De Schiedammer Online https://deschiedammer.nl/Portals/1/Logo/s-logo.png

Financiële nood bij wildopvang

Wildopvang Delft stuurt brandbrief

Wildopvang Delft stuurt brandbrief

SCHIEDAM/DELFT - Wildopvang Delft bestaat dit jaar 40 jaar, maar staat aan de rand van een faillissement. Deze opvanginstelling voor gewonde wilde dieren vangt dieren op uit verschillende gemeenten in de regio. In de afgelopen zes jaar werden gemiddeld 78 dieren per jaar binnengebracht die in de gemeente Schiedam gewond geraakt waren.

In het totaal worden jaarlijks gemiddeld drieduizend dieren opgevangen. Dit zijn dieren die in de vrije natuur leven zoals egels, zwanen, eekhoorns, uilen, valken, vossen en ooievaars. 

"Als de wildopvang in Delft definitief moet sluiten, heeft dat een direct effect voor uw gemeente ten aanzien van de zorg voor hulpbehoevende wilde dieren die onder de Wet Natuurbescherming vallen. In de opvang gevestigd in Delft worden jaarlijks circa 3.000 dieren opgevangen en verzorgd, waarvan gemiddeld 78 dieren uit Schiedam. Het wegvallen van de opvang zal een negatief effect hebben op het dierenwelzijn in Schiedam. Minder dieren zullen de zorg krijgen die ze nodig hebben en de dieren die dat nog wel krijgen, zullen over langere afstanden vervoerd moeten worden. De oorzaken voor het letsel of de ziekte waardoor dieren bij de opvang binnenkomen zijn divers, maar altijd terug te herleiden tot menselijk ingrijpen in de natuur. Voorbeelden zijn het verstoren van nesten door bouwwerkzaamheden, aanrijdingen in het verkeer, hoogspanningskabels en verstrikt raken in netten en (vis)draden. Gedurende de vogeltrek worden ook veel vogels opgevangen die tegen gebouwen zijn gevlogen", zo schrijft Wildopvang Delft in een 'brandbrief' aan de gemeente Schiedam.

"Door de opvang en verzorging van deze gewonde en zieke dieren wordt invulling gegeven aan de wettelijke zorgplicht: Inwoners en publieke organisaties (politie, brandweer, gemeentes) wordt de mogelijkheid geboden om gewonde dieren ergens onder te brengen. De acute zorg wordt van hen overgenomen en er wordt invulling gegeven aan de zorgplicht in algemene zin, zoals geformuleerd in de Wet natuurbescherming (art. 1.11 Wnb). Voor de verzorging van in het wilde levende dieren die onder de Wet Natuurbescherming vallen, heeft de wildopvang een ontheffing. De kwaliteitseisen voor het mogen opvangen en verzorgen van in het wild levende dieren zijn hoog en wettelijk goed geregeld. Wat echter niet geregeld is bij wet, is de vraag wie hier financieel verantwoordelijk voor is. De totale verzorging van één dier kost gemiddeld € 45. Dus alle dieren uit Schiedam bij elkaar kosten jaarlijks ongeveer € 3.500. Als niemand deze verantwoordelijkheid neemt, gaat het mis, zoals bij Wildopvang Delft. Elders in het land kunnen wildopvangen blijven bestaan, omdat gemeentes financieel bijdragen aan de dierverzorging (bijlage 3). Er zijn deze week brieven met gelijkluidende strekking aan alle gemeentes gestuurd van waaruit Wildopvang Delft veel dieren aangeboden krijgen. Als elke gemeente bijdraagt in de kosten, kan Wildopvang Delft blijven bestaan", aldus Winanda de la Rambelje - Mergler (voorzitter Wildopvang Delft), die veertig jaar geleden zelf met de wildopvang begon. 

De website van Wildopvang Delft vind je hier: https://www.wildopvangdelft.nl

Bron foto: https://www.wildopvangdelft.nl/media/

1 commentaar(en) op artikel "Wildopvang Delft stuurt brandbrief"

Gemeenten behoren wildopvang centra in te huren voor de werkzaamheden die zij verrichten.

burgers en levende have vallen onder de verantwoording van gemeentes.

Door: ger zant Op:

Laat een reactie achter

Door het invullen en verzenden van dit formulier, wordt je naam, e-mailadres, IP-adres en inhoud van je reactie bewaard in de database van ons content management system voor deze website. Alleen je naam en de inhoud van je reactie zijn zichtbaar voor de lezers van de website. De redactie/beheerder van deze website kan je per e-mail naar het door jou opgegeven e-mailadres door middel van een persoonlijk bericht een reactie geven.
Reactie toevoegen

Theme picker

Meest gelezen:

Theme picker