De Schiedammer Online https://deschiedammer.nl/Portals/1/Logo/s-logo.png

OuderenPartij stelt raadsvragen over 'voor de beurt pratend WoonPlus'

'Van gas los' is niet verplicht

'Van gas los' is niet verplicht

SCHIEDAM - Nu bestrijding van de coronacrisis voorop staat, staat het bedrijven van gemeentepolitiek bewust op een laag pitje. De OuderenPartij Schiedam verbreekt de heersende politieke 'coronavrede' in verband met uitlatingen van WoonPlus in een tijdschriftartikel. WoonPlus praat voor de beurt over de overgang van gas op elektriciteit en warmtenet in Groenoord, vindt de OuderenPartij, omdat eerst de gemeenteraad van Schiedam nog beslissingen daaromtrent moet nemen. Bovendien doet WoonPlus alsof iedere bewoner verplicht is om aan deze zogenoemde energietransitie mee te doen, maar zo is het niet. Er bestaat keuzevrijheid, zo benadrukt de partij. De vragen van de partij aan het college van B&W lees je hieronder.

Per woensdag 22 april 2020 zijn deze, door de OuderenPartij gestelde vragen aan het college van B&W, door de gemeente online gezet in het systeem, te vinden onder deze link. (Dit is een update van ons artikel van 18-4-2020 waarin wij melding hebben gedaan van het voornemen van de partij deze vragen in te dienen)

"Schriftelijke vragen over Artikel Aedes 17 april 2020, artikel geschreven door mevrouw Poeze

Geacht college,

De Gemeenteraad van Schiedam heeft afgesproken om tijdens de coronacrisis terughoudend te zijn met het bedrijven van politiek. Blijkbaar geldt dat dan alleen voor de Schiedamse gemeenteraad en niet voor de andere participanten. Daarmee moeten we helaas vaststellen dat de “coronavrede” voorbij is.

In een artikel op Aedes.nl, gedateerd 17 april 2020 en tot ons gekomen via de berichtendienst LexisNexis blijkt dat WoonPlus een consortium heeft geselecteerd voor de blijkbaar onontkoombare ontwikkeling: Groenoord van Gas los. Letterlijk citaat: Dit najaar volgt ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst en besluitvorming in de gemeenteraad over de plannen rondom de warmtetransitie in Groenoord. In 2020 moet worden gestart met communicatie in de wijk, zodat in 2021 de uitvoering van de huurwoningen kan beginnen.

Ook lezen we in het artikel dat instemming van iedere huiseigenaar nodig is: Om aardgas uit te faseren en een haalbare en betaalbare transitie naar het warmtenet mogelijk te maken, is instemming van álle eigenaren nodig.

Nu is Aedes de Vereniging van Woningcorporaties en vertellen woningcorporaties elkaar onderling zo te lezen graag hoe ontzettend prettig ze werken aan draagvlak onder bewoners, maar in de praktijk is dit nogal een draai ten opzichte van eerdere uitingen van WoonPlus waarin bewoners werd voorgeschoteld dat ze geen keus zouden hebben.

Onder dit stuk staan de namen van twee betrokkenen, waarvan een namens WoonPlus. Het komt dus allemaal niet uit de dikke duim van de schrijfster van dit artikel.

Naar aanleiding van dit artikel heeft de OuderenPartij Schiedam de volgende vragen:

1) Kunt u aangeven hoe de inhoud van dit artikel zich verhoudt tot het feit dat de gemeenteraad van Schiedam nog geen besluit heeft genomen over dit onderwerp?

2) Bent u het met ons eens dat Woonplus hier heel erg voor zijn beurt praat?

3) Welke stappen gaat het college nemen om Woonplus duidelijk te maken dat niet zij, maar de gemeenteraad van Schiedam hierover gaat?

4) Gaat het college WoonPlus nu eindelijk vragen volledige openheid van zaken te geven en bewoners ook actief voor te lichten over het feit dat zij keuzevrijheid (!!!) hebben en niet verplicht zijn in te stemmen met de waanzinnige plannen van WoonPlus en het college?

Met vriendelijke groet,
Maarten Reuderink
Pascal van Kraaij"

Dit is de link naar het geciteerde artikel:
https://www.aedes.nl/artikelen/warmtenetten/woonplus-vindt-oplossing-particulieren-bij-aanleg-warmtenet.html

Afbeelding: fragment uit webpagina met geciteerde artikel op website van Aedes

 

1 commentaar(en) op artikel "'Van gas los' is niet verplicht"

Die meneer Reudering had die laatst niet ook al een schandalige misser over Frankeland ?

Door: Realist Op:

Laat een reactie achter

Door het invullen en verzenden van dit formulier, wordt je naam, e-mailadres, IP-adres en inhoud van je reactie bewaard in de database van ons content management system voor deze website. Alleen je naam en de inhoud van je reactie zijn zichtbaar voor de lezers van de website. De redactie/beheerder van deze website kan je per e-mail naar het door jou opgegeven e-mailadres door middel van een persoonlijk bericht een reactie geven.
Reactie toevoegen

Theme picker

Meest gelezen:

Theme picker