De Schiedammer Online https://deschiedammer.nl/Portals/1/Logo/s-logo.png

Hoe begrijpelijk is voorlichtingsfilm?

Verschil van mening met gemeente

Verschil van mening met gemeente

SCHIEDAM - OuderenPartij Schiedam vindt dat een voorlichtingsfilmpje van de gemeente als denigrerend kan worden ervaren. Het college van B&W heeft op schriftelijke vragen van de OuderenPartij over dit filmpje geantwoord. Volgens het college is het filmpje in B1-taalniveau. Het college vindt het niet nodig het filmpje aan te passen of te verwijderen. De OuderenPartij stelt nieuwe vragen over het filmpje naar aanleiding van het commentaar op De Schiedammer Online.

Je vindt dit aangehaalde commentaar onder deze link.

De nieuwe vragen van de OuderenPartij kun je hieronder lezen: 
"Schriftelijke vragen promotie-activiteiten Pact met de Stad (vervolg)

Geacht college,
De OuderenPartij Schiedam heeft vragen gesteld over het filmpje dat op de website https://samenwerkeninschiedam.nl/ staat.

De OuderenPartij Schiedam vindt uw filmpje denigrerend, maar zelf geeft u aan dat uw filmpje gemaakt is op B1 niveau. In een doorwrocht artikel toont de website De Schiedammer Online aan, dat uw redenering niet klopt. Gemakshalve sturen wij u de link mee (https://deschiedammeronline.nl/artikel-detail/gemeente-wil-film-niet-verwijderen-1). Uw antwoorden maken daarmee wederom de indruk een hoog we-kletsen-maar-wat gehalte te hebben. 

Naar aanleiding van uw antwoord en bovenstaand artikel op De Schiedammer Online hebben wij voor u de volgende vragen:

  • Bent u het met bovengenoemd artikel eens, dat uw bewering dat uw filmpje op B1-niveau communiceert niet klopt? 
  • Zo niet; kunt u dat dan onderbouwen?
  • Kunt u aangeven hoe u, uitgaande van de vooronderstelling dat bovengenoemd artikel klopt, toch tot dit antwoord bent gekomen?
  • Bent u het met ons eens dat het efficiënter is om in één keer zorgvuldig en waarheidsgetrouw te antwoorden? 
  • Bent u het met ons eens dat het wel ironisch is als u zelfs over Het Pact met de Stad, dat toch de communicatie met de stad moet regelen, niet in staat bent om goed te communiceren?
  • Bent u bereid om gezien de door De Schiedammer Online geleverde kennis alsnog uw filmpje aan te passen?

Met vriendelijke groet,

Maarten Reuderink

Pascal van Kraaij" 

Afbeelding: fragment uit voorlichtingsfilm gemeente Schiedam

Laat een reactie achter

Door het invullen en verzenden van dit formulier, wordt je naam, e-mailadres, IP-adres en inhoud van je reactie bewaard in de database van ons content management system voor deze website. Alleen je naam en de inhoud van je reactie zijn zichtbaar voor de lezers van de website. De redactie/beheerder van deze website kan je per e-mail naar het door jou opgegeven e-mailadres door middel van een persoonlijk bericht een reactie geven.
Reactie toevoegen

Theme picker

Meest gelezen:

Theme picker