Recente inbraakmeldingen in Schiedam Oost en Groenoord

Recente inbraakmeldingen in Schiedam Oost en Groenoord

SCHIEDAM - De politie heeft een op 10 december 2020 in Schiedam Oost gepleegde woninginbraak gemeld (postcodegebied 3112) en op dezelfde datum in Schiedam Groenoord (postcodegebied 3122).

In december (1-12) werd ook een poging tot woninginbraak gemeld in Schiedam West (postcodegebied 3117) en (7-12) in Schiedam Kethel (postcodegebied 3121).

Uit onderzoek blijkt dat inbrekers vaak binnen enkele weken nogmaals toeslaan in dezelfde straat of buurt. Bovendien zijn de donkere dagen van het jaar in trek bij het dievengilde, met name als tijdens feestdagen huizen verlaten zijn. Het wegens de coronacrisis in beperktere kring dan gebruikelijk thuisvieren van de feestdagen, zal ervoor zorgen dat minder woningen dan gebruikelijk 's avonds verlaten zullen worden, hetgeen dan weer temperend zal werken op het aantal inbraken (ook de eerste lockdown dit jaar heeft laten zien dat het aantal inbraken toen omlaag ging). 

14-12-2020