunnen ook voorwaarden worden gesteld aan het afgeven van een vergunning, zoals dat iedere huurder ingeschreven moet zijn ook als deze korter dan 4 maanden in ons land verblijft.

De gemeente denkt dat er zo’n 15 à 30 ‘huisjesmelkers’ in Schiedam actief zijn, wellicht iets meer als je de kleinere verhuurders meetelt. In Schiedam beslaat de totale woningvoorraad circa 35.000 woningen, waarvan 10.000 huurwoningen van Woonplus. Daarnaast zijn er 8.000 woningen die door particuliere eigenaren worden verhuurd, maar die eigenlijk binnen de sociale sector zouden moeten worden verhuurd.

Voorbeelden van straten waar misstanden voorkomen zijn de Nicolaas Beetsstraat en de Boerhaavelaan, zegt Fahid Minhas (foto). “Het aantal mutaties in deze straten is groot en alleen dat al komt de leefbaarheid in deze straten niet ten goede.” Ook maakt het uit dat in woningen van 'huisjesmelkers' veelal geen gezinnen wonen, maar individuele bewoners (veelal arbeidsmigranten), waardoor het aantal auto’s voor de deur van een verhuurde woning veel groter is dan dat er een gezin zou wonen.

Als je onze Facebook-pagina  De Schiedammer een Like geeft, help je ons met het door ons gratis verspreiden van nieuws en blijf je ook op de hoogte van het woningnieuws uit Schiedam. Alvast dank.

Laat een reactie achter

Door het invullen en verzenden van dit formulier, wordt je naam, e-mailadres, IP-adres en inhoud van je reactie bewaard in de database van ons content management system voor deze website. Alleen je naam en de inhoud van je reactie zijn zichtbaar voor de lezers van de website. De redactie/beheerder van deze website kan je per e-mail naar het door jou opgegeven e-mailadres door middel van een persoonlijk bericht een reactie geven.
Reactie toevoegen

Theme picker

Meest gelezen:

Theme picker