De Schiedammer Online https://deschiedammer.nl/Portals/1/Logo/s-logo.png

Cafébedrijf Proosje krijgt vergunning

Cafébedrijf Proosje krijgt vergunning

SCHIEDAM - Door de burgemeester van Schiedam is een vergunning verleend op grond van artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Schiedam 2013 in verband met de vestiging van het horecabedrijf Proosje gevestigd aan de Hoogstraat 12 te Schiedam.

Het gaat hier om een wisseling van uitbaters van Café Proosje. Catja en Rob nemen afscheid van Proosje; Erica en Martin zijn de nieuwe uitbaters, zo is te lezen op de Facebook-pagina van het café.

De gemeente Schiedam heeft vandaag 19 augustus het besluit gepubliceerd:
"De burgemeester van Schiedam heeft op 10 augustus 2020 een exploitatie- en drank- en horecavergunning verleend aan het horecabedrijf café Proosje, gevestigd aan Hoogstraat 12 te Schiedam. Het betreft een café.

De maximaal toegestane openingstijden zijn:

- zondag tot en met donderdag van 07.00 uur tot 01.00 uur

- vrijdag en zaterdag van 07.00 uur tot 04.00 uur

De maximaal toegestane openingstijden van het terras zijn:

- zondag tot en met zaterdag van 07.00 uur tot 01.00 uur

Vanaf 19 augustus 2020 ligt een afschrift van de verleende vergunningen, gedurende zes weken gerekend vanaf de datum van het besluit, ter inzage bij het Klant Contact Centrum (Omgevingsloket), Stadserf 1 te Schiedam (alleen op afspraak).

Gedurende de bovengenoemde periode kunt u tegen de verleende vergunning een bezwaarschrift indienen. Hieraan zijn geen kosten verbonden. In het (gedateerde en ondertekende) bezwaarschrift moet staan waarom u tegen de verleende vergunning bent en waarom u vindt dat u rechtstreeks in uw belang bent getroffen. Het bezwaarschrift kunt u sturen aan de burgemeester van Schiedam, Postbus 1501, 3100 EA Schiedam.

Intussen blijft de vergunning geldig. Als u echter vindt dat deze meteen moet worden geschorst dan kunt u daarvoor een verzoek sturen naar de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, t.a.v. de sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Voorwaarde hiervoor is dat u tevens een bezwaarschrift heeft ingediend. Aan de procedure bij de rechtbank zijn kosten verbonden."

Als je onze Facebook-pagina  De Schiedammer een Like geeft, help je ons met het door ons gratis verspreiden van nieuws en blijf je ook goed op de hoogte van het horecanieuws uit Schiedam. Alvast dank.

 

 

Laat een reactie achter

Door het invullen en verzenden van dit formulier, wordt je naam, e-mailadres, IP-adres en inhoud van je reactie bewaard in de database van ons content management system voor deze website. Alleen je naam en de inhoud van je reactie zijn zichtbaar voor de lezers van de website. De redactie/beheerder van deze website kan je per e-mail naar het door jou opgegeven e-mailadres door middel van een persoonlijk bericht een reactie geven.
Reactie toevoegen

Theme picker

Meest gelezen:

Theme picker