De Schiedammer Online https://deschiedammer.nl/Portals/1/Logo/s-logo.png

In probleemwijken Schiedam Oost en Nieuwland onder meer:

Voorschoolse educatie moreel verplichten

Voorschoolse educatie moreel verplichten

SCHIEDAM - "We hebben als Schiedam te maken met de grote-stedenproblematiek, terwijl we zelf geen grote stad zijn. De kwetsbare wijken die we uit hoofde van het vanochtend aangeboden manifest willen aanpakken, zijn Schiedam Oost en Nieuwland. De consultant die ook betrokken is geweest bij de aanpak van probleemgebied Rotterdam Zuid, helpt ons bij het nog vóór deze zomer schrijven van een plan van aanpak", zo lichtte burgemeester Cor Lamers vanmiddag toe wat de betekenis is voor Schiedam van het vandaag aan het kabinet aangeboden manifest.

door Jan Schrijver

"Hoe staan we ervoor in Oost en in Nieuwland, wat doen we al aan de problemen en wat kunnen we er nog meer en beter aan doen door alles in samenhang te zien", is bijvoorbeeld wat een plan van aanpak duidelijk moet maken. "We zullen om resultaten te behalen ook buiten de lijntjes moeten durven kleuren", aldus Lamers. In het manifest wordt gesproken van 'onorthodoxe maatregelen'. Zijn er voor Schiedam concrete voorbeelden van 'onorthodoxe maatregelen' te geven, zo vroegen wij. "In Schiedam hebben we geen zogenoemde 'zwakke scholen', maar toch hebben te veel kinderen in het basisonderwijs in Schiedam een onderwijsachterstand. Het is van groot belang dat kinderen niet op 4 tot 6 jarige leeftijd met een taalachterstand aan het basisonderwijs beginnen. Daarom willen we ook inzetten op voorschoolse educatie, voor kinderen vanaf 2 jaar. Dan hebben kinderen nog géén leerplicht, maar we willen de ouders in gezinnnen waarvoor dat relevant is als het ware moreel gaan verplichten om hun kinderen daaraan mee te laten doen, we willen de ouders zeg maar een aanbod doen dat ze niet kunnen weigeren. Die voorschoolse educatie zou dan plaats moeten vinden op de school die daarna ook hun basisschool zal zijn. Er is in die wijken sprake van opvoedarmoede en dat willen we doorbreken", zo gaf Lamers een voorbeeld.

Voor de verbeterde aanpak van voorschoolse educatie denkt de gemeente 300.000 euro nodig te hebben uit de gelden die door middel van het manifest naar hoop van de gemeente extra uit Den Haag naar Schiedam zullen vloeien. Voor de overige aanpak van problemen in Oost en Nieuwland in het kader van het manifest denkt de gemeente het eerste jaar 'een paar miljoen' nodig te hebben. Denk hier naast aanpak van de basisscholen ook aan acties in het kader van het jeugdbeleid en aan armoedebestrijding en schuldsanering. 

Een ander voorbeeld van 'onorthodoxe maatregelen' ligt in Schiedam bijvoorbeeld in de aanpak van het schrijnende tekort aan leraren op de basisscholen. De 'grote vier' gemeenten hebben voor dit tekort al creatieve oplossingen gevonden in hogere salarissen, startbonussen en huisvestingsmogelijkheden. "Dat zijn oplossingen die tegen wetten en regels ingaan. Maar als Schiedam hebben we te maken met dezelfde arbeidsmarkt als Rotterdam, dus zou je als Schiedam ook aan dergelijke oplossingen kunnen denken."

Namens vijftien burgemeesters bood burgemeester Jan Hamming van Zaanstad het manifest 'Kom op voor kwetsbare gebieden' aan aan de ministers Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken), Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen) en staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid, Welzijn en Sport). Burgemeester Cor Lamers gaf  er vanmiddag om vier uur een persconferentie over in het Stadskantoor. Na de persconferentie volgde er een regionaal veiligheidsberaad en daarna staat de gemeenteraadsvergadering om acht uur vanavond op het programma. Door zijn drukke agenda moest burgemeester Lamers de uitnodiging afslaan van het televisieprogramma M, dat om zeven uur vanavond te zien is met burgemeesters van andere probleemsteden.

"We komen als Schiedam de laatste tijd te veel in de verkeerde lijstjes te staan, lijstjes waarin je als stad helemaal niet wilt staan", zo merkte Lamers nog op. "Het manifest dat we vanochtend als vijftien gemeenten hebben aangeboden, is eigenlijk geïnspireerd op de aanpak in de gemeente Rotterdam van het probleemgebied in Zuid. Wat we daarvan hebben geleerd is, dat als je ermee begint, je ook moet volhouden en er de tijd voor moet nemen. We kunnen leren van deze Rotterdamse aanpak. Ook Rotterdam is er nu weer bij, want die wil verder met de aanpak van het probleemgebied in Zuid. In totaal gaat het om vijftien steden met in het totaal zestien probleemwijken. In Amsterdam gaat het om twee probleemwijken. In Schiedam gaat het om de probleemwijken Nieuwland en Oost, maar die worden voor dit manifest als één wijk geteld. Voor de verschillende probleemwijken in de vijftien gemeenten geldt dat er nooit sprake is van één probleem in een wijk, maar dat het gaat om een opeenstapeling van problemen, met name in het sociale domein. Als gemeenten waren we hier al vóór de coronacrisis gezamenlijk mee bezig, maar door de coronacrisis verergeren de problemen. Door de gevolgen van de coronacrisis is het heel belangrijk dat we niet over enkele jaren met de aanpak van de problemen beginnen, maar nu. Marco Pastors die de kar heeft getrokken in Rotterdam Zuid heeft uitgerekend dat er zo'n 1,25 miljard euro nodig zal zijn voor de aanpak van de zestien probleemwijken in de vijftien gemeenten. Dat geld is nodig voor een langjarige aanpak, denk aan bijvoorbeeld vijftien jaar."

Hier kun je de tekst van het manifest lezen.

Hier lees je ons eerdere artikel van vandaag: 15 burgemeesters vragen om geld, om kwetsbare bewoners te helpen Daarin kun je onder meer lezen om welke vijftien gemeenten het gaat.

Foto: de persconferentie in het Stadskantoor vond plaats in een opzet waabij er letterlijk meer afstand was tussen de media, de burgemeester en de woordvoerder dan gewoonlijk

Als je onze Facebook-pagina  De Schiedammer een Like geeft help je ons met het door ons gratis verspreiden van nieuws en blijf je ook goed op de hoogte van het politieke en sociale nieuws uit Schiedam. Alvast dank.​​

 

 

Laat een reactie achter

Door het invullen en verzenden van dit formulier, wordt je naam, e-mailadres, IP-adres en inhoud van je reactie bewaard in de database van ons content management system voor deze website. Alleen je naam en de inhoud van je reactie zijn zichtbaar voor de lezers van de website. De redactie/beheerder van deze website kan je per e-mail naar het door jou opgegeven e-mailadres door middel van een persoonlijk bericht een reactie geven.
Reactie toevoegen

Theme picker

Meest gelezen:

Theme picker