De Schiedammer Online https://deschiedammer.nl/Portals/1/Logo/s-logo.png

Om kwetsbare bewoners te helpen in de coronacrisis

Vijftien burgemeesters vragen om geld

Vijftien burgemeesters vragen om geld

Foto: burgemeester Cor Lamers is één van de vijftien burgemeesters die vanochtend in Den Haag om geld vragen voor de kwetsbare bewoners en wijken in verband met de coronacrisis

SCHIEDAM/DEN HAAG - Meer geld om bewoners van kwetsbare wijken te helpen in de coronacrisis. Dat is de boodschap die vijftien burgemeesters, waaronder burgemeester van Schiedam Cor Lamers, onder de aandacht brengen van de ministers van Binnenlandse Zaken, Onderwijs (OCW), Justitie & Veiligheid, Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Een manifest van die strekking wordt vanochtend aan de ministers overhandigd.

(Hier kun je de tekst van het manifest lezen.)

De vertegenwoordigers van vijftien grote steden in het land roepen op tot actie, omdat zij zich grote zorgen maken over de gevolgen van de coronacrisis in hun gemeente. Ze willen dat het kabinet meer investeringen in onderwijs, schuldhulp, werkbegeleiding en veiligheid mogelijk maakt. Zij gaven hun oproep de titel mee: 'Kom op voor kwetsbare gebieden'. Ondertekenaars zijn behalve Lamers ook de burgemeesters Halsema (Amsterdam), Marcouch (Arnhem), Depla (Breda), Remkes (Den Haag), Jorritsma (Eindhoven), Schuiling (Groningen), Buma (Leeuwarden), Roemer (Heerlen), Adema (Lelystad), Backhuijs (Nieuwegein), Aboutaleb (Rotterdam), Weterings (Tilburg), Van Zanen (nog Utrecht) en Hamming (Zaanstad), die als initiatiefnemer te boek staat.

De ondertekenaars waarschuwen dat problemen voor bewoners van kwetsbare wijken zich snel kunnen opstapelen. Het gaat dan onder meer om leerachterstanden, schulden en werkloosheid, jeugdoverlast en huisvestiingsproblemen. "Als bestuurders van de steden zien wij dit met grote zorg gebeuren", schrijven de burgemeesters. "Er wordt hier maatschappelijke schade aangericht die nog heel erg lang zal doorwerken." Om een verdere tweedeling in de samenlevingen te voorkomen is actie nodig.

De burgervaders willen daarom samen met het kabinet  'alles op alles' zetten om de schade te herstellen. "Alleen zo kunnen we voorkomen dat er een verloren generatie opgroeit, dat criminaliteit toeneemt en de tweedeling in de samenleving groter wordt", aldus de burgemeesters in hun manifest. Onorthodoxe middelen moeten vooral niet worden geschuwd, zo stellen zij. En er moet over de grenzen van ministeries heen worden gewerkt. Als voorbeelden van ongebruikelijke maatregelen worden door een vertegenwoordiger van de burgemeesters genoemd 'verhoging van salarissen van basisschoolonderwijzers in kwetsbare gebieden', of 'denkkracht om meer onorthodoxe maatregelen te bedenken'. Een concreet bedrag dat nodig is noemen de vijftien niet, maar wie even doordenkt en optelt komt 'al gauw richting de miljard'.

De burgemeesters onderscheiden vijf opgaven die als eerste aangepakt moeten worden: het wegwerken van onderwijsachterstanden, een snelle toeleiding naar werk, verbetering van de schuldhulpverlening, bestrijding van huiselijk geweld en kindermishandeling. Ideeën die worden geopperd zijn 'een extra intensieve Zomerschool', een ondersteuningsregeling 'om mensen die vanwege de Coronacrisis zonder werk zijn komen te zitten, met voorrang op vacatures te plaatsen' en aanpak van 'het grijze gebied' tussen 'vrijwilligheid en ondertoezichtstelling/schuldsanering' door instelling van 'laagdrempelige inlooppunten' en inzet van ervaringsdeskundigen. Ook moet er meer aandacht komen 'om jongeren een alternatief te bieden voor het hangen op straat', bijvoorbeeld door organisatie van (vakantie-)activiteiten, met aandacht voor sport en beweging op plekken en tijden die aansluiten bij de leefwereld van jongeren. Repressie en preventie moet volgens de burgemeesters worden ingezet in de strijd tegen ondermijning en voor verhoging van de leefbaarheid. "Het jongerenwerk ziet dat jongeren die op de goede weg waren weer afglijden naar de criminaliteit in de drugswereld." De capaciteitsproblemen bij politie, belastingdienst en het Openbaar Ministerie moeten ook daarom zo snel mogelijk worden opgelost.

Als je onze Facebook-pagina  De Schiedammer een Like geeft help je ons met het door ons gratis verspreiden van nieuws en blijf je ook goed op de hoogte van het politieke en sociale nieuws uit Schiedam. Alvast dank.​​

 

Laat een reactie achter

Door het invullen en verzenden van dit formulier, wordt je naam, e-mailadres, IP-adres en inhoud van je reactie bewaard in de database van ons content management system voor deze website. Alleen je naam en de inhoud van je reactie zijn zichtbaar voor de lezers van de website. De redactie/beheerder van deze website kan je per e-mail naar het door jou opgegeven e-mailadres door middel van een persoonlijk bericht een reactie geven.
Reactie toevoegen

Theme picker

Meest gelezen:

Theme picker