Gemeente verleent horecavergunning aan acht overnachtingsgelegenheden

Gemeente verleent horecavergunning aan acht overnachtingsgelegenheden

SCHIEDAM - In het tweede deel van de vorige maand heeft de burgemeester van Schiedam voor acht adressen in Schiedam een exploitatievergunning afgegeven voor een horecabedrijf. Het gaat hier om overnachtingsgelegenheden. 

Het gaat hier om adressen waarop deze vorm van horeca hiervoor reeds werd uitgevoerd. De woordvoerder van de gemeente licht ons desgevraag toe: "Alle horeca is in beginsel vergunningsplichtig. In het verleden heeft de burgemeester gebruikgemaakt van zijn bevoegdheid om soorten bedrijven aan te wijzen die vrijgesteld zijn van die vergunningsplicht. Afgelopen jaar heeft hij die aanwijzing ingetrokken. Daardoor zijn alle bedrijfsmatige logiesverstrekkers (zoals B&B, hotels, hostels) per 1 oktober 2020 vergunningsplichtig. Zij moeten nu dus een exploitatievergunning hebben."

De burgemeester van Schiedam heeft op 23 december 2020 een exploitatievergunning verleend aan het horecabedrijf Elderflour, gevestigd aan de Lange Haven 78 te Schiedam. Het betreft een bed and breakfast (zie foto hieronder).

elderflour

De burgemeester van Schiedam heeft op 23 december 2020 een exploitatievergunning verleend aan het horecabedrijf Tourist Travel-Inn Schiedam, gevestigd aan de Boterstraat 68 te Schiedam. Het betreft een hotel (zie foto geheel boven). 

De burgemeester van Schiedam heeft op 23 december 2020 een exploitatievergunning verleend aan het horecabedrijf Gatenburgh B&B, gevestigd aan de Lange Haven 107 te Schiedam. Het betreft een bed and breakfast (zie foto hieronder).

langehaven107

De burgemeester van Schiedam heeft op 23 december 2020 een exploitatievergunning verleend aan het horecabedrijf Room Lange Haven, gevestigd aan de Lange Haven 89 te Schiedam. Het betreft een bed and breakfast.

De burgemeester van Schiedam heeft op 23 december 2020 een exploitatievergunning verleend aan het horecabedrijf Cherrytrees.nl, gevestigd aan de Schiedamseweg 184-2 te Schiedam. Het betreft een bed and breakfast.

De burgemeester van Schiedam heeft op 23 december 2020 een exploitatievergunning verleend aan het horecabedrijf De Schiedamse Suites, gevestigd aan de Burgemeester Knappertlaan 74 te Schiedam. Het betreft een bed and breakfast.

De burgemeester van Schiedam heeft op 17 december 2020 een exploitatievergunning verleend aan het horecabedrijf B&B Lange Haven, gevestigd aan de Lange Haven 59 te Schiedam. Het betreft een bed and breakfast.

De burgemeester van Schiedam heeft op 22 december 2020 een exploitatievergunning verleend aan het horecabedrijf B&B NOX, gevestigd aan Hoofdstraat 38 te Schiedam. Het betreft een bed and breakfast. 

Vanaf 30 december 2020 ligt een afschrift van de verleende vergunningen, gedurende zes weken gerekend vanaf de datum van het besluit, ter inzage bij het Klant Contact Centrum (Omgevingsloket), Stadserf 1 te Schiedam (alleen op afspraak).

Gedurende de bovengenoemde periode kun je tegen de verleende vergunningen een bezwaarschrift indienen. Hieraan zijn geen kosten verbonden. In het (gedateerde en ondertekende) bezwaarschrift tegen een vergunning moet staan waarom je tegen de verleende vergunning bent en waarom je vindt dat je rechtstreeks in je belang bent getroffen. Het bezwaarschrift kun je sturen aan de burgemeester van Schiedam, Postbus 1501, 3100 EA Schiedam.

N.B.
De adressen hierboven zijn geen opsomming van alle B&B-adressen in Schiedam. Er zijn meer overnachtingsgelegenheden in Schiedam. 

07-01-2021