Voortaan hoeft dé orgelman van Schiedam niet elk jaar ontheffing aan te vragen

Orgelman Ton Roos mag doordraaien

Orgelman Ton Roos mag doordraaien

SCHIEDAM - De gemeente Schiedam heeft gisteren officieel het besluit gepubliceerd dat er op bepaalde locaties op bepaalde tijden ontheffing is verleend voor het afspelen van orgelmuziek. Hieronder lees je waar en wanneer je orgelmuziek kunt verwachten. De gemeente doet er geen mededelingen over aan wie de ontheffing is verleend. De vaste orgelman van Schiedam, Ton Roos, blijkt de gelukkige te zijn. Hij is er blij mee dat er ditmaal een ontheffing voor onbepaalde tijd is afgegeven.

De ontheffing om op straat orgelmuziek ten gehore te brengen, geldt voor de aanvrager van de ontheffing, zo laat de gemeente ons weten. Wie dan de aanvrager is en aan wie dus de ontheffing is verleend, is niet op te maken uit het gepubliceerde besluit. De gemeente doet er desgevraagd géén mededeling over. "Dat soort informatie staat inderdaad nooit in de publicatie. Die maken we nooit openbaar", aldus de woordvoerder van de gemeente. 

ton

Hieronder kun je de letterlijke tekst van de publicatie van het besluit lezen:

"Het college van burgemeester en wethouders van Schiedam heeft op 10 december 2020 de jaarlijkse ontheffing voor het maken van muziek op de openbare weg d.m.v. een draaiorgel verleend. De ontheffing betreft vanaf heden een ontheffing voor onbepaalde tijd. De ontheffing geldt voor de volgende dagen en wijken:

1.Dinsdag: Kethel, Nieuwland en Schiedam-Zuid;
2.Woensdagochtend: Groenoord;
3.Woensdagmiddag: Hoogstraat (Centrum);
4.Donderdag: Schiedam-West en Nieuwland;
5.Vrijdag: Nieuwland en Centrum;
6.Zaterdagochtend: Schiedam-Zuid en Schiedam-Oost;
7.Zaterdagmiddag: Centrum en Kethel.

Het produceren van geluid is toegestaan tussen 09.00 uur en 19.00 uur.

Vanaf 6 januari 2021 ligt een afschrift van de verleende ontheffing tot en met 21 januari 2021 ter inzage bij het Klant Contact Centrum (Omgevingsloket), Stadserf 1 te Schiedam (alleen op afspraak).

U kunt tot 21 januari 2021 tegen de verleende ontheffing een bezwaarschrift indienen. Hieraan zijn geen kosten verbonden. In het (gedateerde en ondertekende) bezwaarschrift moet staan waarom u tegen de verleende ontheffing bent en waarom u vindt dat u rechtstreeks in uw belang bent getroffen. Het bezwaarschrift kunt u sturen aan het college van burgemeester en wethouder van Schiedam, Postbus 1501, 3100 EA Schiedam."

Hieronder kun je - door de afbeelding aan te klikken - een interview zien dat Jan Willem de Boer van JW TV Schiedam november 2020 met Ton Roos had.

07-01-2021