De Schiedammer Online https://deschiedammer.nl/Portals/1/Logo/s-logo.png

Mogelijk toch Decathlon in Harga

Mogelijk toch Decathlon in Harga

DEN HAAG/SCHIEDAM - De Raad van State heeft vandaag uitspraak gedaan in het beroep van de gemeente Schiedam tegen de besluiten van de gedeputeerde staten van Zuid-Holland van 2014 en 2016 die het onmogelijk maken dat er een Decathlon-vestiging komt bij de A20 afrit in Harga. Het komt erop neer dat het college van gedeputeerde staten nu wordt opgedragen om binnen 16 weken een nieuw besluit te nemen.

In de uitspraak van vandaag lezen wij: "De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State draagt het college van gedeputeerde staten van Zuid-Holland op om binnen 16 weken na verzending van deze uitspraak met inachtneming van hetgeen in deze uitspraak is overwogen nieuwe besluiten te nemen op de verzoeken van de colleges van burgemeester wethouders van Schiedam en Den Haag om ontheffing van de Verordening ruimte 2014 en deze op de wettelijk voorgeschreven wijze bekend te maken." Er wordt ook gesproken van Den Haag in de uitspraak, omdat Decathlon niet alleen in Schiedam buiten de binnenstad een megawinkel wil vestigen, maar dat ook wil doen in de gemeente Den Haag. 

Bij het nemen van de nieuwe besluiten zal de provincie alle belangen die spelen zorgvuldig moeten afwegen. Dat heeft ze in de eerdere besluiten niet gedaan. In het nieuwe besluit dat genomen moet gaan worden zal de provincie wél een zorgvuldige belangenafweging moeten gaan maken. De provincie moet daarbij dan rekening houden met het feit dat de Europese Dienstenrichtlijn vraagt om een ruimere opvatting inzake de ontheffingsmogelijkheden.

Een reactie desgevraagd door De Schiedammer Online van de gemeente Schiedam: "​De gemeente Schiedam heeft kennisgenomen van de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State: GS van Zuid-Holland moeten een nieuw besluit nemen over het ontheffingsverzoek van de gemeente Schiedam op het bestemmingsplan waardoor een vestiging van Decathlon op Harga-Noord mogelijk zou worden. De gemeente is zich momenteel aan het beraden over de consequenties en mogelijkheden ervan en wacht de uitkomsten van de provinciale heroverweging af."

Onder deze link kun je de volledige uitspraak lezen van de Raad van State.

Hier lees je ons artikel uit 2016.

 

1 commentaar(en) op artikel "Mogelijk toch Decathlon in Harga"

Als er maar iets komt. Anders is voor niets de mooie kantine van korfbalvereniging Nexus (voorheen SSC Harga) gesloopt.

Door: Janet Bakker Op:

Laat een reactie achter

Naam:
E-mailadres:
Reactie:
Reactie toevoegen

Meest gelezen: