Gedurende twee maanden handhavingsacties in Schiedam West:

In Schrijversbuurt is 29 keer woonfraude/woonoverlast geconstateerd

In Schrijversbuurt is 29 keer woonfraude/woonoverlast geconstateerd

SCHIEDAM - In de afgelopen twee maanden heeft de gemeente Schiedam verschillende acties gehouden tegen woonfraude en woonoverlast in de Schrijversbuurt in Schiedam West. Daarbij zijn op 22 adressen in totaal 29 misstanden geconstateerd.

In 6 gevallen bleek sprake van illegale kamerverhuur en in 3 gevallen van het onrechtmatig ombouwen van de woning naar meerdere studio’s. Verder bleek dat in een aantal gevallen illegale bemiddelingskosten werden berekend. Ook is illegaal gebruik van een tuinhuis aangetroffen.

Bestuurlijke maatregelen
De overtreders ontvangen een last onder dwangsom. Dat betekent dat zij de situatie binnen een aantal weken moeten oplossen, anders krijgen zij te maken met oplopende boetes. Om toekomstige misstanden te voorkomen vinden ‘stopgesprekken’ plaats met pandeigenaren. In zo’n gesprek wordt de impact van de aangetroffen overtredingen op de omgeving besproken. Betert een overtreder zijn gedrag desondanks niet, dan kan de gemeente het instrument van de verhuurdersvergunning inzetten. Dat kan als uiterste consequentie hebben dat de pandeigenaar zijn pand niet meer mag verhuren.

De acties werden gecoördineerd door het Interventieteam woonoverlast in samenwerking met het gemeentelijke team Vergunningen & Handhaving en de politie. Het Interventieteam woonoverlast blijft ook de komende maanden sterk actief in Schiedam West, zo geeft de gemeente in een persbericht over deze acties aan.

Bewoners die zelf woonoverlast ervaren of misstanden zien in panden, kunnen dit melden via de website van de gemeente Schiedam: schiedam.nl/a-tot-z/melden-woonoverlast

 

17-12-2020