Sloop van gebouw waarin nu o.m. klantcontactcentrum en Gemeentearchief

Er komen 66 woningen in dit nieuwe gebouw bij Stadskantoor

Er komen 66 woningen in dit nieuwe gebouw bij Stadskantoor

SCHIEDAM - Een groot deel van de vleugel van het Stadskantoor zal worden gesloopt. Daarin zijn nu onder meer het KCC (Klantcontactcentrum) van de gemeente en het Gemeentearchief gevestigd. Daartoe hoort ook de leegstaande ruimte waarin vroeger de bibliotheek gevestigd was. Na de sloop komt er een nieuw gebouw dat uit acht verdiepingen bestaat, op de afbeelding te zien als het gebogen gebouw.

door Jan Schrijver

In het nieuwe gebouw krijgt het KCC zijn nieuwe plek (kleiner dan het huidige KCC) en op de eerste en tweede verdieping het Gemeentearchief. Bovendien komen er 66 woningen in het nieuwe gebouw. Volgens wethouder Fahid Minhas, die de conceptplannen voor de herinrichting van het Stadskantoor-complex en het Stadserf vanochtend toelichtte, zal dit tussen 2025 en 2027 gerealiseerd kunnen gaan worden.

Het platte deel van het Stadskantoor waarin nu onder meer de raadszaal is gevestigd, zal hierbij wel worden gehandhaafd. Op de tekening kun je zien dat op de hoek met de kantoorflat, tussen het gebogen gebouw en de kantoorflat, wel een ingreep gedaan zal worden in het platte deel (zie scheve rand van groene dak). Zo kan de zichtlijn vanaf de Singel richting centrum worden verbeterd.

Voordat de sloop zal beginnen, zal voor het KCC en het Gemeentearchief een tijdelijke nieuwe behuizing gevonden moeten worden. Je kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan een tijdelijk gebouw (bijvoorbeeld op basis van mobiele units die voor de modulaire opbouw van dit soort tijdelijke kantoren bestaan) op het Stadserf-plein.

Nadat het nieuwe gebogen gebouw is gerealiseerd en het KCC en Gemeentearchief hun nieuwe behuizing betrokken zullen hebben, kan het plein worden aangepakt en het een stadspark worden zoals je dat op de afbeelding ziet.

Een deel van dit plan zal kunnen worden bekostigd met de miljoenen die de verkoop van de aandelen ENECO heeft opgebracht. Een deel van die miljoenen mag volgens verzoek van de gemeenteraad, zo gaf Minhas aan, gebruikt worden voor het vergroenen van de stad.

Door het college van B&W zal begin volgend jaar aan de gemeenteraad worden gevraagd om in te stemmen met een budget van circa 300.000 euro voor nader onderzoek naar deze plannen, die bestaan uit de hier besproken fase 2 (2025 – 2027) en fase 1 (2022 – 2024) waarover later meer op deze website.

Slopen van de witte kantoortoren hoort nu niet tot de opties, omdat deze toren nog voor een boekwaarde van ongeveer 10 miljoen euro op de gemeentelijke balans staat, zo legde wethouder Minhas uit.

17-12-2020